Digitale zienswijze indienen

In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd. En hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn. En welke grond bedoeld is voor wegen en groen. Elk ontwerpbestemmingsplan of wijzigingsplan ligt 6 weken ter inzage. In die periode kunt u een zienswijze indienen.

Hoe reageer ik op een ontwerpbestemmingsplan?

6 weken om te reageren

Voordat een bestemmingsplan geldt, kunt u reageren op een ontwerp van dit plan. Dit 'ontwerpbestemmingsplan' ligt 6 weken ter inzage. Binnen deze tijd kan iedereen mondeling, schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij de gemeenteraad.

Proces zienswijze

Wilt u uw zienswijze indienen over een ontwerpbestemmingsplan? Dat werkt zo:

  1. U dient uw zienswijze in.
  2. U krijgt het voorstel toegestuurd dat burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad doen.
  3. U ontvangt een uitnodiging van de griffie (secretariaat van de raad) om uw zienswijze uit te leggen.
  4. De gemeenteraad beoordeelt uw zienswijze en besluit tot vaststelling van het plan. Dit gebeurt binnen 12 weken na de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan.
  5. De gemeente maakt het vastgestelde plan officieel bekend. U krijgt daar persoonlijk bericht van.

Het vastgestelde plan ligt weer 6 weken ter visie.

Hoe werkt het bij een wijzigingsplan?

Een wijzigingsplan of uitwerkingsplan verandert een deel van een bestemmingsplan. De termijn van de tervisielegging voor zo'n plan is 6 weken. Binnen 8 weken na de tervisielegging nemen de burgemeester en wethouders een vaststellingsbesluit.

Verder is het proces hetzelfde als bij een ontwerpbestemmingsplan.

Hoe dien ik mijn zienswijze in?

U dient uw zienswijze in via het online formulier Zienswijze indienen. U kunt het formulier invullen nadat u heeft ingelogd met uw DigiD.

Om veiligheidsredenen heeft u 15 minuten de tijd om het formulier in te vullen. Daarom adviseren we u om uw zienswijze vooraf op te schrijven. Bijvoorbeeld in Word. U kunt dat bestand vervolgens uploaden (maximaal 20 MB) of uw tekst in het formulier plakken.