Logo van Rekenkamer Haarlemmermeer dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een site van de gemeente Haarlemmermeer

Opvolgonderzoek Woonbeleid

De RKC heeft getoetst of de aanbevelingen uit haar onderzoek 'Ruimte voor verbetering?' zijn opgevolgd.

Het ingewikkelde en urgente vraagstuk rondom de grote woningvraag en passende woonruimte maakt dat de RKC een toetsing van de aanbevelingen van het onderzoek 'Ruimte voor verbetering?' uit 2017 belangrijk vindt voor de raad. Een andere reden voor dit opvolgonderzoek is dat sturing op het woonbeleid niet alleen is veranderd maar ook ingewikkelder lijkt te zijn geworden sinds het rekenkameronderzoek van 2017. De woningmarkt in Haarlemmermeer staat niet op zichzelf: de gemeente stemt het woonbeleid en de woningbouwopgave regionaal af met andere overheden. Wonen is voor de gemeente Haarlemmermeer ook een ingewikkeld beleidsterrein vanwege de geluidsnormen en stikstofbeperkingen rondom Schiphol. De gemeente heeft beperkte directe mogelijkheden om te sturen op het aanbod van woningen, maar kan hier wel invloed op uitoefenen. In dit opvolgonderzoek toetst de RKC hoe de gemeenteraad van Haarlemmermeer woonbeleid behandelt en of het college de aanbevelingen uit het RKC-onderzoek uit 2017 heeft uitgevoerd. Het resultaat staat in de notitie 'Opvolgonderzoek Woonbeleid'.