Aansprakelijkheid schade

Heeft u schade opgelopen door de kwaliteit van het onderhoud van gemeentelijke eigendommen? Zoals door de kwaliteit van wegen, pleinen, openbaar groen, riolering of bouwwerken? Dan kunt u de gemeente hiervoor schriftelijk aansprakelijk stellen.

In welke gevallen kan ik de gemeente aansprakelijk stellen?

Om de gemeente aansprakelijk te stellen, moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen.  

 • U heeft schade geleden door gemeentelijk handelen of door achterstallig onderhoud van de gemeente.
 • Er is sprake van nalatigheid aan de kant van de gemeente. Dit betekent dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven.

Hoe kan ik de gemeente aansprakelijk stellen?

Om de gemeente aansprakelijk te stellen dient u schriftelijk uw schade in. In de brief vermeldt u: 

 • Uw naam, straat, huisnummer, postcode en woonplaats.
 • Telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent of uw e-mailadres.
 • Omschrijving van de door u opgelopen schade, wanneer mogelijk foto's meesturen.
 • Datum en tijdstip van het incident.
 • Exacte locatie waar het incident heeft plaatsgevonden.
 • Relatie tussen schade en oorzaak.
 • Eventuele ondertekende getuigenverklaring(en).
 • Eventueel bewijs van de opgelopen schade (zoals nota's, offertes, enzovoorts).

De brief stuurt u aan de gemeente per e-mail via info@haarlemmermeer.nl of per post: 

Gemeente Haarlemmermeer
t.a.v. Team Verzekeringen
Postbus 250
2130 AG in Hoofddorp

Hoe gaat het verder

 • U ontvangt binnen 1 week een ontvangstbevestiging. Hierop staat uw schadekenmerk. Gebruik dit schadekenmerk in alle contacten met de gemeente over de schade. Uw schademelding wordt kosteloos in behandeling genomen.
 • De gemeente probeert uw brief binnen 6 weken te beantwoorden. Dit kan soms wat langer duren. Bijvoorbeeld bij een ingewikkelde zaak. Of als er meer tijd voor onderzoek nodig is.
 • De gemeente beoordeelt uw schademelding. Dit gebeurt aan de hand van wetgeving en uitspraken van de rechter in vergelijkbare situaties (jurisprudentie). 
 • Blijkt na dit onderzoek dat de gemeente aansprakelijk is? Dan worden de kosten mogelijk (gedeeltelijk) vergoed.