Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Verkeerstelling april 2024

Dit is de eerste telling voor de Tussenevaluatie Verkeersstructuurplan (VSP) Badhoevedorp. We telden van 6 tot en met 19 april 2024 het verkeer in Badhoevedorp. Met telslangen op de weg telden we hoeveel en welk verkeer er door de straten reed. Dus of er vrachtverkeer, bestelbussen of auto’s reden. Op deze pagina staan de uitkomsten van het onderzoek van april 2024. De telling van april 2024 geldt als een eerste meting voor de Tussenevaluatie VSP. Uit deze meting blijkt hoe de situatie nu is. Dit heet een nulmeting. We legden de tellussen neer op de plekken waarmee we ze mee kunnen nemen in de Tussenevaluatie VSP. De telpunten zijn daarom niet allemaal dezelfde als bij de eerdere tellingen.

De manier waarop verkeer door Badhoevedorp rijdt verandert

De A9 ligt niet meer in Badhoevedorp maar erbuiten. Het verkeer maakt nu anders gebruik van de straten in het dorp dan vóór de omlegging van de A9. In een aantal straten rijdt minder verkeer dan vroeger. Daarnaast komen er nieuwe woningen en daardoor meer auto’s en fietsers. Daarom maakten we de Actualisatie 2020 Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP). In een VSP staan afspraken over wat in de toekomst de belangrijkste wegen van het dorp zijn. Dit plan is de basis voor het inrichten van de woon- en leefomgeving.

2024 – 2025 Tussenevaluatie VSP

Meestal vindt een evaluatie plaats als het hele plan met maatregelen is uitgevoerd: wat gaat goed, wat kan beter of anders. De gemeenteraad wilde in dit geval, door de zorgen van inwoners over het verkeer, dat er een tussenevaluatie komt in 2024- 2025. De verkeerstellingen zijn onderdeel van de Tussenevaluatie.  

We telden van 6 tot en met 19 april 2024 het verkeer op verschillende plekken in Badhoevedorp

We telden met telslangen 2 weken lang hoeveel verkeer er rijdt. En we maten met welke snelheid het verkeer rijdt. De verkeerstellingen zijn nodig om het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP) te beoordelen. We kozen een periode buiten de schoolvakanties om. In sommige straten werkte een aannemer aan de straat.

In de Tussenevaluatie VSP kijken we naar snelheden, verkeersstromen en aantallen

Sinds een halfjaar kunnen we kijken hoe het wegennet in elkaar zit: hoe de stromen verkeer rijden. Samen met de kopgroep gaan we deze en de andere onderzoekscijfers bespreken. En we vragen aan de inwoners hoe ze het verkeer beleven. De snelheden onderzoeken we 1 keer. Dat is in 2025. Dat doen we met Floating Car Data. 

Floating Car Data: een moderne manier om verkeersgegevens zoals snelheden te krijgen

Onderdeel van de Tussenevaluatie VSP is ook het beoordelen van de verkeersveiligheid en hoe hard er gereden wordt. De snelheid in de straat meten doen we voor de Tussenevaluatie VSP in 2025 met Floating Car Data (FCD). Een nieuwe manier om gegevens te verzamelen. FCD haalt informatie uit de gps-systemen van telefoons en auto’s. Dat is nauwkeuriger dan de snelheid op de tellussen. De tellussen zijn vooral bedoeld om de aantallen te meten. Ze meten ook de snelheid maar dan precies die op de tellus. En niet in een straat of wijk. Met FCD zie je nog steeds wat het V85 is.  En dan wel in een hele straat, wijk of route. 

Algemene conclusies uit de verkeerstellingen

Uit de tellingen blijkt dat het verkeer in Badhoevedorp niet veel veranderde sinds de tellingen in 2023. 

Opmerkingen:

 • Op veel plekken zijn de aantallen nog onder de verwachting 2030, maar op sommige plekken erboven. We kunnen de vergelijking niet goed maken omdat de knip op de Zeemanlaan er bijvoorbeeld (nog) niet is. Dat scheelt verkeer op de Kamerlingh Onneslaan en Robert Kochstraat. 
 • Door Floating Car Data ernaast te houden lijkt de toename op de S106, Burgemeester Amersfoordtlaan en Sloterbrug direct te maken te hebben met de knippen in Amsterdam.  
  De werkzaamheden op de Nieuwemeerdijk zijn niet volgens de gemaakte afspraken gedaan. Helaas zijn deze cijfers niet te gebruiken. 
 • Er is heel veel zwaar verkeer gemeten op de Pa Verkuijllaan. Deze aantallen waren er niet op de Burgemeester Amersfoordtlaan. Waarschijnlijk komt dat door werkzaamheden in de buurt, maar dat is een gokje. Bij de volgende telling houden we dit goed in de gaten.

Voor de tussenevaluatie VSP tellen we 3 keer 

We tellen in voorjaar en najaar 2024 en als de woningbouw in Quatrebras helemaal klaar is, dit is waarschijnlijk voorjaar 2025. 

De straten waar we telden zijn: 

 • Bloemenbuurt:  Anjersingel, Keizersweg
 • Rondom de Robert Kochstraat: Keplerstraat, Oleanderlaan, Robert Kochstraat, Kamerlingh Onneslaan
 • In het centrum: Pa Verkuijllaan, Sloterweg, Zeemanlaan, Burgemeester Amersfoordtlaan
 • Andere straten: Rijstvogelstraat, Nieuwemeerdijk, Akerdijk, Sloterbrug en S106.

We telden niet meer op de volgende straten:

 • Fuchsiastraat omdat de stromen al geteld worden met Anjersingel en Oleanderlaan 
 • De Snelliuslaan is een doodlopend straat. En is niet relevant voor VSP (geen hoofdstructuur).
 • De Plesmanlaan is vervangen met een tellus op de Rijstvogelstraat. Deze plek is vlakbij een toekomstige verkeersknip.  
 • Robert Kochstraat: hier telden we op 2 plekken en niet 3 zoals in de eerdere tellingen. 1 a 2 telpunten op een weg is voldoende.  

Conclusie per straat of buurt:

De omgeving van de Robert Kochstraat blijft veranderen. In september 2022 ging de nieuwe Robert Kochstraat open. In september 2023 voerden we een vrachtverbod in op vrachtverkeer, met een uitzondering voor bestemmingsverkeer. Op de oude straat maakten we de grond klaar voor de bouw van woningen. En in november 2023 startte de bouw van ontwikkelaar AM. Op de Robert Kochstraat rijdt het verkeer tussen de Oleanderlaan en de Kamerlingh Onneslaan. Wij onderzochten hoeveel verkeer er op de Robert Kochstraat rijdt. De vorige keren was in september en oktober 2022 en in mei en november 2023.  

Voor de tellingen in 2024 telden we op 2 locaties. Met telslangen telden wij hoeveel verkeer er door de Robert Kochstraat reed. Het is verdeeld in verschillende soorten verkeer:  

 • Licht verkeer - auto’s, motoren en bestelbussen,  
 • Zwaar verkeer - vrachtverkeer en bussen.  

Conclusie over verkeer in de Robert Kochstraat

 • Er reed meer verkeer dan bij de vorige telling.  
 • Vergeleken met de vorige telling reed aan de kant van de Oleanderlaan 2 keer zoveel vrachtverkeer. Dit komt waarschijnlijk door het bouwverkeer van Quatrebras.  

We telden op deze plekken op de Robert Kochstraat:

In 2019, 2022, 2023 en april 2024 tussen de Oleanderlaan en de Hendrika Eijken van ’t Hofstraat.

 • In april 2024 reden hier gemiddeld 4.025 voertuigen per dag.
 • In november 2023 was dat 3.630.
 • In mei 2023 was dat 3.661.
 • In oktober 2022 was dat 3.953.
 • In januari 2019 was dat 7.030.

Vrachtverkeer: 

 • In april 2024 reden hier op een gemiddelde werkdag 195 vrachtwagens/bussen.
 • In november 2023 waren dat 323 vrachtwagens.
 • In mei 2023 waren dat 167 vrachtwagens (de lijndienst reed niet in de periode van de tellingen).
 • In oktober 2022 waren dat 228 vrachtwagens/bussen.
 • In januari 2019 reden er 372 vrachtwagens/bussen.

In 2022, 2023 en april 2024 tussen de Curiestraat en de dokter Sabelstraat.

 • In april 2024 reden hier gemiddeld 4.002 voertuigen per werkdag.
 • In november 2023 was dat 3.885.
 • In mei 2023 was dat 3.378.
 • In oktober 2022 was dat 3.433.
 • In september 2022 was dat 5.627.

Vrachtverkeer:  

 • In april 2024 reden hier op een gemiddelde werkdag 232 vrachtwagens/bussen.
 • In november 2023 waren dat 147 vrachtwagens.
 • In mei 2023 waren dat 207 vrachtwagens. De lijndienst reed niet in de periode van tellingen.
 • In oktober 2022 waren dat 157 vrachtwagens/bussen.
 • In september 2022 waren dat 302 vrachtwagens/bussen. 

In 2020 maakten bewoners van de Bloemenbuurt zich zorgen over een toename van verkeer door de komst van de nieuwe wijk Quatrebras. En ze maakten zich zorgen over de verbinding tussen de Fuchsiastraat en de Schipholweg. In september 2023 maakten ze zich zorgen over het vrachtverbod op de Robert Kochstraat.  

Wij legden in 2021, 2022, 2023 telslangen neer. De tellingen geven aan hoe het verkeer zich ontwikkelt sinds de opening van de Oleanderlaan en de verandering van de Robert Kochstraat. In het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP) staat onze verwachting over hoe het verkeer zich ontwikkelt.  

In april 2024 telden we op de Anjersingel en Oleanderlaan. We telden niet meer op de Fuchsiastraat. Met de informatie van de Oleanderlaan en de Anjersingel weten we ook hoeveel verkeer in de Fuchsiastraat rijdt.  

Het aantal voertuigen op de Anjersingel en de Fuchsiastraat verandert een klein beetje

 • De hoeveelheid voertuigen blijft ongeveer gelijk. Wel reed er iets meer vrachtverkeer. Bewoners merken dit en zien dat vooral zwaar vrachtverkeer moeite met de bochten in de straten. Het vrachtverbod op de Robert Kochstraat zorgde misschien voor de lichte stijging van vrachtverkeer in de Bloemenbuurt.  
 • Het aantal voertuigen op de Anjersingel steeg een beetje, er was weinig verandering in het verkeer op de Anjersingel. De Anjersingel zit nu op de helft van wat we volgens het VSP verwachten dat er kan rijden. Dit heet in het VSP de streefwaarde. En op een derde van het aantal voertuigen die er volgens de  landelijke regels mogen komen.  
 • We zien dat het vrachtverkeer bij de 3 tellingen (2022, 2023 en 2024) wisselt. Sinds de laatste tellingen reden er gemiddeld 20 vrachtwagens per werkdag meer. Dit kan komen door de invoering van vrachtverbod op de Robert Kochstraat. We hebben alleen geen daling gezien in dat aantal vrachtwagens op de Robert Kochstraat.

We telden op deze plekken in de Bloemenbuurt:

De Anjersingel, tussen de Azaleastraat en de Anemoonlaan

Door de ontwikkeling van Quatrebras veranderde er veel voor de Anjersingel. De steeds veranderende situatie van de gebiedsontwikkeling geeft ook verandering in het aantal voertuigen. In september 2021 was het nog niet mogelijk om van de Oleanderlaan naar de Schipholweg te rijden, in september 2022 reed het verkeer nog over de “oude” Robert Kochstraat, in oktober 2022 was de nieuwe Robert Kochstraat open. In september 2023 voerde we een vrachtverbod in op de Robert Kochstraat.

Het aantal voertuigen blijft veranderen (op en neer)  De aantallen zijn nog altijd lager dan dat ze waren voor de opening van de aansluiting van de Oleanderlaan op de Schipholweg. Ook zijn de aantallen niet hoger dan de landelijke regels toestaan. Volgens deze regels mogen er 6.000 motorvoertuigen per dag rijden op een 30km/u weg.  

 • In april 2024 reden er 1.984 voertuigen.
 • In november 2023 reden er 2.067. Door een slangbreuk telden we hier van 8 november tot en met 20 november.
 • In mei 2023 reden er 1.918.
 • In oktober 2022 reden er 2.239.
 • In september 2022 was dat 1.519.
 • In september 2021 reden hier gemiddeld 2.732 voertuigen per werkdag.  

Vrachtverkeer:

 • In april 2024 waren dat 84 vrachtwagens  
 • In november 2023 waren dat 91 vrachtwagens/bussen. Door een slangbreuk telden we hier van 8 november tot en met 20 november.
 • In mei 2023 waren dat 77 vrachtwagens/bussen.
 • In oktober 2022 waren dat 124 vrachtwagens/bussen.
 • In september 2022 waren dat 57 vrachtwagens/bussen.
 • In september 2021 reden hier op een gemiddelde werkdag 66 vrachtwagens/bussen. 

Oleanderlaan

De Oleanderlaan is een weg met 2 aparte rijbanen. Het verkeer tellen we daarom per richting. We telden de aantallen van de 2 richtingen bij elkaar op. We zien dat het aantal voertuigen ongeveer gelijk is aan een jaar eerder. Het verkeer het dorp in is iets meer dan het dorp uit. Dit kan voor een deel komen door het bouwverkeer. Op dit moment werken de aannemers aan beide kanten van de Oleanderlaan. De Oleanderlaan is een bouwweg met ook normaal verkeer.  

Het aantal voertuigen dat we telden is net onder de voorspelling is van aantal voertuigen in 2030. In totaal reden er op de Oleanderlaan meer voertuigen dan bij de vorige telling. De voorspelling is dat hier in 2030 dan 7.800 voertuigen rijden.

Oleanderlaan totaal

 • In april 2024 reden er gemiddeld 7.700 voertuigen per werkdag.
 • Tussen de Schipholweg en de Robert Kochstraat 3.623 voertuigen.
 • En tussen de Robert Kochstraat en de Schipholweg 4.077 voertuigen.
 • In november 2023 reden er gemiddeld 7.610 voertuigen per werkdag.
 • Tussen de Schipholweg en de Robert Kochstraat 4.006 voertuigen.
 • En tussen de Robert Kochstraat en de Schipholweg 3.604 voertuigen.
 • In mei 2023 reden er gemiddeld 6.849 voertuigen per werkdag.
 • Tussen de Schipholweg en de Robert Kochstraat 3.659 voertuigen.
 • En tussen de Robert Kochstraat en de Schipholweg 3.190 voertuigen.

Kamerlingh Onneslaan

We telden de Kamerlingh Onneslaan in april 2024 op 2 plekken. De telslangen lagen tussen de Franklinstraat en de Zeemanlaan en tussen de Einsteinlaan en de Keizersweg. De kruising Kamerlingh Onneslaan – Robert Kochstraat passen we tussen september 2024 – april 2025 verder aan.

Tussen de Franklinstraat en de Zeemanlaan

In november 2023 zagen we de helft minder verkeer sinds de laatste telling vóór de omlegging van de A9. Dit geldt ook voor het vrachtwagens. In april 2024 zien we een lichte toename van verkeer. Het aantal voertuigen is nog wel boven de voorspelling voor 2030. We houden dit in de gaten.

 • De voorspelling voor 2030 is dat op de Kamerlingh Onneslaan in de toekomst 4.200 voertuigen kunnen rijden.  
 • In april 2024 reden er gemiddeld 5.204 voertuigen door de Kamerlingh Onneslaan. Op een gemiddelde werkdag reden hier 159 vrachtwagens/bussen.
 • In november 2023 reden er 4.877. Op een gemiddelde werkdag reden hier 147 vrachtwagens.
 • In mei 2015 reden er 9.543 voertuigen waarvan 413 vrachtwagens.
 • In augustus 2014 reden er 10.078 voertuigen waarvan 459 vrachtwagens.
 • In januari 2013 reden er 9.606 voertuigen waarvan 447 vrachtwagens.
 • In februari 2012 reden er 7.934 voertuigen door de Kamerlingh Onneslaan per werkdag. Op een gemiddelde werkdag reden er 377 vrachtwagens/bussen.

Tussen Keizersweg en Einsteinlaan

In april 2024 zagen we een lichte vermindering in verkeer sinds de laatste telling vóór de omlegging van de A9. We zien een lichte toename voor de vrachtwagens. Het aantal voertuigen ligt nog wel boven de voorspelling voor 2030. We houden dit in de gaten.

 • De voorspelling voor 2030 is dat op de Kamerlingh Onneslaan in de toekomst 3.600 voertuigen kunnen rijden.  
 • In april 2024 reden er gemiddeld 4.303 voertuigen door de Kamerlingh Onneslaan. Op een gemiddelde werkdag reden hier 137 vrachtwagens/bussen. 
 • In 2011 reden er hier 4.834 voertuigen. Op een gemiddelde werkdag reden hier 119 vrachtwagens/bussen. 

Keizersweg

In september 2021 telden we voor het eerst in de Keizersweg. Na de opening van de Oleanderlaan op de Schipholweg nam het verkeer op de Keizersweg af. In de telling van april 2024  blijven we een lichte toename zien van het aantal voertuigen op de Keizersweg. Het is nog steeds onder de voorspelling voor 2030. Volgens deze voorspelling kunnen op de Keizersweg 4.000 voertuigen rijden.  

De telslang lag tussen tussen de Anemoonlaan & Snelliuslaan. In het verkeersstructuurplan staat een stippellijn in de toekomst kan de weg hier doorlopen. 

 • In april 2024 reden er gemiddeld 2.267 voertuigen per werkdag door de Keizersweg. Op een gemiddelde werkdag reden hier 137 vrachtwagens. 
 • In november 2023 reden er 2.138. Op een gemiddelde werkdag reden hier 156 vrachtwagens. 
 • In mei 2023 reden er 1.916 voertuigen waarvan 140 vrachtwagens.
 • In oktober 2022 reden er 1.818 voertuigen waarvan 119 vrachtwagens.
 • In september 2022 reden er 1.853 voertuigen waarvan 146 vrachtwagens. 
 • In september 2021 reden er 3.360 voertuigen waarvan 268 vrachtwagens.

We telden 4 keer het verkeer in de Keplerstraat. In oktober 2022, in mei en november 2023 en in april 2024. We vergelijken de tellingen met de voorspellingen uit de Actualisatie 2020 Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP). We legden telslangen neer op de weg in de Keplerstraat, tussen de Sloterweg en de Torricellistraat. Met de telslangen telden wij het verkeer dat per 24 uur, op een doordeweekse dag, door de Keplerstraat reed. Dus of er vrachtverkeer, (bestel)bussen of auto’s reden.

Het verkeer op de Keplerstraat neemt licht toe 

 • De voorspelling voor 2030 is dat op de Keplerstraat in de toekomst 3.000 voertuigen kunnen rijden.  
 • In april 2024 reden er gemiddeld 2.510 voertuigen per werkdag door de Keplerstraat. Op een gemiddelde werkdag reden hier 91 vrachtwagens.
 • In november 2023 reden er 2.296. Op een gemiddelde werkdag reden hier 79 vrachtwagens.
 • In mei 2023 telden we opnieuw. Er reden 2.002 voertuigen waarvan 63 vrachtwagens.
 • In oktober 2022 reden er gemiddeld 2.325 voertuigen. Op een gemiddelde werkdag reden er 101 vrachtwagens/bussen.

In april 2024 legden we op 3 plekken telslangen op de Sloterweg. De extra locatie op de Sloterweg ligt ter hoogte van de toekomstige knip in de Zeemanlaan. Hiermee kunnen we de Verkeersstromen Sloterweg ten noorden van centrum ook beoordelen.

We legden in 2014, 2015, in oktober 2022 en in mei en november 2023 en in april 2024 telslangen neer op de Sloterweg. Met de telslangen telden wij het aantal voertuigen dat per 24 uur, op een doordeweekse dag, over de Sloterweg reed. Dus of er vrachtverkeer, bussen, bestelbussen of auto’s reden.

Lichte toename in verkeer op de Sloterweg:
Het aantal voertuigen op de Sloterweg nam licht toe.

Na het invoeren van het vrachtverbod in september 2023 voor voertuigen boven de 15.000 kilo, zagen we een lichte afname van vrachtverkeer op het 30 km/u deel, dit komt voor het grootste deel doordat de bus hier weg is. 
We telden het verkeer op de Sloterweg tussen de Adelaarstraat en de Sperwerstraat en ook tussen de Schipholweg en de Keplerstraat. Daar telden we minder voertuigen dan wij volgens het VSP in 2030 verwachten.  


We telden het verkeer op de Sloterweg 

 • In 2014, 2022, mei en november 2023 en in april 2024 telden we op de Sloterweg. Tussen de Adelaarstraat en de Sperwerstraat. 
 • In 2015, 2022, mei en november 2023 en in april 2024 telden we op de Sloterweg. Tussen de Schipholweg en de Keplerstraat. 

 • Voor de Sloterweg deden we tussen 2014 en 2022 geen andere tellingen. Hierdoor kunnen wij de tellingen van oktober 2022 alleen vergelijken met de tellingen uit 2014 en 2015. Daarom vergeleken we de uitkomst van de telling met de voorspellingen uit het vernieuwde VSP Badhoevedorp. 
 • In 2009 en in april 2024 telden we het verkeer op de Sloterweg tussen de Zeemanlaan en het Lorentzplein. We vergelijken de tellingen met de voorspellingen uit het VSP Badhoevedorp.

 Sloterweg, tussen de Adelaarstraat en de Sperwerstraat 

 • In 2030 verwachten wij dat hier 5.300 voertuigen rijden.
 • In april 2024 reden hier 5.105.
 • In november 2023 reden hier 4.821.
 • In mei 2023 waren dat er 4.900 (de telling liep voor deze locatie van 12 t/m 22 mei 2023).
 • In oktober 2022 was dat 4.937.
 • In 2014 reden hier gemiddeld 3.602 voertuigen per werkdag.

Vrachtverkeer

 • In april 2024 reden hier op een gemiddelde werkdag 207 vrachtwagens/bussen.
 • In november 2023 reden hier 224 vrachtwagens.
 • In mei 2023 reden er 321 vrachtwagens/bussen.
 • In oktober 2022 zijn dat 209 vrachtwagens/bussen.
 • In 2014 reden hier 66 vrachtwagens/bussen.

Sloterweg, tussen de Schipholweg en de Keplerstraat

 • In 2030 verwachten wij dat hier 6.400 voertuigen rijden.
 • In april 2024 reden er gemiddeld 5.840 voertuigen per werkdag.
 • In november 2023 reden er 5.485 voertuigen.
 • In mei 2023 was dat 5.339.
 • In oktober 2022 was dat 6.091.
 • In 2015 reden 3.097 voertuigen.

Vrachtverkeer

 • In april 2024 reden er hier op een gemiddelde werkdag 571 vrachtauto’s.
 • In november 2023 reden er 534 vrachtauto’s.
 • In mei 2023 telden wij 518 vrachtauto’s/bussen.
 • In oktober 2022 reden er 706 vrachtauto’s/bussen.
 • In 2015 reden er 125 vrachtwagens/bussen.

Sloterweg, tussen de Zeemanlaan en Lorentzplein

 • In 2030 verwachten wij dat hier 2.800 voertuigen rijden.  
 • In april 2024 reden er 3.913 voertuigen 
 • In 2009 reden hier gemiddeld 3.682 voertuigen per werkdag.  

Vrachtverkeer

 • In april 2024 reden er op een gemiddelde werkdag 119 vrachtauto’s.
 • In 2009 reden er 93 vrachtwagens.  

We telden het verkeer op de Pa Verkuijllaan. Tussen de Burgemeester Amersfoordtlaan en de Arendstraat.  We legden hier in 2015, in oktober 2022, in mei en november 2023 en in april telslangen neer. Met de telslangen telden wij het aantal voertuigen dat per 24 uur op een doordeweekse dag over de Pa Verkuijllaan reed. Dus of er vrachtverkeer, bussen, bestelbussen of auto’s reden. Voor de Pa Verkuijllaan geldt dat er tussen 2015 en 2022 geen andere tellingen zijn. Daarom vergelijken wij tellingen van oktober 2022, mei 2023 en november 2023 met de tellingen uit 2015. En ook met de voorspellingen uit de Actualisatie 2020 Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP).

Er rijdt niet te veel verkeer op de Pa Verkuijllaan, wel meer vrachtverkeer

De voorspelling voor 2030 is dat op de Pa Verkuijllaan in de toekomst 9.100 voertuigen kunnen rijden. Het aantal voertuigen dat we telden blijft hier onder. In april 2024 is het aantal vrachtauto’s en bussen veel meer. De toename is opvallend en we weten niet waarom. Het verkeer zien we niet terug op de Burgemeester Amersfoordtlaan. Het kan zijn dat het verkeer is richting de Zeemanlaan. Het kan ook komen door het verkeer voor bouwwerkzaamheden in de straat. De voorbereiding van brug van het Lint en het klaarmaken van de grond voor de bouw van de woningen in Centrum Oost. De bouwverkeer routes lopen over de Pa Verkuijllaan.

 • In 2030 verwachten wij dat hier 9.100 voertuigen rijden.
 • In april 2024 reden hier gemiddeld 7.256 voertuigen per werkdag.
 • In november 2023 was dat 6.730.
 • In mei 2023 was dat 5.729.
 • In oktober 2022 was dat 6.334.
 • In 2015 was dat 4.269.
 • In april 2024 reden hier op een gemiddelde werkdag 1.224 vrachtwagens/bussen.
 • In november 2023 zijn dat 483 vrachtwagens/bussen.
 • In mei 2023 zijn dat 188 vrachtwagens/bussen.
 • In oktober 2022 waren dat 239 vrachtwagens/bussen.
 • In 2015 waren dat 192 vrachtwagens/bussen. 

We telden het verkeer op de Zeemanlaan. De Zeemanlaan telden we eerder in mei 2011 en daarna in mei en november 2023. Het aantal voertuigen verdubbelde sinds de telling van mei 2023. Het vrachtverkeer nam juist af, we telden de helft van het aantal vrachtwagens. Het verkeer rijdt gemiddeld 30km/u. In de toekomst komt er een ‘knip’ in de Zeemanlaan. Dit betekent dat er geen verkeer meer van de Kamerlingh Onneslaan naar de Sloterweg kan rijden via de Zeemanlaan). Daarom staat er nu ‘geen verwachting’ in de tabel bij de verwachting volgens VSP 2030.

Op de Zeemanlaan rijden meer voertuigen, wel minder vrachtverkeer  

 • In april 2024 reden er 5.340 voertuigen, waarvan 323 vrachtauto’s.
 • In november 2023 reden er 5.286 voertuigen, waarvan 399 vrachtauto’s.
 • In mei 2023 was dat 5.318 voertuigen, waarvan 329 vrachtwagens/bussen.
 • In mei 2011 reden er 7.603 voertuigen, waarvan 494 vrachtwagens/bussen.

We telden het verkeer op de Burgemeester Amersfoordtlaan tussen Pelikaanstraat en Badhoevelaan. De Burgemeester Amersfoordtlaan telden we in januari 2013. Aantal voertuigen op de Burgemeester Amersfoordtlaan is toegenomen. De groei vergeleken met de vorige tellingen komt zeer waarschijnlijk door de knips in Amsterdam.  

 • In Actualisatie VSP 2020 verwacht aantal voertuigen: 7.700.
 • In april 2024 reden er 6.830 voertuigen, waarvan 461 vrachtwagens/bussen.
 • In november 2023 reden er 5.735 voertuigen, waarvan 321 vrachtwagens/bussen.
 • In mei 2023 waren dat 5.413 voertuigen, waarvan 324 vrachtwagens/bussen.
 • In januari 2013 reden er gemiddeld 4.709 voertuigen per werkdag, waarvan 315 vrachtwagens/bussen. 

In april 2024 telden we op meer straten als nulmeting voor de tussenevaluatie VSP. We telden op de Nieuwemeerdijk, de S106 en de Rijstvolgelstraat. De aantallen lees je in de tabel.  

Op de Nieuwemeerdijk geen betrouwbare cijfers in april 2024  

Op de Nieuwemeerdijk telden we op twee plekken. Tussen Sloterweg en Burg. Amersfoordtlaan en tussen Toevluchtstraat & Burgemeester Amersfoordtlaan. Doordat de werkzaamheden op de Nieuwemeerdijk niet conform afspraak is uitgevoerd zijn deze cijfers helaas onbruikbaar

We telden tussen Sloterweg en Burg. Amersfoordtlaan. Het aantal voertuigen dat deze weg aankan is volgens de regels van de gemeente 5.000.   

 • In April 2024 reden er 2.442 voertuigen, waarvan 197 vrachtwagens: geen betrouwbare cijfers door werkzaamheden.
 • In november 2023 reden er 4.258 voertuigen, waarvan 205 vrachtwagens.
 • In mei 2023 waren dat 4.649 voertuigen, waarvan 324 vrachtwagens.
 • In juni 2022 waren dat 4.538 voertuigen, waarvan 342 vrachtwagens.
 • In april 2018 waren dat 4.610 voertuigen, waarvan 182 vrachtwagens.
 • In oktober 2014 reden er gemiddeld 4.236 voertuigen per werkdag, waarvan 132 vrachtwagens.

We telden tussen Toevluchtstraat & Burgemeester Amersfoordtlaan

De streefwaard vanuit het beleid van de gemeente voor de Ringdijk is 5.000. De verwachting voor aantal voertuigen in 2030 op deze weg is 5.300. 

In April 2024 reden er 3.772 voertuigen, waarvan 120 vrachtwagens: geen betrouwbare cijfers door de werkzaamheden.

 • In 2015 waren dat 3.940 voertuigen, waarvan 201 vrachtwagens.
 • In 2014 waren dat 4.017 voertuigen, waarvan 208 vrachtwagens.
 • In 2013 waren dat 3.679 voertuigen, waarvan 179 vrachtwagens.
 • In 2012 waren dat 3.783 voertuigen, waarvan 150 vrachtwagens.
 • In oktober 2009 reden er gemiddeld 4.470 voertuigen per werkdag, waarvan 219 vrachtwagens.

S106, Tussen rotonde Lijnden en Lijnderbrug

Op de S106 maten we een toename van verkeer. We zie geen verandering in het aantal vrachtwagens. De verandering kan komen door de invoering van Knips in Amsterdam.  

 • In april 2024 reden er 28.552 voertuigen, waarvan 2.558 vrachtwagens.
 • In november 2023 reden er 25.187 voertuigen, waarvan 2.913 vrachtwagens.
 • In mei 2023 waren dat 27.774 voertuigen, waarvan 3.383 vrachtwagens.
 • In oktober 2015 waren dat 20.189 voertuigen, waarvan 1.052 vrachtwagens.
 • In juni 2014 waren dat 20.293 voertuigen, waarvan 942 vrachtwagens.
 • In februari 2013 reden er gemiddeld 19.074 voertuigen per werkdag, waarvan 767 vrachtwagens.

Rijstvogelstraat, eerder telden we op de Plesmanlaan:

In november 2023 telden we het verkeer op de Plesmanlaan. Omdat er bij de Rijstvogelstraat een knip komt is het logischer te tellen op de Rijstvogelstraat.  

We telden voor het eerst op de Plesmanlaan. Op de Plesmanlaan is het aantal voertuigen en de snelheden ruim binnen norm.

 • In november 2023 reden er gemiddeld 1.924 voertuigen per werkdag, waarvan 20 vrachtwagens.
 • Het streven voor dit soort wegen in de gemeente is het aantal voertuigen: 4.000. 

We telden het verkeer op de Sloterbrug tussen de Nieuwemeerdijk en Akersluis. We voegde dit punt toe als onderdeel van de nulmeting voor de tussenevaluatie VSP zodat we de verkeerstromen over de Sloterbrug weten. In de voorspelling van het VSP kunnen er 17.400 voertuigen rijden. 

 • In april 2024 reden er 11.788 voertuigen, waarvan 2.683 vrachtwagens.
 • In 2015 reden er 9.362 voertuigen, waarvan 2.287 vrachtwagens.
 • In 2014 waren dat 10.748 voertuigen, waarvan 1.962 vrachtwagens.
 • In 2013 reden er 8.663 voertuigen, waarvan 1.985 vrachtwagens.
 • In 2012 reden er 9.879 voertuigen, waarvan 2.381 vrachtwagens.
 • In 2008 reden er 10.920 voertuigen, waarvan 2.726 vrachtwagens. 

U kunt contact opnemen met de gebiedsmanager Paul Heuberger als u vragen heeft   

U kunt een e-mail sturen via info@haarlemmermeer.nl . Zet in het onderwerp van uw mail ‘Verkeersonderzoek Badhoevedorp’.  Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0900-1852 en 06-28354798.