Welkom bij gemeente Haarlemmermeer

Regels vakantie bij een bijstandsuitkering

Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan gelden deze regels als u op vakantie gaat in Nederland of in het buitenland. U vraagt een vakantie van tevoren aan.

Hoe vraag ik vakantie aan?

Gaat u met vakantie? Dan moet u het Aanvraagformulier vakantie bij bijstandsuitkering  (pdf) minimaal 4 weken voor vertrek inleveren. U vult het formulier ook in als u uw vakantie gebruikt voor familiebezoek. Of als u andere redenen heeft waarom u weg bent.

Lever het formulier in bij het cluster Sociale Dienstverlening. Dat kan door het te e-mailen naar info@haarlemmermeer.nl. U kunt het ook opsturen naar Gemeente Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp of langsbrengen bij de balie.

Wacht toestemming van de gemeente af voordat u op vakantie gaat.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Uw inkomensspecialist bij de gemeente beoordeelt uw vakantieaanvraag. Of u goedkeuring krijgt hangt af van: 

 • Hoelang u wegblijft. Zie hieronder 'Hoelang mag ik op vakantie met behoud van uitkering?'
 • De regels voor uw re-integratie.

Uw inkomensspecialist bij de gemeente geeft de uitkomst van uw vakantieaanvraag door.

Hoelang  mag ik op vakantie met behoud van uitkering?

In de maanden december en januari mag u maximaal 4 weken aaneengesloten op vakantie zijn. U mag dus niet in december 4 weken en aansluitend in januari 4 weken op vakantie.

Als u langer wegblijft dan de periode die is toegestaan, dan krijgt u in die periode geen uitkering. 

Verblijf buiten de gemeente in Nederland

Heeft u een uitkering? In de participatiewet (PW) staat niet hoelang u maximaal buiten de gemeente mag verblijven. Dit betekent niet dat u onbeperkt buiten de gemeente kunt verblijven.

Ook tijdens uw verblijf buiten de gemeente in Nederland gelden er een aantal verplichtingen. Geef dit ook door aan uw inkomensspecialist bij de gemeente.

Deze 2 regels gelden er:

 • U moet wonen in de gemeente Haarlemmermeer.
 • Uw verblijf buiten de gemeente mag niet in strijd zijn met de arbeids- en re-integratieverplichtingen. 

Arbeids- en re-integratieverplichtingen

 • U reageert op oproepen van de gemeente.
 • Uw levert uw Inkomstenformulier voor bijstandsuitkering (pdf) tijdig in (als dit van toepassing is).
 • U bent beschikbaar voor arbeid en re-integratie.
 • U gaat akkoord met aangeboden werk. 
 • U doet uw best om het werk te behouden.
 • Als u wordt gevraagd te werken, schrijft u zich in bij een uitzendbureau.
 • U werkt mee aan de ondersteuning die uw gemeente u oplegt of aanbiedt bij aan het werk gaan. 

Voor verdere vragen over uw arbeids- en re-integratieverplichtingen kunt u terecht bij uw inkomensspecialist bij de gemeente.

Bent u lange tijd buiten de gemeente? En heeft u uw woonplaats veranderd? De gemeente kan uw uitkering om die reden stopzetten.

U of uw partner blijft thuis

Ontvangt u bijstandsuitkering met de norm voor een echtpaar? En gaat 1 van de partners op vakantie en blijft de andere partner thuis? Dan moet u dit melden met het formulier vakantie bij bijstandsuitkering (pdf). Beide partners moeten dit formulier tekenen. Stuur het formulier naar het cluster Sociale Dienstverlening door het te e-mailen naar info@haarlemmermeer.nl. U kunt het ook  opsturen.

Heeft u kinderen onder de 18 jaar die op vakantie gaan? Ook dat moet u melden met het formulier vakantie bij bijstandsuitkering (pdf).

Hoelang u, uw partner of uw kind op vakantie gaan kan invloed hebben op de hoogte van de uitkering.

Terugmelding vakantie

U moet zich binnen 2 werkdagen na terugkomst van uw vakantie melden bij het cluster Sociale Dienstverlening. Gebruik hiervoor het Formulier terugmelding vakantie (pdf).  Stuur het formulier via info@haarlemmermeer.nl of per post naar het cluster Sociale Dienstverlening.

Wat doe ik als mijn vakantie verandert?

Gaat u later met vakantie? Of komt u later terug van vakantie? U moet de wijziging zo snel mogelijk doorgeven aan uw contactpersoon. Doe dit voor vertrek of tijdens uw vakantie. Neem contact op via het telefoonnummer 0900 1852

De gemeente kan uw uitkering tijdelijk verlagen of zelfs stopzetten. Bijvoorbeeld als u langer weg bent geweest. Of als u zich niet op tijd heeft gemeld na uw vakantie.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren? Bel naar 0900 1852 of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl.