Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Planning

Op deze pagina leest u stap voor stap het verloop van de plannen voor de ontwikkelingen in Cruquius-Zwaanshoek.

Stap 1. 80% Programma van Eisen (PvE)

Er is voor beide locaties (transformatielocatie Bennebroekerdijk en ontwikkellocatie B) een 80% PvE opgesteld. Dit document is opgesteld door de gemeente en bevat wensen en eisen voor het gebied. Er wordt vooral rekening gehouden met omwonenden en toekomstige inwoners.

Bent u geïnteresseerd in het ‘80%’ Programma van Eisen? Dan kunt u dit document opvragen bij projectassistent Anouk van der Goes-Joosten via: anouk.van.der.goes-joosten@haarlemmermeer.nl.

Stap 2. Stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen

Op basis van het 80% PvE stellen de ontwikkelaars voor het gebied waarvan zij grondeigenaar zijn, een voorlopig stedenbouwkundig plan op. De inhoud van het 80% PvE is hierbij het vertrekpunt. Onderdelen van het stedenbouwkundig plan zijn onder andere:

  • Ambitie en visie (sociaal, economisch, fysiek) op het gebied in relatie tot de omgeving, zoals de kernen van Cruquius en Zwaanshoek.
  • Stedenbouwkundig concept. Dat is een opzet van hoe de inrichting van het gebied eruit komt te zien. 
  • Een voorstel van de plaatsing van woningen, wegen, voorzieningen, openbaar groen, duurzaamheid, water enzovoorts. 

De ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor de samenwerking met de omwonenden, bedrijven en betrokken overheden (samen met de gemeente Haarlemmermeer).

Stap 3. De basis is af

Op basis van beide concepten (80% PvE en stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen) trekken partijen (gemeente en ontwikkelaars) conclusies over mogelijkheden, haalbaarheid en aanpak. De gemeente gaat na wat inwoners, ondernemers en betrokken overheden vinden van het stedenbouwkundig plan. Ook vraagt de gemeente het oordeel van experts over de kwaliteit van het plan. Dit zal de gemeente helpen om een keuze te maken.

Als partijen gezamenlijk voor één of meerdere locaties samen tot een keuze komen, worden in een anterieure overeenkomst per locatie afspraken en vereisten over het vervolg vastgelegd. In een anterieure overeenkomst worden afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar over het gebied vastgelegd.

Deze anterieure overeenkomst(en) wordt - samen met het definitieve 100% PvE en stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen - door de gemeenteraad vastgesteld en vormt de basis voor de verdere uitwerking.