Logo van Zwanenburg-Halfweg dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Komende tijd grote werkzaamheden in Zwanenburg-Halfweg

Veel wegen in Zwanenburg-Halfweg gaan de komende tijd op de schop. De oude en versleten riolering moet worden vervangen, het wegdek wordt vernieuwd. Dat betekent niet alleen dat de bewoners in de betreffende straten er last van gaan krijgen, maar de bewoners van heel Zwanenburg - Halfweg. Want doorgaande wegen worden afgesloten en er komen omleidingen. De werkzaamheden zijn per project zo ingrijpend dat elke klus vaak maanden duurt.

Degenen die denken te ontkomen aan de tijdelijke overlast, hebben het mis. Denk aan bijvoorbeeld de Zwanenburger brug (vanaf november), de Oranje Nassaustraat en de Polanenkade. De gemeente en de aannemer zorgen ervoor dat de overlast voor het verkeer zo kort mogelijk is. Als het werk achter de rug is, hoeft de weg de komende jaren van de gemeente niet meer open.

Het gaat om de volgende plekken:

Project Batterijweg 
Wat gaan we doen?

De weg leggen we helemaal opnieuw aan zodat hij er weer jaren tegen kan.

Er komen lantaarnpalen langs de Batterijweg, de Vinkebrug en de Oude Notweg. De Oude Notweg en Vinkebrug hebben al nieuw asfalt en de kabel voor de openbare verlichting is ook al gelegd. De straatlantaarns plaatsen we over het hele traject in een keer.

Waarom?Het asfalt van de Batterijweg begint slecht te worden en is toe aan vervanging.
Projectdoel?Na het onderhoud kan de weg er weer jaren tegen.
Wanneer?2024
Vervolgproject?Spaarndammerweg (direct aansluitend)

Vervangen asfalt en plaatsen openbare verlichting
Project F200 - fietsroute
Wat gaan we doen?Het fietspad langs de Haarlemmerstraat wordt tussen de gemeentegrens met Haarlem en de Weerenbrug vernieuwd. Waar mogelijk wordt het fietspad verbreed tot 4.00m. We passen de kruising ten noorden van de Weerenbrug aan zodat fietsers op de Haarlemmerstraatweg voorrang hebben op het autoverkeer dat over de brug komt.
Waarom?Verwacht wordt dat het aantal fietsers in de komende jaren toeneemt. Ook worden door het snelheidsverschil tussen elektrische fietsen en gewone fietsers de veiligheidsrisico's groter. 
Projectdoel?Na het groot onderhoud en de verbreding kan het fietspad er weer jaren tegen.
Wanneer?2023, uitvoering is al gestart

Werkzaamheden aan fietspad en kruispunt Weerenbrug
Project Duikers en asfalt Haarlemmerstraatweg
Wat gaan we doen?Dit project heeft meerdere onderdelen in de rijbaan van de Haarlemmerstraatweg. Het gaat om:
- Het vervangen van drie (3) duikers*, twee (2) dwars op de weg en één (1) onder het knooppunt Rottepolderplein met een lengte van ruim 100 meter.  
- Het asfalt is voor een deel van de Haarlemmerstraat versleten. Dat wordt vervangen.
- Het versmallen van de rijbaan zodat de gereden snelheid meer overeenkomt met de toegestane snelheid.
- Het aanbrengen van negen (9) snelheidsremmende plateau’s.
Waarom?Het asfalt van de Haarlemmerstraatweg is voor een deel versleten.
De te vervangen duikers zijn allemaal kapot. 
Verbeteren verkeersveiligheid op de Haarlemmerstraatweg.
Projectdoel?- Na het groot onderhoud kunnen de wegconstructie en de riolering er weer jaren tegen. 
- Het verbeteren van de verkeersveiligheid op deze route.
Wanneer?De werkzaamheden zijn als gestart. 

*een duiker is een (betonnen) buis die 2 sloten met elkaar verbindt

Werkzaamheden aan duiker, asfalt, versmalling en verkeersplateaus
Project Zwanenburgerdijk
Wat gaan we doen?De Zwanenburgerdijk krijgt tussen Kinheim en de IJweg nieuw asfalt en nieuwe voetpaden en verduidelijking van de parkeerplaatsen. Ook worden een aantal andere werkzaamheden uitgevoerd:
- Verbetering veiligheid fietsers net voor en na kruising met Dennenlaan
- Verbeteren kruispunten aan beide zijden van de knip nabij Venenweg.
- Aanleggen fietsstraat tussen Dennenlaan en Domineeslaan
Waarom?Het asfalt van de Zwanenburgerdijk is versleten.
Verbeteren verkeersveiligheid fietsers.
Verduidelijken verkeerssituatie bij kruisingen nabij de knip.
Projectdoel?Na het groot onderhoud kan de wegconstructie er weer jaren tegen.
Wanneer?2023 - 2024

Vervangen kades door nieuwe stalen damwanden
Project Polanenkade en Prins Hendrikkade
Wat gaan we doen?- Vervangen bestaande kades door nieuwe stalen damwanden;
- Om de bestaande kades te verwijderen, halen we bestaande bomen weg. Hiervoor komen nieuwe bomen terug;
- Herstraten Polanenkade en Prins Hendrikkade
Wanneer?2024

Animatie Polanenkade
Project Brug Halfweg 
Wat gaan we doen? - Vervangen van oude afmeerpalen (de houten palen in het water) 
- Verwijderen en afvoeren brug via water naar fabriek
- Tijdelijke verkeersbrug voor autoverkeer tussen 2 stremmingsmomenten autoverkeer
- Tijdelijke pontonbrug voor fietsers en voetgangers
- Uitvoeren reparaties en onderhoud in fabriek
- Vernieuwen elektrische installaties en brugaandrijving
- Aanvoer en monteren vernieuwde Brug Halfweg via water
- Asfalteren fietspad en rijbaan op de brug
Wanneer?November 2023 - maart 2024

Project Oranje Nassaustraat
Wat gaan we doen?- Vervangen riolering
- Vervangen kabels en leidingen
- Herinrichten straat
- Vervangen openbare verlichting
Wanneer?Start uitvoering vierde kwartaal 2024

Afbeelding
Project Burg. van Bruggenstraat/Weth. Rijkeboerweg/T. van Berkhoutweg
Wat gaan we doen?Het gaat om delen van de Burg. van Bruggenstraat, Weth. Rijkeboerweg en de T. van Berkhoutweg. We leggen de stenen in de straten en voetpaden recht en vervangen ze waar nodig. Ook vervangen we op sommige plekken het verzakte riool. Verder vernieuwen we het groen op een aantal plekken in de wijk. 
Waarom?De straat is verzakt en voor een deel zijn de straatstenen toe aan vervanging. Door de verzakkingen werkt een deel van de riolering niet meer voldoende.
Projectdoel?Na het groot onderhoud kunnen de straat en het riool er weer jaren tegen.
Wanneer?2024

Project Duiker Weth. Van Essenweg
Wat gaan we doen?- Aanbrengen nieuwe duiker* ten noorden van bestaande duiker
- Aanpassen watergang en beschoeiing
- Slopen bestaande duiker
- Asfaltwerkzaamheden
Waarom?De huidige duiker moet vervangen worden door een grotere met stootplaten en kwelschermen. Dit kunnen we helaas niet toevoegen of wijzigen aan de huidige duiker. De vervanging doen we niet op dezelfde plek. We bouwen de nieuwe duiker namelijk naast de oude. Pas daarna verwijderen we de oude duiker. Op deze manier blijft de watergang tijdens de uitvoering onbelemmerd stromen, want dit is een belangrijke watergang voor de verderop gelegen Inlaagpolder. Ook beperken we hierdoor de overlast voor het wegverkeer.
Projectdoel?Met vervanging van de duiker zal het asfalt van de rijbaan en het fietspad op de Weth. Van Essenweg langer meegaan en zal de watergang beter functioneren.
Wanneer?2025

*een duiker is een (betonnen) buis die 2 sloten met elkaar verbindt

Project Zijkanaal F - West
Wat gaan we doen?Het gaat om Zijkanaal F – West en het deel van de Houtrakkerweg achter station Zwanenburg- Halfweg (langs de P+R). De weg vernieuwen we helemaal, zowel het asfalt als de fundering (als die er is). Ook passen we de openbare verlichting aan. Na het groot onderhoud kan de weg er weer jaren tegen.
Waarom?Het asfalt van de Zijkanaal F – West en de Houtrakkerweg is slecht en toe aan vervanging.
Projectdoel?Na het groot onderhoud kan de weg er weer jaren tegen.
Wanneer?2024

Afbeelding
Project Osdorperweg 
Wat gaan we doen?Wij vernieuwen het asfalt en de fundering van de Osdorperweg en sluiten voor een deel aan op het ontwerp op het ‘Amsterdamse’ deel van de Osdorperweg.
Wanneer?Halverwege 2024

Project Groeneweg
Wat gaan we doen?De straat onderhouden we over de hele lengte. De werkzaamheden zijn afhankelijk van de kwaliteit van het asfalt. Op sommige plekken vervangen we alleen de bovenlaag, op andere stukken de hele weg. Na het grote onderhoud kan de weg er weer jaar tegen. 
Waarom?Het asfalt van de Groeneweg is slecht en aan vervanging toe.
Projectdoel?Na het onderhoud kan de weg er weer jaren tegen.
Wanneer?2023

Afbeelding
Project Spaarndammerweg
Wat gaan we doen?We passen de verharding van de weg volledig aan tussen de laatste woning voor de grens bebouwde kom Halfweg en de brug naar de Houtrakkerweg. Maar de kwaliteit van de weg is al slecht. Tijdens de werkzaamheden aan de Batterijweg maakt het bouwverkeer gebruik van de route. Fietsers worden omgeleid via het fietspad langs de Houtrakkerweg. Direct nadat de werkzaamheden aan de Batterijweg klaar zijn, repareren we de Spaarndammerweg.
Waarom?Het asfalt van de Spaarndammerweg is slecht en is toe aan vervanging. In samenwerking met het Hoogheemraadschap wordt onderzocht of er nog extra maatregelen nodig zijn.
Projectdoel?Na het groot onderhoud kan de weg er weer jaren tegen.
Wanneer?2024 

Afbeelding
Project Zwanenburg Noord-West en Zuid-West
Wat gaan we doen?

Gemeente Haarlemmermeer maakt de komende jaren de overstap van het uitvoeren van groot onderhoud in losse straten naar gebiedsgericht onderhoud. Dit houdt in dat we in een afgebakend gebied de volledige openbare ruimte, zowel boven- als ondergronds helemaal opnieuw inrichten. Hierbij houden we onder andere ook rekening met de gevolgen van de klimaatverandering. 

Het gebied Zwanenburg Noord-West en Zuid-West is het derde gebied dat we op deze manier aanpakken.

Waarom?De openbare ruimte in delen van Zwanenburg is voor meerdere vakgebieden toe aan groot onderhoud. We nemen daarom alle vakgebieden mee in een integrale aanpak.
Projectdoel?Na het groot onderhoud kan de openbare ruimte en weer jaren tegenaan en voldoet deze aan de eisen vanuit de wetgeving.

Afbeelding

Veel bewoners namen deel aan een inloopbijeenkomst die gemeente op 13 juni organiseerde 

De projectleiders van de verschillende werkzaamheden namen hun tekeningen en planningen mee naar het dorpshuis in Zwanenburg. Op de informatiepanelen konden de bewoners en ondernemers met eigen ogen kunnen zien wat er gaat gebeuren. De planningen zijn voorlopig en kunnen wijzigen.   

Bijeenkomst Zwanenburg

Dit is algemene informatie over de komende werkzaamheden 

U kunt lezen waar we de komende jaren de weg vernieuwen in Zwanenburg-Halfweg. Steeds als de aannemer met een project start, dan stuurt hij de bewoners en ondernemers een bewonersbrief. Daarin staat de exacte informatie wat het werk inhoudt en hoelang het duurt.  

Heb je een vraag over de werkzaamheden 

Stuur een e-mail naar genr-secretariaat@haarlemmermeer.nl Zet in het onderwerp: “Grote wegwerkzaamheden Zwanenburg-Halfweg”.