Logo van Rekenkamer Haarlemmermeer dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Onderzoeken 2022

Hier staan de onderzoeken die de rekenkamer in 2022 heeft gepubliceerd.

Onderzoek Leven met de Voedselbank - oktober 

In Haarlemmermeer wonen steeds meer mensen die langdurig afhankelijk zijn van de voedselbank. Op verzoek van de participatieraadexterne-link-icoon heeft de rekenkamer een onderzoek gedaan om antwoord te krijgen op de vraag hoe deze inwoners een beter perspectief kunnen krijgen. En wat de rol van de gemeente daarin kan zijn. In dit onderzoek zijn langdurige bezoekers van de voedselbank zelf aan het woord gelaten. Hun ervaringen, gevoelens en behoeften staan centraal. Het onderzoek resulteerde in het 
rapport Leven met de Voedselbank.  Verschillende maatschappelijke organisaties in Haarlemmermeer hebben een reactie gegevenexterne-link-icoon op het rapport. De rekenkamer heeft op basis van de ervaringen van bezoekers van de voedselbank en de reacties van de maatschappelijke organisaties een advies met aanbevelingen geschreven voor het gemeentebestuur van Haarlemmermeer. Het college gaf een bestuurlijke reactie op het rapport en de aanbevelingen.

NVRR Doe Mee Onderzoek uitvoering Wob - mei 

De rekenkamercommissie (RKC) heeft meegedaan aan een onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR). In dat onderzoek is samen met 83 rekenkamers van gemeenten, provincies en waterschappen de uitvoering van de Wob onderzocht, in aanloop naar de inwerkingtreding van de Woo per 1 mei j.l. De RKC heeft op basis van dit onderzoek een informatieblad gemaakt. 
Bij dit informatieblad horen de volgende documenten:

  • een overkoepelend rapport met een beschrijving en duiding van de resultaten.
  • een factsheet met de resultaten van Haarlemmermeer.
  • een factsheet met de totaalresultaten van de deelnemende gemeenten.
  • een toelichting op de begrippen.

Opvolgonderzoek Woonbeleid - februari

De Rekenkamercommissie is nagegaan of het college de aanbevelingen uit het onderzoek Woonbeleid uit 2017 heeft uitgevoerd. De resultaten staan in de notitie Vroeg begonnen, veel gewonnen.