.

Sectorpark

De gemeente wil woningen ontwikkelen op het terrein van de vroegere gemeentewerf van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in Halfweg. Zoals het er nu uitziet, gaat het nog enkele jaren duren voordat dat zover is. Wel zijn de oude panden afgebroken en wordt de vervuilde grond schoongemaakt.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Het terrein van het kantoorgebouw en de loods van de vroegere gemeentewerf van de toen nog gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft de naam Sectorpark. In 2020 heeft de gemeente Haarlemmermeer een deel van de plannen voor Sectorpark aangepast. Eerst was het de bedoeling dat in het kantoorgebouw en de loods van de vroegere gemeentewerf kluswoningen zouden komen. Maar de kwaliteit van de gebouwen bleek niet goed genoeg om als kluswoning aan te bieden. De kosten zouden te hoog worden om ze betaalbaar te houden voor starters. Bovendien passen de panden niet goed genoeg in de nieuwe omgeving. Op 3 september 2020 is de gemeenteraad van Haarlemmermeer akkoord gegaan met het plan om er ongeveer dertig sociale huurappartementen voor jongeren te bouwen. Het andere deel van het plan voor kavels (stukken grond) voor vrijstaande woningen, blijft.

Dertig huurwoningen voor jongeren

Door te kiezen voor dertig sociale huurappartementen doet de gemeente iets aan de krapte op de woningmarkt. Doordat de huizen als sociale huurwoningen worden aangeboden, bestaat de mogelijkheid om maximaal 25 procent aan te bieden aan jongeren uit Halfweg. Dit past bij de eisen van de gemeenteraad van de vroegere gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude om voor de eigen inwoners te bouwen. De gemeente werkt hiervoor aan een plan.

Kavels voor vrijstaande en geschakelde woningen

Het andere deel van Sectorpark blijft hetzelfde als in de eerdere plannen: er komen kavels voor vrijstaande woningen. Bij het op de markt brengen van deze kavels geldt het beginsel van de vrije markt. Dat betekent dat de prijzen worden bepaald door vraag en aanbod. De gemeente kan geen voorrang geven.

Oplossing voor geluid spoorlijn

Er wordt gewerkt aan een oplossing voor de mogelijke overlast van het geluid van spoorlijn Haarlem – Amsterdam.

Voortgang plan en bommenonderzoek

De ontwikkeling van Sectorpark lag vanaf voorjaar 2019 een tijdje stil in verband met de aangescherpte normen voor PFAS. Deze stof werd in te hoge mate in de bodem aangetroffen. Hierdoor werd de geplande sanering gestaakt. Met sanering bedoelt de gemeente het schoonmaken van de vervuilde grond. In 2021 is de sanering van de grond van Sectorpark begonnen. De vuile grond is weggehaald en is door de aannemer afgevoerd. Ook zijn de bestaande gebouwen van de gemeentewerf (kantoor en bedrijfshal) afgebroken en werd uit een deel van de grond het puin weggehaald.

Ook wordt onderzoek gedaan naar gesprongen explosieven (NGE-onderzoek). Hiermee is in het voorjaar 2021 gestart en het onderzoek en het ruimen van bommen loopt nog tot het najaar 2021. Op het terrein moet hiervoor grond worden verplaatst met een graafmachine. Ook moet grond worden afgevoerd met een vrachtwagen, omwonenden kunnen hier last van hebben.

Het kan zijn dat bewoners geluidstrillingen, trillingen in de grond, verkeer van (vracht)wagens en/of een combinatie daarvan ervaren. Deze werkzaamheden betekenen tijdelijk overlast waarvoor de gemeente begrip en medewerking vraagt.

In het voorjaar van 2021 is de bouwkundige staat van ongeveer 40 woningen dichtbij Sectorpark gecontroleerd. Dit gebeurde in verband met het explosievenonderzoek en latere heiwerkzaamheden.  Het kan zijn dat een expertisebureau deze woningen een aantal keren bezoekt. De betrokken bewoners hebben hierover een brief gehad.

Voordat de kavels worden uitgegeven wordt de grond bouwrijp gemaakt. Dit betekent dat de grond wordt klaargemaakt voor de bouw. Naar verwachting worden de kavels in 2023 uitgegeven.

Hoe kunt u op de hoogte blijven?

Op dit moment is er niets bekend over daadwerkelijke woningbouw: niet over de starterswoningen voor jongeren en niet over de vrije kavels. Het heeft geen zin om nu informatie op te vragen want die is niet beschikbaar. Komt er informatie, dan wordt deze gedeeld in de nieuwsbrief en op deze website. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via dit aanmeldformulier. Vink ‘Halfweg’ aan en klik op verzenden.