Masterplan

Op deze pagina staat het Masterplan van PARK21. Het Masterplan is een regiedocument met de uitgangspunten voor de deelgebieden en voorzieningen. Het beschrijft hoe PARK21 er in de toekomst uit kan zien en hoe de gemeente dit bijzondere park samen met inwoners, ondernemers, boeren, investeerders en andere overheden wil ontwikkelen.