Aansprakelijkheid schade

U kunt de gemeente schriftelijk aansprakelijk stellen voor schade als u schade heeft opgelopen door de kwaliteit van het onderhoud van gemeentelijke eigendommen zoals wegen, pleinen, openbaar groen, maar ook riolering of bouwwerken.
Om de gemeente aansprakelijk te stellen dient u schriftelijk uw schade in. Per e-mail via info@haarlemmermeer.nl of per post: Gemeente Haarlemmermeer, t.a.v. Team Verzekeringen, postbus 250, 2130 AG in Hoofddorp.

Wat u in de brief of e-mail zet

 • Uw naam, straat, huisnummer, postcode en woonplaats.
 • Telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent of uw e-mailadres.
 • Omschrijving van de door u opgelopen schade, wanneer mogelijk foto’s meesturen.
 • Datum en tijdstip van het incident.
 • Exacte locatie waar het incident heeft plaatsgevonden.
 • Relatie tussen schade en oorzaak.
 • Eventuele ondertekende getuigenverklaring(en).
 • Eventueel bewijs van de opgelopen schade (zoals nota's, offertes, enzovoorts).

Waar moet u aan voldoen

Om de gemeente aansprakelijk te stellen, moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen.  

 • U heeft schade geleden door gemeentelijk handelen of door achterstallig onderhoud van de gemeente.
 • Er is sprake van nalatigheid aan de kant van de gemeente. Dit betekent dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven.

Hoe gaat het verder

 • U ontvangt binnen 1 week een ontvangstbevestiging. Hierop staat uw schadekenmerk. Uw schademelding wordt kosteloos in behandeling genomen.
 • De gemeente probeert uw brief binnen 6 weken te beantwoorden. Afhankelijk van de complexiteit van de situatie en de noodzakelijke onderzoeksduur kan dat langer zijn dan zes weken.
 • De gemeente beoordeelt uw schademelding op wetgeving en jurisprudentie. Als er volgens de gemeente sprake is van schade waarvoor de gemeente aansprakelijk is, dan worden de kosten mogelijk (gedeeltelijk) vergoed.