Aansprakelijkheid schade

U kunt de gemeente schriftelijk aansprakelijk stellen voor schade als u schade heeft opgelopen door de kwaliteit van het onderhoud van gemeentelijke eigendommen zoals wegen, pleinen, openbaar groen, maar ook riolering of bouwwerken.

In welke gevallen kan ik de gemeente aansprakelijk stellen?

Om de gemeente aansprakelijk te stellen, moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen.  

 • U heeft schade geleden door gemeentelijk handelen of door achterstallig onderhoud van de gemeente.
 • Er is sprake van nalatigheid aan de kant van de gemeente. Dit betekent dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven.

Hoe kan ik de gemeente aansprakelijk stellen?

Om de gemeente aansprakelijk te stellen dient u schriftelijk uw schade in. In de brief vermeldt u: 

 • Uw naam, straat, huisnummer, postcode en woonplaats.
 • Telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent of uw e-mailadres.
 • Omschrijving van de door u opgelopen schade, wanneer mogelijk foto's meesturen.
 • Datum en tijdstip van het incident.
 • Exacte locatie waar het incident heeft plaatsgevonden.
 • Relatie tussen schade en oorzaak.
 • Eventuele ondertekende getuigenverklaring(en).
 • Eventueel bewijs van de opgelopen schade (zoals nota's, offertes, enzovoorts).

De brief stuurt u aan de gemeente per e-mail via info@haarlemmermeer.nl of per post: 

Gemeente Haarlemmermeer
t.a.v. Team Verzekeringen
Postbus 250
2130 AG in Hoofddorp

Hoe gaat het verder

 • U ontvangt binnen 1 week een ontvangstbevestiging. Hierop staat uw schadekenmerk. Uw schademelding wordt kosteloos in behandeling genomen.
 • De gemeente probeert uw brief binnen 6 weken te beantwoorden. Afhankelijk van de complexiteit van de situatie en de noodzakelijke onderzoeksduur kan dat langer zijn dan zes weken.
 • De gemeente beoordeelt uw schademelding op wetgeving en jurisprudentie. Als er volgens de gemeente sprake is van schade waarvoor de gemeente aansprakelijk is, dan worden de kosten mogelijk (gedeeltelijk) vergoed.