Logo van Rekenkamer Haarlemmermeer dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een site van de gemeente Haarlemmermeer

Uitvoering Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Voor 83 rekenkamers van gemeenten, provincies en waterschappen is de uitvoering van de Wob onderzocht, in aanloop naar de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) per 1 mei 2022.

De rekenkamercommissie (RKC) heeft meegedaan aan een onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR). In dat onderzoek is samen met 83 rekenkamers van gemeenten, provincies en waterschappen de uitvoering van de Wob onderzocht, in aanloop naar de inwerkingtreding van de Woo per 1 mei 2022. De RKC heeft op basis van dit onderzoek een informatieblad gemaakt. 
Bij dit informatieblad horen de volgende documenten:

  • een overkoepelend rapport met een beschrijving en duiding van de resultaten.
  • een factsheet met de resultaten van Haarlemmermeer.
  • een factsheet met de totaalresultaten van de deelnemende gemeenten.
  • een toelichting op de begrippen.