Post van Krayenhoff

De bedrijfspanden langs de Bennebroekerdijk in Cruquius maken over een paar jaar waarschijnlijk plaats voor een paar honderd woningen. Dit project heet Post van Krayenhoff. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit project.

Historische dijk

De Bennebroekerdijk is een historische plek langs de Ringvaart. De gebouwen aan de Ringvaart hebben in heel Haarlemmermeer dezelfde bouwstijl, maar elk dorp heeft ook weer een eigen manier van dijkbebouwing. In het plan moet het oorspronkelijke industriële karakter van dit gebied worden opgenomen.

Het groen (400 m2 per woning) moet zo gekoppeld worden aan het Fort bij Heemstede. Het nooit afgebouwde fort is onderdeel van de Stelling van Amsterdam, die sinds 1990 is aangewezen als provinciaal monument. In 1996 is de Stelling geplaatst op de lijst van werelderfgoed van de UNESCO. In de Nota Ruimte (2004) is het aangewezen als nationaal landschap. 

Fort bij Heemstede

Fort bij Heemstede (2020)

Fort bij Heemstede

In het verleden is minder zorgvuldig met het fort omgesprongen. Zo is de oorspronkelijke omtrek van het fort in het verleden ingekort en zijn delen afgegraven. Het fort verbindt Cruquius en de ontwikkeling aan de dijk. In het stedenbouwkundig plan moet dit meegenomen worden. Hierbij kan gedacht worden aan het herstellen van de oorspronkelijke omtrek van het fort of het oriënteren van de nieuwe woningen op het fort. Het fort kan een recreatieve bestemming krijgen als onderdeel van de fortenreeks in Haarlemmermeer. Daarmee krijgt de fortlocatie een nieuwe betekenis onder het motto ‘behoud door ontwikkeling’.  

Post van Krayenhoff

De nieuwe ontwikkeling wordt een onderdeel van het dorp en past op deze plek en bij de geschiedenis. Om die reden is de naam van het project, ‘Post van Krayenhoff’, goed gekozen. Dat verwijst naar de Oude Stelling van Amsterdam, ook wel de Posten van Krayenhoff genoemd. Generaal Krayenhoff maakte in 1805 een plan om Amsterdam rondom te verdedigen met een waterlinie. Die is later vervangen door de Stelling van Amsterdam die nog steeds dwars door Haarlemmermeer loopt.

Eerste schetsverkenning Bennebroekerdijk

Eerste schetsverkenning Bennebroekerdijk. Beeld: Mulleners en Mulleners

Plannen

Net als bij het ontwikkelgebied tussen Cruquius en Zwaanshoek, komen de voorwaarden voor de ontwikkeling van dit gebied uit het ‘80%’ Programma van Eisen (PvE). Dit document is opgesteld door de gemeente. Hierin staan wensen en eisen voor het gebied.

De ontwikkelaars en de gemeente hebben 8 april 2021 een intentieovereenkomst gesloten. Met deze overeenkomst spreken de partijen af om te onderzoeken of woningbouw op deze plek haalbaar is. De volgende stap is het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Dit is een tekening van hoe het gebied eruit komt te zien. Dit zullen de ontwikkelende partijen maken.  

Nadat dit gebeurd is, wordt het ‘100%’ Programma van Eisen opgesteld. Dit is de definitieve versie van het Programma van Eisen.

Klankbordgroep

Sinds het najaar van 2019 is een klankbordgroep actief. Deze klankbordgroep bestaat uit enkele bewoners uit Cruquius en Zwaanshoek, de dorpsraden en de ontwikkelende partijen. Deze groep denkt mee over de plannen en brengt lokale kennis en ervaring in. Lees de verslagen van bijeenkomsten van de klankbordgroep.

Programma van Eisen

Bent u geïnteresseerd in het ‘80%’ Programma van Eisen? Dan kunt u dit document opvragen bij projectassistent Anouk van der Goes-Joosten via: anouk.van.der.goes-joosten@haarlemmermeer.nl. In een Programma van Eisen staan alle wensen waar het eindresultaat van een project aan moet voldoen.