Rijkswaterstaat en provincie: onderhoud wegen

De gemeente onderhoudt de gemeentewegen. Rijkswaterstaat onderhoudt de rijkswegen. De provincie Noord-Holland onderhoudt de N-wegen.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat onderhoudt de rijkswegen. In Haarlemmermeer zijn dat de A4, A44, A5 en A9. Voor vragen over de wegwerkzaamheden op de rijkswegen, kijk op de website werkzaamheden Rijkswaterstaat.

De provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland onderhoudt de N-wegen (N201, N205 en N207) en vrijliggende busbanen van R-net. Voor vragen over de werkzaamheden op de provinciale wegen, kijk op de website werkzaamheden provincie Noord-Holland.

Van A naar Beter

Op de website Van A naar Beter kunt u alle wegwerkzaamheden aan rijkswegen bekijken.