.

Groen en recreatie Nieuwe Meer

Er is geld beschikbaar voor groen en recreatie voor Nieuwe Meer. De gemeente wil dat inwoners meedenken waaraan dit geld wordt uitgegeven. U kon tot 6 mei 2021 uw idee laten weten. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen. 

Wat gebeurt er met de ideeën?

De voorstellen die haalbaar zijn maakt de gemeente bekend. Zijn er te veel ideeën of voorstellen? Dan kunnen inwoners daarover stemmen bij een bijeenkomst. Het is nog niet duidelijk of dit een digitale bijeenkomst wordt. Dat ligt aan de coronamaatregelen die dan gelden. U krijgt van de gemeente bericht over de bijeenkomst.

Heeft u vragen?

Zie onderaan deze pagina voor veelgestelde vragen. U kunt ook bellen met Jaap de Mos, projectmanager van de gemeente, via telefoonnummer 0900-1852. 

Veerpont "Ome Piet". Deze vaart in de zomer over Ringvaart tussen Nieuwe Meer en de Meerkade in het Amsterdamse Bos. (Danny de Casembroot, 2019)

Veelgestelde vragen

Waar komt het geld vandaan?

Vroeger bestond de stichting Mainport en Groen. Deze stichting beheerde geld. Met dit geld werden projecten voor natuur, groen en recreatie in de omgeving gesteund. Dit deed de stichting als vergoeding voor de overlast van Schiphol. De stichting bestaat niet meer, maar er is nog een bedrag van bijna 1 miljoen euro beschikbaar. De gemeente beheert dit geld nu. Een deel van het geld gaat op aan kosten die de gemeente maakt voor de voorbereiding, uitvoering en het beheer van de voorstellen. Het is lastig om dit bedrag van tevoren in te schatten. Normaal gesproken houden we rekening met 20% van het totale bedrag. 

Wat gebeurt er met de ideeën die zijn ingediend?

  1. De gemeente werkt de ideeën verder uit en schat in hoe hoog de kosten zijn voor voorbereiding, uitvoer en beheer. Wij kijken ook of ideeën bij elkaar passen. Dit duurt een paar maanden. 
  2. De ideeën die haalbaar zijn maken we bekend. Zijn er te veel ideeën of voorstellen? Dan kunnen bewoners daarover een voorkeur aangeven bij een bijeenkomst. 
  3. We leggen de voorstellen voor aan het gemeentebestuur. 
  4. Na goedkeuring door het gemeentebestuur worden de ideeën in detail uitgewerkt en uitgevoerd.

Zijn er al plannen?

Van het bedrag gaat de gemeente sowieso deze plannen uitvoeren:

  • Een ecologische verbinding zodat dieren zich veilig kunnen verplaatsen. Deze loopt vanaf de oever van de Ringvaart bij het buurtschap Nieuwe Meer naar de doorlopende ecologische zone van de Groene AS.
  • Een toevoeging aan het bestaande wandelnetwerk vanaf de A4, door de Bovenlandjes naar de Ringvaart.

Wanneer is de presentatie van de plannen?

We zullen u laten zien welke ideeën er zijn en hoe die eruit kunnen komen te zien. Bij te veel haalbare voorstellen kunnen inwoners hun voorkeur aangeven. Het is nog niet duidelijk of dit bij een digitale of een fysieke bijeenkomst wordt. Dat ligt aan de coronamaatregelen die dan gelden. We zullen u op tijd laten weten wanneer en in welke vorm dit plaatsvindt.