.

Rekenkamer

De rekenkamercommissie (RKC) doet onafhankelijk onderzoek voor beter bestuur voor de samenleving van Haarlemmermeer.

Principes rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie werkt vanuit de volgende leidende principes:
◾ Wij handelen autonoom en zijn dienstbaar aan de raad.
◾ Wij verbreden het beeld van bestuurders en voeden een goed debat.
◾ Wij werken zorgvuldig en koesteren onze relaties.
◾ Wij gebruiken uiteenlopende methoden en blijven ons ontwikkelen.
◾ Wij analyseren scherp en zijn opbouwend in onze adviezen.