Logo van Zwanenburg-Halfweg dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Sectorpark

De gemeente wil woningen ontwikkelen op het terrein van de vroegere gemeentewerf van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in Halfweg. Op 3 september 2020 ging de gemeenteraad van Haarlemmermeer akkoord met een plan om er ongeveer 30 sociale huurappartementen voor jongeren en 24 grondgebonden koopwoningen neer te zetten.

30 huurwoningen voor jongeren

Door te kiezen voor 30 sociale huurappartementen, doet de gemeente iets aan de krapte op de woningmarkt. Omdat de huizen als sociale huurwoningen worden aangeboden, bestaat de mogelijkheid om maximaal 25% aan te bieden aan jongeren uit Halfweg. Dit past bij de eisen van de gemeenteraad van de vroegere gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude om voor de eigen inwoners te bouwen.  

De vuile grond is weggehaald

De ontwikkeling van Sectorpark lag vanaf voorjaar 2019 een tijdje stil door de aangescherpte normen voor de stof PFAS. Er zat te veel van deze stof in de bodem. Hierdoor werd de geplande sanering gestaakt. Met sanering bedoelt de gemeente het schoonmaken van de vervuilde grond. In 2021 begon de sanering van de grond van Sectorpark weer. De aannemer haalde de vuile grond weg en voerde het af. De bestaande gebouwen van de gemeentewerf (een kantoor en bedrijfshal) zijn afgebroken. In het voorjaar van 2021 is de bouwkundige staat van ongeveer 40 woningen dichtbij Sectorpark gecontroleerd. Dit gebeurde in verband met het explosievenonderzoek en latere heiwerkzaamheden. Er is onderzoek gedaan naar gesprongen explosieven (NGE-onderzoek). 

Geluidsscherm tegen geluid van spoorlijn Haarlem-Amsterdam

Om woningbouw mogelijk te maken moest er een oplossing komen voor mogelijke geluidsoverlast van de spoorlijn. Met spoorbeheerder Pro-rail is afgesproken dat zij geluiddempende schermen langs het spoor bij Sectorpark plaatsen. Dit maakt woningbouw mogelijk die voldoet aan de geluidsnormen. Het is de bedoeling dat Pro-rail de schermen in het laatste kwartaal van 2024 plaatst.  

Stand van zaken

April 2024: Het college van burgemeester en wethouders legt een tweede bouwplan voor Sectorpark voor aan de gemeenteraad. Omdat de behoefte aan meer woningen groot is, is er nu naast het bestaande plan voor 54 permanente woningen een alternatief plan. Dit plan onderzoekt de mogelijkheid voor 110 flexwoningen voor jongeren, starters, statushouders en mensen met een acute woningbehoefte. Het is aan de gemeenteraad om te beslissen met welk bouwplan de gemeente doorgaat.

De geschiedenis van de naam Sectorpark

Het Sectorpark in Halfweg heeft een lange, vooral militaire geschiedenis. De plek heeft haar naam te danken aan de militaire Stelling van Amsterdam, waar het onderdeel van uitmaakte. Maar het Sectorpark is geen onderdeel van het UNESCO-werelderfgoed. Het gebied heeft geen monumentale status. 


De Stelling van Amsterdam werd aangelegd als een 135 kilometer lange linie ter verdediging van Amsterdam. Dit gebeurde voor een groot gedeelte tussen 1874 en 1914. Wapens werden in afwachting van de geplande inzet opgeslagen in loodsen die onderdeel waren van parken. Elke sector kreeg een sectorpark waar voorraden en reservemateriaal ver achter de linie waren opgeslagen. In Halfweg werd Sectorpark Sloten ingericht. Eerst stonden op het terrein een conducteurswoning en houten gebouwen. Via Zijkanaal F werd materiaal aangevoerd. Het terrein werd verhoogd zodat de omliggende gronden onder water gezet konden worden. Het terrein ligt ook nu nog iets hoger dan de omgeving. 


Toen in 1919 het Mobilisatie Centrum Amsterdam werd gebouwd, was het Sectorpark niet meer nodig voor opslag. Op het gebied zaten in de naoorlogse jaren politieke gevangenen vast en vanaf de jaren '60 werd het door de landmacht gebruikt. Vanaf de jaren 70 waren het terrein en de gebouwen in gebruik als gemeentewerf van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. In de jaren ‘80 is er een kantoorgebouw naast de bestaande loodsen gebouwd. Alle gebouwen zijn nu gesloopt. 

Hoe kunt u op de hoogte blijven?

Op dit moment is er niets bekend over daadwerkelijke woningbouw: niet over de starterswoningen voor jongeren en niet over de vrije kavels. Het heeft geen zin om nu informatie op te vragen want die is niet beschikbaar. Komt er informatie, dan wordt deze gedeeld op deze website.