.

Cruquiusbrug

De Cruquiusbrug (N201) wordt vernieuwd. In 2022 - 2023 vervangt de provincie Noord-Holland de oostelijke brug richting Heemstede. Ook vindt er in deze periode groot onderhoud plaats aan de westelijke brug richting Hoofddorp.

De nieuwe Cruquiusbrug is een bijzonder en ambitieus innovatieproject. De brug wordt circulair, energieneutraal en zo onderhoudsarm mogelijk gebouwd.

Cruquiusbrug

Afbeelding: Cruquiusbrug

Het project wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland. Er is een website met alle actuele informatie: www.cruquiusbrug.nl.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Voor de Cruquiusbrig is een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) nodig. Een PIP is vergelijkbaar met een bestemmingsplan van de gemeente. Het wordt vaker gebruikt bij projecten op het grondgebied van meerdere gemeenten. Vanuit de Wet Ruimtelijke Ordening is vastgelegd dat de provincie met een PIP de bestaande bestemmingsplannen kan aanpassen. Daarnaast bevat het PIP regels die gelden bij de bestemming. Denk bijvoorbeeld aan regels voor de afmetingen van het bouwwerk.

PIP Cruquiusbrug

Het PIP Cruquiusbrug gaat in op bestemmingswijzigingen die nodig zijn voor de aangepaste breedte van de nieuwe brug, het verlengen van de bestaande voetgangerstunnel aan de kant van Heemstede en de bouw van een nieuwe fietsonderdoorgang aan de kant van Haarlemmermeer. De gemeente levert een financiële bijdrage voor deze fietsonderdoorgang.

Op maandag 12 april 2021 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe duurzame Cruquiusbrug vastgesteld. Meer informatie vind je via het nieuwsbericht op de website Cruquiusbrug van Provincie Noord-Holland: 'Nieuws: Provinciale Staten stellen Inpassingsplan nieuwe duurzame Cruquiusbrug (N201) vast'.

principeschets aanpassing Cruquiusbrug

Afbeelding: Principeschets aanpassing Cruquiusbrug

Planning

De provincie Noord-Holland is gestart met de aanbestedingsprocedure. Dat betekent dat er gekeken wordt naar een geschikte aannemer. De bereikbaarheid van het Cruquiusmuseum is één van de onderdelen waarop de aannemer beoordeeld wordt. De verwachte bouwtijd (inclusief voorbereidingen) is twee jaar. In het eerste kwartaal van 2024 staat de oplevering van het project gepland.  

Bezoek voor alle informatie de website van de provincie Noord-Holland over de Cruquiusbrug.