Windmolen langs de A44 bij Burgerveen

Peiling over zonne- en windenergie in de polder

26 januari 2021
Nieuwe energie

In Haarlemmermeer besparen we de komende jaren energie en wekken we nieuwe energie op. Dat doen we vanwege afspraken in het Klimaatakkoord. De gemeente heeft samen met veel partijen, waaronder dorps- en wijkraden, grondeigenaren en initiatiefnemers, gekeken naar de ruimtelijke mogelijkheden in Haarlemmermeer. Hoe blijft de impact op de polder beperkt? Waar liggen kansen voor de omgeving? Hieruit zijn meerdere voorstellen gekomen. Deze voorstellen legt de gemeente aan de inwoners voor.

Zonneakkers en een windpark, hoe?

De gemeente onderzoekt nu de mogelijkheden voor het opwekken van nieuwe energie in twee gebieden in Haarlemmermeer. Voor zonne-energie is dat rondom Schiphol en voor windmolens in het zuiden van Haarlemmermeer (Spoordriehoek). Het zoekgebied voor zonneakkers rondom Schiphol is door de gemeenteraad vastgesteld. Maar de gemeente wil graag weten onder welke voorwaarden zonnepanelen in dit gebied geplaatst kunnen worden. Het zoekgebied voor wind is nog niet door de gemeenteraad vastgesteld.

“Wat is de impact op de omgeving? En als we het hebben over windmolens in het zuiden van de polder rijst de vraag: willen de bewoners überhaupt wel windmolens in dat gebied? En hoe hoog mogen ze dan zijn? Draagvlak is belangrijk en daarom vragen we de inwoners om hun mening te geven. De resultaten van de enquête willen we aan de gemeenteraad voorleggen, die uiteindelijk de beslissing neemt. Dit moeten we echt samen doen.”

Wethouder Jurgen Nobel

Waarom zoveel nieuwe energie?

Vanwege afspraken in het Klimaatakkoord moet de gemeente met een serieus bod komen voor de opwek van nieuwe energie. Gebeurt dit niet, dan kan het Rijk straks gebieden aanwijzen waar dit moet gebeuren. Dat wil de gemeente voorkomen. Alle gemeenten in Nederland zoeken nu plekken waar zonne- en windenergie opgewekt zou kunnen worden, en onderzoeken ook hoe dat moet gebeuren. De plannen worden samen met belanghebbenden opgesteld en uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld. Heel Nederland is in regio's opgedeeld om een regionale energiestrategie (RES) te maken. Haarlemmermeer is onderdeel van de regio Noord-Holland Zuid.externe-link-icoon

Grotere gebieden voor veel elektriciteit

Het is in de eerste plaats belangrijk om energie te besparen door woningen en bedrijven goed te isoleren. Ook wordt gezocht naar andere manieren om gebouwen te verwarmen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van omgevingswarmte, uit de bodem of oppervlaktewater, het gebruik van restwarmte of hernieuwbaar gas. Om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit die overblijft, komen er zonnepanelen op daken van woningen, scholen en bedrijven, maar ook op parkeerterreinen, geluidschermen en in bermen bij wegen en spoor. Maar dat is nog niet genoeg om in de toekomstige lokale vraag te voorzien. En daarom is de gemeente ook op zoek naar grotere gebieden waar veel elektriciteit opgewekt kan worden. In plaats van de zonnepanelen en windmolens te verspreiden over het landschap, wil de gemeente de opwek van nieuwe energie op grote schaal beperken tot een paar grotere plekken in Haarlemmermeer.

Die twee zoekgebieden zijn:

Zonnecarré: 

Zonnepanelen in een carré-opstelling (in een vierkant) rondom Schiphol. In totaal is dit zoekgebied ongeveer duizend hectare groot. Naar verwachting zal tot 2030 gebruik worden gemaakt van ongeveer driehonderd hectare. 

Spoordriehoek: 

Windmolens zijn alleen mogelijk in het zuiden van Haarlemmermeer, vanwege de hoogtegrenzen rondom Schiphol. Bekeken wordt of er ruimte is voor vijftien windmolens en of deze geplaatst kunnen worden in een zoekgebied ten oosten van de Hoofdvaart, rondom de spoorlijn en snelwegen. 

Live chatsessies 27 januari en op 3 februari

Woensdag 27 januari en woensdag 3 februari om 19.00 uur kunnen belangstellenden via een live chatsessie vragen stellen over zon- en windenergie in de polder.