zonnepanelen op dak

Goede gesprekken met bewoners en dorpsraden over winst uit energieprojecten

12 maart 2020
Nieuwe energie

Deze week waren er goede gesprekken tussen de dorpsraden en de gemeente over voor lokaal eigenaarschap. Dat betekent dat de winst die uit energieprojecten, zoals windmolens en zonneparken, ook terugvloeien naar de bewoners en omwonenden in dat gebied. Die gesprekken gaan door. Dus er is voor iedereen ruimte genoeg om nog reageren.

Waar en hoe

Er wordt op dit moment over twee zaken gesproken, als het gaat over nieuwe energie: waar en hoe kan op grote schaal nieuwe energie worden opgewekt. Als er zonne- en windparken komen, wat kan, mag en willen wij dat de initiatiefnemer doet om de inwoners te laten meeprofiteren met deze ontwikkeling.

De discussies over mogelijke inrichting van zonneakkers en een uitbreiding van het aantal windturbines in het zuiden van Haarlemmermeer zijn in volle gang. In januari krijgen alle mensen die in die twee zoekgebieden wonen de kans om op de verschillende schetsen van het gebied te reageren.

Omgeving moet profiteren

Om te zorgen dat de omgeving daadwerkelijk voordeel krijgt van energieopwek op grote schaal in de polder, zijn er regels opgesteld voor de ontwikkelaars van zonne- en windparken. Het bedrijf of de ondernemer die een zonnepark of windpark wil neerzetten in de polder is verantwoordelijk voor de participatie, dus om de inwoners en ondernemers in de omgeving te informeren en te betrekken bij de plannen. De gemeente wil en kan verschillende ontwikkelingen rondom wind- en zonne-energie samenbrengen en houdt in de gaten dat de omgeving goed betrokken blijft. Maar de ontwikkelaar is en blijft verantwoordelijk voor het eindresultaat. Zij moeten laten zien hoe ze de mensen in de omgeving erbij betrekken en hoe de verdeling van opbrengsten terugvloeit naar deze mensen.

Jurgen Nobel, wethouder Energietransitie vindt het belangrijk dat er draagvlak is. “Het is essentieel dat mensen mee kunnen beslissen over wat er in hun eigen omgeving gebeurt, als we het hebben over zonne- of windenergie. En ze moeten ook mee kunnen profiteren van wat er in hun polder aan energie opgewekt wordt. Dit moet je echt samen doen, met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Alleen dan voelen mensen zich betrokken en willen ze meedoen.”

Alle reacties op het ontwerp worden gebruikt om afspraken te maken over eigenaarschap. De gemeenteraad besluit hier in het eerste kwartaal 2021 over.