Vragen en antwoorden verkeersonderzoek 2022

Vorig jaar hielden we een verkeersonderzoek in meerdere straten in Badhoevedorp. We stuurden inwoners van die straten op 15 december een brief met de uitkomst van het onderzoek. We kregen daarna via de e-mail en ook persoonlijk veel reacties. Veel inwoners maken zich zorgen over het verkeer in hun straat. Ook horen we dat inwoners vinden dat de gemeente niks of niet genoeg doet aan de gemelde problemen. En soms ook dat dat er niet goed over het VerkeersStructuurPlan (VSP) is nagedacht. Op deze pagina leest u onze antwoorden.

Verkeersonderzoek

In het verleden telden wij het verkeer in Badhoevedorp. Na de omlegging van de A9, de woningbouw en de opening van de nieuwe Robert Kochstraat in september 2022, wilden wij weten of het verkeer nu anders gebruik maakt van de straten in Badhoevedorp. 

Met het verkeersonderzoek in september en oktober-november 2022 wilden wij vooral weten hoe het verkeer rijdt na de opening van de Robert Kochstraat in september 2022. 

De Fuchsiastraat, Anjersingel, Keizersweg, Snelliuslaan, Oleanderlaan, Pa Verkuijllaan, Keplerstraat en Sloterweg namen wij mee in het verkeersonderzoek, omdat wij wilden weten of het verkeer daar meer gebruik van maakt. Anders dan in het verleden. 

Een overzicht van de straten waar wij maten vindt u op de pagina Tabellen verkeerstelling 

De Anemoonlaan namen wij niet mee in het verkeersonderzoek, omdat er al geteld is op de Anjersingel.  

De Zeemanlaan namen we niet mee omdat we alleen straten meenamen direct in de buurt van de Robert Kochstraat. Vanaf voorjaar 2023 nemen we de Zeemanlaan wel mee omdat het voor de tussen beoordeling van het VSP in 2024 informatie geeft.  

De Anemoonlaan wordt niet meegenomen in het verkeersonderzoek, omdat er al geteld wordt op de Anjersingel.  

Daarnaast is de snelheid meten niet het hoofddoel van het verkeersonderzoek. Met het verkeersonderzoek wilden we vooral meten hoeveel en welk verkeer er door de straten reed. Dus of er vrachtverkeer, bestelbussen of auto’s reden. Hiervoor gebruikten we tellussen. De tellussen maten ook hoe snel het verkeer reed. 

Het is mogelijk gegevens van de gereden snelheid op de Anemoonlaan te delen. Wij maken gebruik van landelijke navigatiesysteemdata. De gemeente kan de gemiddelde resultaten per maand delen. Dit hangt dus niet af van een tellus die eigenlijk bedoeld is om het aantal voertuigen te meten. 

Op voet- en fietspaden maten wij niet. Met het verkeersonderzoek in september en oktober-november 2022 wilden wij vooral weten hoe het verkeer rijdt na de opening van de nieuwe Robert Kochstraat in september 2022. 

Op de Sloterweg maten wij op 2 plekken: 

Sloterweg (tussen Schipholweg en Keplerstraat) 

Sloterweg (tussen Adelaarstraat en Sperwerstraat) 

Om te weten welk verkeer Badhoevedorp via de Keplerstraat binnen rijdt en welk verkeer de Sloterweg afrijdt, maten we op deze 2 plekken.  

We kozen voor deze plek omdat we willen weten hoeveel verkeer door de Keplerstraat rijdt richting de Schipholweg. En niet over de Sloterweg rijdt.  

Er zijn geen landelijke en ook geen gemeentelijke regels over het aantal vrachtwagens die over een weg mogen rijden.  

Tussen 0.00 en 6.00 uur gemiddeld 0,33 vrachtwagens per uur 
Tussen 6.00 en 12.00 uur gemiddeld 7,83 vrachtwagens per uur 
Tussen 12.00 en 18.00 uur gemiddeld 10,5 vrachtwagens per uur 
Tussen 18.00 en 0.00 uur gemiddeld 2 vrachtwagens per uur 

De resultaten van de telling zijn anders dan we verwacht hadden. Bij de laatste telling in oktober 2022 reden er opvallend meer vrachtwagens. Waarschijnlijk komt dit doordat de Schipholweg ter hoogte van de Hoofdweg afgesloten was. Hier werkte de aannemer van de Provincie aan de weg. We blijven het aantal vrachtwagens op de Sloterweg volgen. Om te zien of de drukte tijdelijk was of blijvend is.  Daarom wachten wij de volgende telling in april 2023 af. Dan weten we of de laatste telling van het vrachtverkeer op de Sloterweg echt klopt. 

Om te weten of de drukte tijdelijk was of blijvend is, meten we in het voorjaar 2023 opnieuw. De uitslag van deze telling vergelijken we met de telling van oktober 2022.  

We passen de Sloterweg niet aan. In de oude kern van Badhoevedorp hebben de 50 km/u wegen een fietsstrook. Als we op de Sloterweg – voor het deel dat 30km/u is – ook fietsstroken maken, dan is er geen zichtbaar verschil meer tussen een 50km/u-weg en een 30km/u-weg. Weggebruikers herkennen dan niet genoeg dat ze op een 30km/u-weg rijden. En gaan dus harder rijden. We onderzoeken of we op de Sloterweg - voor het deel dat 30km/u is- met lijnen op de weg duidelijk kunnen maken dat hier ook fietsers rijden. Dit heet een fietssuggestiestrook.  

Fietsstroken maken we niet (zie hierboven). We kijken wel naar fietssuggestiestroken. 

Voor het maken van een fietsstraat rijdt er op de Sloterweg te veel verkeer en is er te weinig fietsverkeer.  

Extra snelheidsremmende maatregelen geldt nu nog niet. Ook omdat het een busroute is.  

Het deel dat nu asfalt is richten wij in volgens de regels van een 30km/u weg. Dit heeft ook een positieve invloed op de gereden snelheden. 

In deze periode waren er in de omgeving werkzaamheden voor de omlegging van de A9. Op dat moment het verkeer meten, zou een vertekend resultaat geven. 

Tijdens de tellingen in oktober-november 2022 vonden werkzaamheden plaatst op de Schipholweg. Dit kan een oorzaak zijn dat er meer verkeer over de Sloterweg reed dan normaal. In het onderzoek houden we hier rekening mee. 

In 2021 en 2022 voerden wij de verkeerstellingen uit in de periode; 

30 augustus tot en met 12 september 2021 

(net voor het openen van de nieuwe kruising op de Schipholweg-Oleanderlaan). 

1 september tot en met 14 september 2022 

(net voor het openen van de nieuwe Robert Kochstraat).  

24 oktober tot en met 6 november 2022 

(een maand nadat de nieuwe Robert Kochstraat opende en na de herfstvakantie van regio Noord).  

De verkeerstellingen doen we niet in de schoolvakanties. Ook houden hierbij rekening met de werkzaamheden in de gebiedsontwikkeling.  

De verkeerstellingen doen we niet in de schoolvakanties.  

De ervaring van de bewoners nemen we mee in het verkeersonderzoek dat we doen voor de tussen-evaluatie van de Actualisatie 2020 Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP). Dit is in 2024.  

Ja. Alle cijfers van de verkeerstellingen vindt u op de pagina Tabellen verkeerstelling.   

Weggebruikers moeten altijd wennen aan een nieuwe situatie. Daarom maten wij niet meteen na de opening van de nieuwe Robert Kochstraat in september 2022.   

Met tellussen op de weg maten we hoeveel en welk verkeer er door de straten reed. Dus of er vrachtverkeer, bestelbussen of auto’s reden. En we maten hoe snel het verkeer reed. 

Wereldwijd geldt de V85-regel. Deze regel gaat er van uit dat 15% van het verkeer te hard rijdt. Dit is wetenschappelijk bewezen. Door te kijken naar de snelheid van 85% van het verkeer, bepalen we of de inrichting van een weg klopt. De weg moet zo ingericht zijn dat er niet te hard gereden kan worden. Ook de politie gebruikt de V85-regel om te bepalen of er bijvoorbeeld een snelheidscontrole nodig is. Daarom is het belangrijk om met de V85-regel te werken. 

Deze berekenen we door het gemiddelde van alle daggemiddelden te nemen. 

De tellussen tellen 24 uur per dag. Het kan voorkomen dat een tellus niet werkt. Dit zien we soms terug in een afwijkend cijfer voor een dag, of het ontbreken van cijfers voor een dag. Wij gaan ervan uit dat de tellussen werkten.  

Alle cijfers van de verkeerstellingen vindt u op de pagina Tabellen verkeerstelling.  

Na de opening van de nieuwe Robert Kochstraat ontvingen wij vragen en klachten over verkeer van bewoners uit de andere straten.  

De Fuchsiastraat, Anjersingel, Keizersweg, Snelliuslaan, Oleanderlaan, Pa Verkuijllaan, Keplerstraat en Sloterweg namen wij mee in het verkeersonderzoek, omdat wij wilden weten of het verkeer meer in die straten rijdt.  

Informatie over verkeer en verkeersonderzoeken delen wij op deze website. Facebook Badhoevedorp in Ontwikkelingexterne-link-icoon, bewonersbrieven en de digitale nieuwsbrief ‘Badhoevedorp in Ontwikkeling’. U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief via de website.

Busvervoer

Op de Schipholnet-lijnen rijdt één type bus: de VDL Citea SLFA-181 Electric BRT. Deze bus weegt 20.695 kg. Dit is het gewicht zonder passagiers of bagage. 

We weten dat deze zorgen er zijn. Als u de gemeente hiervoor aansprakelijk wilt stellen dan moet u een 0-meting laten doen. Ook moet u zelf aantonen dat er gevolgschade is. Dit kan op de pagina Aansprakelijkheid schadeexterne-link-icoon

Het busvervoer is onderdeel van het normale vervoer op de weg. Het Dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam neemt zeer binnenkort een besluit over de bezwaren om de bussen over de Sloterweg te laten rijden.  

Op de Sloterweg rijden op dit moment 79 bussen per dag (2 bussen per uur per rijrichting). Dat is het totale aantal van beide rijrichtingen opgeteld. 

Dat hangt af van hoeveel mensen gebruik maken van de bus. Is dit meer, dan kan Connexxion ervoor kiezen om de dienstregeling uit te breiden. We verwachten dit nog niet. 

Voor iedere ontwikkeling maakt de gemeente een plan waarin staat waarvoor een stuk grond of een gebouw mag worden gebruikt (bestemmingsplan). 

Onderdeel van een bestemmingsplan is een verkeersonderzoek. Hierin moet staan wat de gevolgen van de ontwikkeling zijn op de omgeving. 

Daarnaast is voor Badhoevedorp een verkeersstructuurplan (VSP) gemaakt. In het VSP staan afspraken over wat in de toekomst de belangrijkste wegen van het dorp zijn en welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Hiervoor worden verkeersmodellen gebruikt. Normaal staat een VSP vast voor ongeveer 10 jaar. Het VSP Badhoevedorp is uit 2008. Het is tussendoor in 2013 en daarna in 2020 aangepast met de laatste tellingen en inzichten. De aangepaste versie van 2020 bespreken we opnieuw als Quatrebras klaar is. Dat is in 2024.

De gemeenteraad stelt een VSP vast.

Het VSP is van oorsprong uit 2008 en is tussendoor tweemaal opnieuw besproken en aangepast (2013 en 2020) naar de op dat moment laatste inzichten. Een VSP gaat normaal 10 jaar mee, tenzij er grote of uitgebreide veranderingen zijn die blijvend invloed hebben op de verkeersstromen. Met de gemeenteraad spraken we af dat wij het VSP van 2020 opnieuw bespreken als Quatrebras klaar is. Dit is in 2024.  

Voor de toekomstige verkeersdruk in Badhoevedorp maakten er het verkeersstructuurplan (VSP). Deze kijkt in het bijzonder naar de veranderingen in verkeersstromen. En zorgt dat het gaat zoals het moet met het verkeer. De gemeente is niet voor éénrichtingswegen. Zeker als de weg breed genoeg is zal er alsnog tegen de richting in gereden worden. Daarnaast geldt; hoe meer  éénrichtingswegen hoe groter de kans dat er niet aan gehouden wordt. Daarnaast is het bewezen dat in een eenrichtingsweg harder gereden wordt. Immers verwacht men er geen tegenligger. 

Tot slot is het ook geen voordeel voor nood- en hulpdiensten en het openbaar vervoer als er veel éénrichtingswegen zijn. 

Een aantal voorstellen namen we niet over omdat dat niet kan. Bijvoorbeeld een vrachtwagenverbod in de Robert Kochstraat: het vrachtverkeer voor het dorp moet dan via een straat als de Sloterweg die dezelfde functie heeft als de Robert Kochstraat. Door vrachtverkeer op meerdere wegen toe te staan is er een grotere en betere spreiding van het bevoorradingsverkeer door het dorp heen. 

De basis van het verkeersstructuurplan is de kamstructuur. Het idee is dat doorgaand verkeer zo snel mogelijk via de rand van het dorp naar de regionale wegen gaat. In de kam vormt de Schipholweg de rug van de kam en de noord-zuidlanen de haren van de kam. De Oleanderlaan is een van de haren van deze kam. Doorgaand oost-west verkeer wordt zoveel mogelijk verminderd. 

Met de omlegging van de A9 en de nieuwe op-/afrit is de Robert Kochstraat niet meer de hoofdtoegangsweg van het dorp. Het verwachte aantal voertuigen wordt zo laag dat dit een 30km/u straat kan worden. Hierdoor wordt het verkeer van en naar de Sloterbrug met een directere route naar de Schipholweg gestuurd. Bij een 30km/u weg hoort volgens landelijke regels beleid een andere inrichting dan een 50km/u weg. 

De gemeente heeft tot een bepaalde hoogte invloed op verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid gaat uit van 3 punten; de 3 E's:  
Engineering (Infrastructuur), Education (Gedragsbeïnvloeding), Enforcement (Handhaving). Infrastructuur, de verbindingen die nodig zijn zoals straten en fietspaden, ligt bij de gemeente. Om het gedrag van weggebruikers te veranderen werken wij samen met de Vervoerregio Amsterdam. Uit onderzoek blijkt dat ruim 95% van de verkeersongelukken puur door gedrag komt. 
Met informatie geven zetten we mensen aan het denken over hun verkeersgedrag. Hier heeft de gemeente weinig invloed op. Handhaven doet de de politie. Deze drie samen vormen een deel van de waarborging.

Er zijn genoeg maatregelen die de snelheid remmen. Direct ten noorden van de T-splitsing Anemoonlaan- Anjersingel is een verhoogd verkeersplateau in de Goudsbloemlaan. Ook is er 85 meter ten zuiden van dit plateau op de Anemoonlaan een drempel.  

De snelheidsgegevens die we uit de navigatiesystemen halen, laten zien dat hier niet regelmatig te hard wordt gereden. Er is nu geen reden om een extra drempel of andere aanvullende maatregelen te nemen. 

Ja. De aanvraag voor een Smiley voor een periode van 3 maanden is gedaan.  

Nee.

De gemeente geeft geen routes aan de chauffeurs. Alle wegen zijn open voor al het verkeer. Supermarkten vroegen we om hun chauffeurs te informeren over de veranderingen en te kijken naar de beste route om te rijden.  

Het normale vrachtverkeer (o.a. bevoorrading supermarkten en verhuisvrachtauto’s) gaat via beide kanten van het dorp rijden. Dus via de nieuwe Robert Kochstraat, via de Oleanderlaan en vanaf de andere kant via de Pa Verkuijllaan. Het zijn allemaal openbare wegen.   

Navigatiebedrijven volgen de verkeersbesluiten en bebording. Deze voeren ze in hun systemen, zodat hun algoritmes hier rekening mee houden. Een algoritme zijn hier stappenplannen voor het maken van de berekeningen en het kiezen van de beste route. 

Uit ervaring weten we dat het doorgeven van ‘wenselijke routes’ bij navigatiesystemen, zeker bij de online aanbieders, weinig uitmaakt. Hun systemen werken op basis van algoritmes die zelf op basis van reistijd en –afstand routes bepalen. Dat betekent niet dat wij het niet proberen.  

Naar ons inzicht is er weinig vrachtverkeer wat geen bestemming heeft in Badhoevedorp, zeker na de doortrekking van de S106 naar de A9 toe. 

De gemeente blijft de verkeersontwikkelingen volgen in Badhoevedorp.  

In maart 2023 tellen we weer. De resultaten delen we in mei 2023. 

Dat bekijken we op het moment dat het proces van de evaluatie start. We beoordeelden nog niet eerder een verkeersstructuurplan in Haarlemmermeer. Daarom moeten wij hiervoor ook kennis krijgen over hoe bijvoorbeeld andere gemeenten dit deden. Op basis daarvan maken wij een participatieplan. 

Robert Kochstraat

Het is heel vervelend dat inwoners geluidsoverlast ervaren. De gemeente kan weinig doen om hoe de inwoners iets ervaren weg te nemen. De Robert Kochstraat blijft één van de gebiedsontsluitingswegen in Badhoevedorp. Meer drempels zorgt voor meer trillingen en meer afremmen en optrekken van het verkeer. 

In maart 2023 tellen we weer. De resultaten hiervan delen in mei 2023.  

Steeds tellen is te duur en kan ook niet op alle momenten. Op 2 momenten per jaar tellen wanneer er geen schoolvakanties zijn, geeft het beste beeld van de situatie.   

In het Wegcategoriseringsplan als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2020/2021 (RV2020.0000840) heeft de gemeenteraad de Robert Kochstraat als Gebiedsontsluitingsweg-30km/u (GOW-30) aangewezen. 

Voor een Gebiedsontsluitingsweg-30km/u zijn (nog) geen landelijke regels voor het aantal voertuigen dat er mag rijden.  

Een straat is een erf – de term woonerf bestaat juridisch niet meer sinds 1988 – als het als erf wordt aangewezen via een verkeersbesluit. Een erf wordt met name toegepast in doodlopende straten, straten zonder aparte stoep en winkelgebieden. 

De hele Robert Kochstraat wordt 30km/u.  

Op het nieuwe deel van de Robert Kochstraat is de maximumsnelheid 30km/u.  

Het oostelijk deel van de Robert Kochstraat is nu nog een 50 km/u straat met asfalt. Na de zomer richten we dit deel hetzelfde in als het nieuwe deel van de Robert Kochstraat. 

Een Smiley – een meter die de gereden snelheid aangeeft -hangt maximaal 3 maanden in een straat of langs een weg. Daarna werkt het niet meer omdat de smiley niet meer opvalt bij automobilisten die er vaak langsrijden. Herhalen  van het plaatsen van de Smiley werkt wel. De Smiley hangen we in mei 2023 weer op.    

Het wegprofiel van de Robert Kochstraat is vergeleken met de oude 50km/u weg versmald naar de huidige normen van een 30km/u weg. Daarnaast zijn er nu klinkers in plaats van asfalt. Dit zorgt vaak al voor een extra vermindering van de snelheid, gemiddeld ongeveer 5km/u. Ook maken we kruispuntplateaus (kruispuntdrempels) op de gelijkwaardige kruispunten. Daarnaast is er tussen de Oleanderlaan en de Hendrika Eijken-Van 't Hofstraat een extra drempel. Ook het overgebleven deel richting de Kamerlingh Onneslaan richten we op deze manier in.  

Op deze vraag is geen algemeen antwoord. Het openbaar ministerie beoordeelt uiteindelijk.  

Andere onderwerpen

De bomen worden gesnoeid daar waar het nodig is. We kandelaberen de bomen niet. Met kandelaberen worden de takken van de boom afgezaagd totdat de boom lijkt op een kapstok.  

Op dit moment (februari 2023) onderzoeken we wat de technische levensduur van de brug is en welke varianten mogelijk zijn. In de 1e helft van dit jaar verwachten wij de participatie op te starten met de begeleidingsgroep Sloterbrug. 

U kunt contact opnemen met de gebiedsmanager Paul Heuberger als u vragen heeft   

Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-28354798. U kunt ook een e-mail sturen via info@haarlemmermeer.nl . Zet in het onderwerp van uw mail ‘Verkeersonderzoek Badhoevedorp’.