Vermoeden van zorgfraude melden

Denkt u dat iemand in uw omgeving geld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet verkeerd gebruikt? Bijvoorbeeld dat iemand geld voor zorg ontvangt maar dit niet nodig heeft? Of dat iemand betaalt voor zorg maar die niet krijgt? Geef dit dan door. Dat kan anoniem of niet anoniem. De gemeente doet dan onderzoek. 
Het formulier voor het melden van zorgfraude is nog niet klaar. Tot die tijd kunt u uw melding sturen naar toezichtwmojeugd@haarlemmermeer.nl.

Wat is zorgfraude?

Fraude is een vorm van bedrog. Dat kan expres of per ongeluk gebeuren. Er zijn afspraken en wetten zodat iedereen goede en betaalbare zorg krijgt. Als inwoners of zorgaanbieders zich niet aan deze afspraken of wetten houden, heet dat zorgfraude. Zorgfraude heeft vervelende gevolgen, zoals slechtere zorg en langere wachttijden. Het is daarom belangrijk dat u een vermoeden van zorgfraude meldt. 

Voorbeelden van zorgfraude zijn onder andere: 

 • Zorgverleners leveren geen of niet genoeg zorg. Zorgverleners kunnen een partner, familielid of een zorginstelling zijn.
 • Zorgverleners vragen geld voor meer of voor andere zorg dan zij leveren. 
 • De administratie van de zorgaanbieder is niet op orde.
 • Iemand gebruikt hulpmiddelen, maar heeft hier geen recht op. Bijvoorbeeld een scootmobiel.
 • Iemand gebruikt een persoonsgebonden budget verkeerd. Bijvoorbeeld door het budget aan iets anders te besteden dan zorg.
 • Een inwoner levert verkeerde of valse informatie aan bij de gemeente; 
 • Iemand levert vervalste of verzonnen informatie aan, doet de situatie anders voor dan deze is, of misbruikt DigiD. 

Hieronder vindt u een kort filmpje dat uitlegt geeft over zorgfraude.

Animatie over zorgfraude voor gemeenten

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Wat gebeurt er als iemand fraudeert in de zorg?

Als iemand fraudeert met zorggeld, kan de gemeente de zorg intrekken. Of moet de zorgverlener of zorgaanbieder het teveel ontvangen geld terugbetalen. 

Bij fraude door zorgaanbieders kan de gemeente het contract met de aanbieder opnieuw bekijken of stoppen. Bij ernstige fraude is een strafrechtelijke vervolging door het Openbare Ministerie mogelijk. 

Hoe meld ik een vermoeden van fraude?

U kunt een vermoeden van zorgfraude op verschillende manieren doorgeven. Dat kan anoniem als u dat wilt. Geef door: 

 •  Welke zorgaanbieder fraudeert.
 • Met welke zorg er gefraudeerd wordt.
 • Wie het slachtoffer is.
 • Hoe de fraude plaatsvond. Beschrijf de situatie zo goed als u kunt.  
  Zorgfraude melden kan op 3 manieren: 
  •    Geef het online door via het formulier melden zorgfraude; 
  •    Stuur een brief naar:  
  Gemeente Haarlemmermeer  
  Cluster Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg  
  Team Contractmanagement en Data-analyse  
  T.a.v. Toezichthouders
  Antwoordnummer 57  
  2130 VB Hoofddorp 
  U hoeft geen postzegel te plakken.  
  •    Meld het op de website van het landelijk meldpunt Meld Misdaad Anoniemexterne-link-icoon of via het telefoonnummer 0800 7000

Meldt u de zorgfraude aan de gemeente Haarlemmermeer? Dan moet de melding gaan over een inwoner van Haarlemmermeer die zorg ontvangt. Of over een zorgaanbieder die zorg verleent aan inwoners van Haarlemmermeer. Ook fraude van jaren geleden kunt u melden.

Let op: wilt u anoniem blijven? Zorg dan dat u woorden zoals 'mijn broer', 'mijn buren', 'mijn baas' niet gebruikt. 

Wat gebeurt er na mijn melding?

Na uw melding krijgt u een bevestiging van ontvangst. Dat kan alleen als u uw e-mailadres aan ons doorgeeft. Vanwege privacy communiceert de gemeente niet over het onderzoek of het resultaat van uw melding. Wel kan het zijn dat de gemeente contact met u opneemt, als er nog vragen zijn.