Zonneakker.

Voorkeur voor zonneakkers rond landingsbanen Schiphol

30 maart 2020
Nieuwe energie

De gemeente Haarlemmermeer wil zoveel mogelijk inzetten op zonnepanelen op daken. Daarnaast wil de gemeente ook een gebied aanwijzen dat de voorkeur heeft voor grootschalige zonneakkers. Dat is in het gebied bij de landingsbanen rond de luchthaven Schiphol.

“Het is een enorme opgave om de komende jaren over te gaan op nieuwe energiebronnen”, zegt Jurgen Nobel, verantwoordelijk voor de energietransitie. "Dit moeten we met z’n allen oppakken. Zonnepanelen nabij de landingsbanen zijn dan een logische keuze, waar ik veel van verwacht." Het college stelt het zonbeleid ter vaststelling aan de raad voor. 

Geen verrommeling van het landschap

Om versnippering en verrommeling van het landschap te voorkomen, wil de gemeente Haarlemmermeer duidelijke regels en principes als het gaat om het inpassen van zonnepanelen in ons landschap. “De ruimtelijke inpassing moet echt zorgvuldig gebeuren”, zegt wethouder Sedee, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening. "Het nieuwe beleid biedt meer ruimte voor zonneakkers, maar geeft tegelijkertijd duidelijke voorwaarden waar ontwikkelingen aan moeten voldoen. Ik zet mij ervoor in dat we de zonneakkers zoveel mogelijk combineren met groen."

Ook wordt er gezocht naar andere locaties voor het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen, waaronder daken, parkeerterreinen en wegbermen. De gemeente wil graag sturing hebben op de inrichting van de polder. Wel zonne-energie, maar de kwaliteit van het landschap moet blijven zoals die is of zelfs versterkt worden op bepaalde plekken.