Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Sportpark De Veldpost

In Badhoevedorp investeren we de komende jaren veel in sportmogelijkheden. In De Veldpost naast de Schipholweg, is ruimte voor groen, sport en recreatie.

De gemeente Haarlemmermeer en Sport Combinatie Pancratius Badhoevedorp '22 (SCPB’22) maakten afspraken over het verplaatsen van de sportvelden. De sportvereniging gaat verhuizen naar het nieuwe Sportpark De Veldpost aan de Schipholweg. Naast de atletiekvereniging legt de gemeente voor SCPB '22 een honk- en softbalveld, 4 kunstgras voetbalvelden en 2 grasvoetbalvelden aan.   

Afbeelding: tekening van Sportpark De Veldpost

Tekening van Sportpark De Veldpost

Na het samengaan van RKSV Pancratius en SC Badhoevedorp pasten we het ontwerp aan

Sportverenigingen RKSV Pancratius en SC Badhoevedorp gingen samen verder en heten nu Sport Combinatie Pancratius Badhoevedorp ’22 (SCPB '22). Dit betekent dat niet 2 clubs, maar dat 1 club verhuist naar Sportpark De Veldpost. Voor Sportpark De Veldpost maakten we in 2015 een Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO). In het DSO staat waar de clubgebouwen en sportvelden komen te liggen. Op verzoek van de clubs pasten we het DSO aan. Het aangepaste DSO is eind 2023 vastgesteld.    

Doordat de clubs nu verder gaan als 1 club is het hun wens om:

  • van 2 clubgebouwen, naar 1 clubgebouw te gaan;
  • van 2 parkeerterreinen, naar 1 parkeerterrein;
  • Hoe de sportvelden op het park liggen aan te passen. Dit betekent bijvoorbeeld een nieuwe plek van de honk- en softbalvelden op het sportpark.

Proces en planning (de data kunnen nog veranderen)

Ontwerp en bestemmingsplan Sportpark De Veldpost 2015

Het college van burgemeester en wethouders stelden op 4 november 2015 het DSO Sportpark Veldpost Badhoevedorp vast:

Op 19 juli 2018 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Badhoevedorp De Veldpost vast. Dit plan maakt het sportcomplex De Veldpost mogelijk. Het bestemmingsplan is na de uitspraak van de Raad van State in mei 2020 onherroepelijk. 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan op met Cheya Ibrahim via 0900 1852 of info@haarlemmermeer.nl. Zet in het onderwerp van uw e-mail Sportpark De Veldpost.