Logo van Rekenkamer Haarlemmermeer dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een site van de gemeente Haarlemmermeer

Leven met de Voedselbank

In dit onderzoek zijn langdurige bezoekers van de voedselbank zelf aan het woord gelaten. Hun ervaringen, gevoelens en behoeften staan centraal.

Onderzoek Leven met de Voedselbank - oktober 

In Haarlemmermeer wonen steeds meer mensen die langdurig afhankelijk zijn van de voedselbank. Op verzoek van de participatieraadexterne-link-icoon heeft de rekenkamer een onderzoek gedaan om antwoord te krijgen op de vraag hoe deze inwoners een beter perspectief kunnen krijgen. En wat de rol van de gemeente daarin kan zijn. In dit onderzoek zijn langdurige bezoekers van de voedselbank zelf aan het woord gelaten. Hun ervaringen, gevoelens en behoeften staan centraal. Het onderzoek resulteerde in het 
rapport Leven met de Voedselbank.  Verschillende maatschappelijke organisaties in Haarlemmermeer hebben een reactie gegevenexterne-link-icoon op het rapport. De rekenkamer heeft op basis van de ervaringen van bezoekers van de voedselbank en de reacties van de maatschappelijke organisaties een advies met aanbevelingen geschreven voor het gemeentebestuur van Haarlemmermeer. Het college gaf een bestuurlijke reactie op het rapport en de aanbevelingen.