Bijdrage huur gemeentelijk vastgoed

Maatschappelijke organisaties kunnen soms een bijdrage krijgen voor de huur of retributie (heffing opstal) die ze aan de gemeente betalen. Een van de voorwaarden is dat de organisatie maatschappelijke activiteiten aanbiedt zoals sport, cultuur of welzijn.
Neem voordat u een aanvraag doet contact op met team Vastgoed.

Welke voorwaarden gelden voor de bijdrage voor huur of retributie?

  • Uw organisatie huurt een gebouw of grond van de gemeente. 
  • U vraagt aan namens een vereniging, stichting of andere maatschappelijke organisatie. 
  • Uw organisatie maakt maatschappelijke activiteiten mogelijk.

Welke informatie heb ik nodig bij de aanvraag bijdrage voor huur of retributie?

  • (Nieuw) Huurcontract: contractnummer, datum en bedrag. 
  • Bankrekeningnummer en tenaamstelling. 

Hoe vraag ik een bijdrage voor huur of retributie aan?

Neem voordat u een aanvraag doet contact op met een medewerker van team Vastgoed. Dat kan via 0900 1852 of info@haarlemmermeer.nl. Houd daarbij de gegevens bij de hand die op deze pagina worden genoemd.  

Na uw gesprek met de medewerker kunt u online een aanvraag doen via de knop 'Bijdrage aanvragen'. 

Wat gebeurt er na mijn aanvraag bijdrage voor huur of retributie?

Nadat u een aanvraag heeft gedaan, zet de gemeente de volgende stappen: 

  • U krijgt een bevestiging per e-mail dat uw aanvraag is ontvangen. 
  • De gemeente bekijkt uw aanvraag. 
  • Het college van burgemeester en wethouders beslist of u een bijdrage voor huur of retributie ontvangt. 
  • U krijgt bericht over het besluit. 

Informatie over uw aanvraag krijgt u via het e-mailadres dat u bij uw aanvraag doorgeeft. U krijgt binnen 12 weken na uw aanvraag bericht over het besluit.  

Waar kan ik terecht met vragen?

Neem voordat u een aanvraag doet eerst contact op met een medewerker van team Vastgoed. Dat kan via 0900 1852 of info@haarlemmermeer.nl.  

Neem voor overige vragen contact op met team Subsidies via 0900 1852 of info@haarlemmermeer.nl. Noem altijd 'Bijdrage voor huren van de gemeente' en uw zaaknummer, als u die heeft. Dan kunnen we u snel helpen. U krijgt een zaaknummer nadat u online een bijdrage voor huur of retributie heeft aangevraagd.