Rekenkamer

De rekenkamercommissie van de gemeente Haarlemmermeer controleert het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en beheer, door te onderzoeken of de gemeente gedaan en bereikt heeft wat de gemeenteraad wilde en tegen de afgesproken kosten.