Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Sfeerverslag bijeenkomst 14 juni

Op dinsdag 14 juni 2022 was er in buurthuis Rehoboth op de Nieuwemeerdijk een informatiebijeenkomst. De gemeente heeft deze bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met het bestuur van de buurtvereniging Nieuwe Meer. De bijeenkomst ging over de ideeën voor besteding van het geld van de voormalig stichting Mainport en Groen. Het geld is bedoeld voor groen en recreatie in Nieuwe Meer.

Er waren ongeveer 30 mensen naar deze bijeenkomst gekomen. Gebiedsmanager Paul Heuberger van de gemeente was de voorzitter. Projectmanager Jaap de Mos, ook van de gemeente, legde uit hoe het staat met de ideeën en de uitvoering daarvan. Daarvoor is ruim een miljoen euro beschikbaar. Daar gaan nog wel de kosten die de gemeente maakt vanaf. De ideeën en het geld daarvoor kun je in drie groepen verdelen: 

  1. De uitvoerbare ideeën: De gemeente kan deze verder uitwerken en waarschijnlijk uitvoeren. Jaap de Mos legde ook uit waarom sommige ideeën niet uitvoerbaar zijn: zij zijn bedacht bijvoorbeeld op het Fortterrein. Dat is niet van de gemeente, maar van het rijk. Daarom valt het Fortterrein af op korte termijn.
  2. Plan voor aankoop van Fortterrein door de gemeente: De gemeente heeft het plan om het Fortterrein te kopen van het Rijksvastgoedbedrijf.
  3. Opknappen dorpshuis Rehoboth: Het geld van Mainport en Groen is eigenlijk niet bedoeld voor het verduurzamen/opknappen van het buurthuis, maar Nieuwe Meer wil het graag. 

Uitvoerbare ideeën

Een van de uitvoerbare ideeën is de aanleg van een vissteiger in de ringvaart. Mensen wilden weten waar die dan zou moeten komen. Volgens sommigen is het begin van de Koekoekslaan een goede plek. Een ander idee is het maken van een Mozaïekpad. Dat zou moeten doorlopen tot bij de Pelikaan, bij het begin van de fietsstraat. 

Een mevrouw stelde enthousiast voor om de tuin van Rehoboth te gaan inrichten voor een koffiecorner en als kletspunt. De uitvoerbare ideeën liggen op grond van de gemeente. Rehoboth is particulier eigendom, maar de gemeente gaat ernaar kijken hoe het zou kunnen. Een andere bewoonster vroeg zich af of het geld ook voor beheer kan worden gebruikt. Dan zou Rehoboth jaarlijks een tuinman kunnen inhuren voor onderhoud. Ook was er een nieuw idee voor een informatiebord bij Rehoboth. De locaties waar de bankjes, hoogzit en andere voorstellen worden geplaatst, zijn nog niet bekend.

Opknappen gebouw Rehoboth

Erik Labordus van het bestuur van de buurtvereniging legde uit wat het bestuur wil opknappen aan het gebouwtje. De gemeente wil, als de gemeenteraad ermee akkoord gaat, een ton (100.000 euro) van het geld toewijzen aan de buurtvereniging voor het gebouw. Mogelijk komt daar nog geld in de vorm van een monumentensubsidie bij, omdat de gemeente het gebouw heeft aangewezen als monument. De buurtvereniging is daar heel blij mee.

Isoleren, warmtepomp, zonnepanelen?

De buurtvereniging zoekt een (vrijwillige?) projectleider om dit te gaan begeleiden. Als je een warmtepomp gaat aanschaffen, moet het dorpshuis meer gebruikt worden. Anders heeft het geen zin. Isoleren is altijd goed om te doen, ook zonder grote verbouwing. 

Fortterrein

Het idee is dat de gemeente het Fortterrein met SMG geld aan gaat kopen en inrichten. Maar dit plan heeft veel haken en ogen. Volgens Nieuwe Meerders is het terrein (zwaar) vervuild. En de gemeente wil geen vervuild terrein kopen. Ook moet nog blijken dat het Rijk het terrein wil verkopen. Daarbij heeft de gemeente mogelijk geen voorkeurspositie. Er zit nu ook een pachter op het terrein. Als het terrein vervuild is, zou de gemeente het Rijk daar op moeten aanspreken: om daar wat aan te doen. De gemeente moet voor een eventuele aankoop nog veel uitzoeken. Eén mevrouw gaf aan de projectleider mee om bij het ontwikkelen van ideeën op het Fortterrein er rekening mee te houden dat dit een belangrijk gebied voor ecologie is.

Steun voor plannen

Aan het eind van de bijeenkomst vroeg de voorzitter een paar keer aan de aanwezigen wat zij van de plannen vonden. Één aanwezige had bedenkingen bij de plannen. Een andere maakt zich zorgen of het geld wel allemaal bij Nieuwe Meer terecht komt. Verder steunden de aanwezigen stilzwijgend de plannen.