Woo-verzoek

Door de Wet open overheid (Woo) kunt u informatie aanvragen bij de gemeente. Daarvoor doet u een Woo-verzoek. Meestal is deze informatie openbaar, maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als het om persoonlijke of vertrouwelijke gegevens gaat van personen of organisaties. Of als het om financiële gegevens gaat.

Wat kost een Woo-verzoek?

Gratis verzoek

Het kost u niets om een Woo-verzoek te versturen. Als u de informatie digitaal  wilt ontvangen, is dat ook gratis.

Kosten voor materiaal

Wilt u informatie op papier of op een USB-stick ontvangen? Dan vragen we daarvoor een vergoeding. Hierover nemen we contact met u op. U kunt er dan alsnog voor kiezen om de informatie digitaal te ontvangen. 

Kosten als informatie al openbaar is

Als de informatie die u opvraagt al officieel openbaar is gemaakt, is uw verzoek een informatieverzoek. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie uit een omgevingsvergunning of bestemmingsplan. In dat geval betaalt u leges, omdat wij onderzoek doen na uw aanvraag. Deze kosten vindt u in de legesverordeningexterne-link-icoon onder Hoofdstuk 10 Historisch archief. Wij nemen eerst contact met u op over deze kosten.

Hoe doe ik een Woo-verzoek?

Online

Als u wilt dat de gemeente bepaalde informatie openbaar maakt, doet u een Woo-verzoek. Gebruik hiervoor het online formulier Verzoek om informatie: Wet open overheid (Woo)externe-link-icoon. U kunt de opgevraagde documenten via e-mail, uw berichtenbox van mijnoverheid.nl of met de post ontvangen. 

Andere manieren

U kunt een Woo-verzoek ook op andere manieren doen:

  • Per brief: stuur uw brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.
  • Per e-mail: stuur een e-mal naar info@haarlemmermeer.nl.
  • Op afspraak: bel naar 0900 1852 en maak een afspraak op Taurusavenue 100 in Hoofddorp.

Let er hierbij wel op dat u een compleet verzoek stuurt. Geef dus door:

  1. Dat uw brief, e-mail of afspraak over een Woo-verzoek gaat.
  2. Over welk bestuurlijk onderwerp het gaat. Zoals een besluit van het college of de gemeenteraad over een bepaald onderwerp.
  3. Om welke documenten het gaat. Zoals rapporten of e-mails.
  4. Over welke periode het gaat.
  5. Of u de documenten digitaal of per post wilt ontvangen.
  6. Wat uw contactgegevens zijn.

Wanneer krijg ik een reactie?

Binnen 6 weken

Als wij uw Woo-verzoek hebben gehad, behandelen we uw verzoek meestal binnen 4 weken. Maar als uw verzoek groot of ingewikkeld is, kan het tot 6 weken duren.

Langer bij een bezwaar

Als u om informatie vraagt over personen of organisaties, moeten we deze partijen vertellen over het Woo-verzoek. Dan kunnen zij bezwaar maken tegen het openbaar maken van de documenten waar u om gevraagd heeft. In dat geval krijgt u de informatie pas als de gemeente dat bezwaar heeft beoordeeld.

Aan wie kan ik vragen stellen?

Heeft u vragen over het maken of opsturen van uw Woo-verzoek? Of wilt u weten waar u openbare informatie kunt vinden? Stuur dan een e-mail naar contactpersoonwoo@haarlemmermeer.nl. U kunt ook bellen naar 0900 1852.