Digitale zienswijze indienen

Elk ontwerpbestemmingsplan of wijzigingsplan ligt 6 weken ter inzage. In die 6 weken kunt u uw reactie geven. Dat heet 'een zienswijze indienen'. In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd. En hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt.

Hoe geef ik mijn zienswijze door?

Uw zienswijze geeft u door via de knop 'Zienswijze doorgeven'. U kunt het formulier invullen nadat u heeft ingelogd met uw DigiD. Dat doet u tijdens de 6 weken dat het plan ter inzage ligt.

U kunt bijvoorbeeld een Word-bestand uploaden (maximaal 20 MB). Of u kunt uw tekst in het formulier plakken.

Wat gebeurt er na het doorgeven van mijn zienswijze?

  1. U krijgt bericht als het college het aan de gemeenteraad aanbiedt. 
  2. U krijgt een uitnodiging van de griffie (secretariaat van de raad) om uw zienswijze uit te leggen.
  3. De gemeenteraad denkt na over uw zienswijze en besluit over het plan. Dit gebeurt binnen 12 weken na de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan.
  4. De gemeente maakt het besluit officieel bekend. U krijgt daar persoonlijk bericht van. Daarin staat ook wanneer en hoe u beroep kunt instellen.
  5. Het vastgestelde plan ligt weer 6 weken ter visie.

Lees meer over bezwaar maken tegen een bestemmingsplan bij de Rijksoverheid.

Hoe werkt het bij een wijzigingsplan?

Een wijzigingsplan of uitwerkingsplan verandert een deel van een bestemmingsplan. Een tervisielegging voor zo'n plan duurt 6 weken. Binnen 8 weken na de tervisielegging nemen de burgemeester en wethouders een besluit.

Verder is het proces hetzelfde als bij een ontwerpbestemmingsplan.