Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties vragen daar soms om. Staat u in Haarlemmermeer ingeschreven? Vraag dit bewijs dan online aan.

Voor wie mag ik een bewijs van in leven zijn aanvragen?

U vraagt een bewijs van in leven zijn aan voor:

  • Uzelf.

  • Uw minderjarig kind dat op uw adres woont.

  • Uw man of vrouw of geregistreerd partner die op hetzelfde adres woont.

Hoe kan ik een bewijs van in leven zijn aanvragen?

Online aanvragen

Heeft u een DigiD? Vraag uw bewijs van in leven zijn online aan via uw DigiD. Dit maakt onderdeel uit van het uittreksel basisregistratie personen. 
De gemeente stuurt het uittreksel binnen 2 werkdagen per post naar u op. Houd rekening met de termijnen van postbezorging. 

Aan de balie

U kunt een uittreksel aan de balie aanvragen. Maak een afspraak via het afspraakformulier.

Heeft u het uittreksel nodig voor uw pensioen? U bewijst dit met een document, bijvoorbeeld met een brief van het pensioenfonds. Het uittreksel is dan gratis.

Heeft u het uittreksel nodig voor het buitenland? Dit heet een attestatie de vita en is in meerdere talen verkrijgbaar. Dit uittreksel kost geld.

Wat neem ik mee naar de afspraak?

Bij het aanvragen van een bewijs van in leven zijn, neemt u het volgende mee: 

  • Identiteitsbewijs. Dit is uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

  • Eventueel: brief van uw pensioenfonds.

  • Geld. U betaalt bij voorkeur met een betaalpas.

Wat kost een bewijs van in leven zijn?

Een bewijs van in leven zijn is soms gratis. Laat de brief van de instantie die er om vraagt (meestal pensioenfonds) zien aan de gemeente. Dit kan alleen persoonlijk. Maak voor een gratis bewijs van in leven zijn daarom een afspraak.

Prijzen bewijs in leven zijn
Soort aanvraag Prijs
Online aanvraag via DigiD € 5,00
Aanvraag via een afspraak aan de balie  € 16,25
Attestatie de vita (uittreksel voor het buitenland) € 15,70

Kan ik iemand machtigen?

Kunt u niet zelf naar de afspraak komen? Dan kunt u iemand machtigen door een machtigingsformulier in te vullen. Met het machtigingsformulier geeft u iemand anders toestemming om bepaalde zaken voor u te regelen. Onderaan het formulier zet u uw handtekening met pen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het machtigingsformulier? Bel naar 0900 1852.

Wat moet u meenemen naar de gemeente als u gemachtigd bent?

Als iemand u heeft gemachtigd om bepaalde zaken voor hem of haar te regelen, neemt u het volgende mee naar de gemeente:

  • De getekende machtiging.
  • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon die u heeft gemachtigd.
  • Uw eigen, geldige paspoort of identiteitskaart.