Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Ontwikkelgebied Cruquius-Zwaanshoek

In het gebied tussen Cruquius en Zwaanshoek komen in de toekomst waarschijnlijk veel nieuwe woningen. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit project.

Een bijzonder gebied 

Er zijn drie belangrijke opgaven bij de ontwikkeling van het gebied. Hieronder ziet u welke dat zijn en leest u hoe we hopen dit in de toekomst aan te pakken.

1. Sociale verbinding en dubbeldorpen

De woningbouw bij Cruquius en Zwaanshoek is belangrijk, want er is een grote wens voor extra woningen in gemeente Haarlemmermeer. Maar ook voor woningen in Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het gaat niet alleen om woningen, maar ook om het creëren van een unieke woonplek. Het nieuwe gebied moet iets toevoegen. Bij het dorpse leven hoort een veilig gevoel en sociale verbinding. Dit is belangrijk bij de ontwikkeling. Cruquius en Zwaanshoek zijn kleine dorpen met ongeveer 1.000 en 2.000 inwoners. Zij vormen dubbeldorpen met Heemstede en Bennebroek. Deze dorpen liggen aan de andere kant van de Ringvaart.

2. Wonen aan en in het boslandschap

Het gebied is landelijk. Dit deel van de polder herken je aan vele strakke lijnen in het landschap en de historische kenmerken. Als er nieuwe bebouwing komt, moet die daarbij passen. Het thema is wonen aan en in het boslandschap. Zoveel mogelijk van het groen (per woning 400 m2) in het gebied wordt door de initiatiefnemers gerealiseerd. Zo vormt het een balans tussen groen en wonen. Het groen moet er ook voor zorgen dat Cruquius en Zwaanshoek los van elkaar blijven.

3. Goede bereikbaarheid

De gemeente Haarlemmermeer heeft het motto ‘eerst bewegen, dan bouwen’. Het is belangrijk dat rekening wordt gehouden met de bereikbaarheid bij de nieuwe woningen. Hier moet onderzoek naar worden gedaan. Daarom is het aantal woningen nog niet bekend.

De polder in het gebied Cruquius-Zwaanshoek

De polder in het gebied Cruquius-Zwaanshoek (2020).

Plannen

Voor het gebied is op 30 oktober 2020 een intentieovereenkomst gesloten tussen gemeente en ontwikkelaars. Partijen spreken daarin af om samen een bepaald doel te bereiken. Voorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied komen uit het ‘80%’ Programma van Eisen (PvE). Dit document is opgesteld door de gemeente. Hierin staan de wensen en eisen voor het gebied.

De volgende stap is het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Dat is een tekening van hoe het gebied eruit komt te zien. Dit zullen de ontwikkelende partijen maken.  

Nadat dit gebeurd is, wordt het ‘100%’ Programma van Eisen opgesteld. Dit is de definitieve versie van het Programma van Eisen.

Klankbordgroep

Sinds het najaar van 2019 is een klankbordgroep actief. Deze groep bestaat uit enkele bewoners uit Cruquius en Zwaanshoek, de dorpsraden en de ontwikkelende partijen. Zij denken mee over de plannen en brengen lokale kennis en ervaring in. Lees verder op de pagina met de verslagen van klankbordgroepbijeenkomsten.

Plan van Eisen

Bent u geïnteresseerd in het ‘80%’ Programma van Eisen? Bent u geïnteresseerd in het ‘80%’ Programma van Eisen? Dan kunt u dit document opvragen bij projectassistent Anouk van der Goes-Joosten via: anouk.van.der.goes-joosten@haarlemmermeer.nl. In een Programma van Eisen staan alle wensen waar het eindresultaat van een project aan moet voldoen.