zoekgebied voor windenergie

Gemeenteraad wil toch zoekgebied voor windenergie in het zuiden van Haarlemmermeer

11 juni 2021
Nieuwe energie

Op 10 juni 2021 heeft de gemeenteraad besloten om het zoekgebied voor wind in het zuiden van Haarlemmermeer vast te stellen. Dit betekent dat er in dit gebied verder onderzocht mag worden of, en waar er meer windmolens mogen bijkomen. De raad neemt hier een ander besluit dan dat het college heeft voorgesteld.

De afgelopen maanden is er veel gesproken met dorps- en wijkraden, grondeigenaren en initiatiefnemers van windmolens en ook met inwoners over de mogelijke komst van extra windmolens.  Hoe kan dit het beste, waar en onder welke voorwaarden?  Hierbij is ook goed gekeken naar de voor en tegens van extra windmolens. “Draagvlak is belangrijk”, zegt wethouder energietransitie Jurgen Nobel. “De uitkomst van de peiling was niet eenduidig. Het advies van het college aan de gemeenteraad was dan ook om het gebied nog niet concreet aan te wijzen maar zij hebben nu anders besloten.”

Wat betekent dit? 

Een zoekgebied vaststellen betekent dat er alleen in dit gebied gekeken kan worden naar extra windmolens. Het advies was om eerst verder te onderzoeken naar onder andere gevolgen voor de natuur, de exacte locatie, het type windmolen en de hoogte. En dan weer in gesprek met de omgeving te gaan. Opwekken van nieuwe energie is noodzakelijk, maar ook ingrijpend. Daarom vindt de gemeente het belangrijk om in gesprek te blijven met de omwonenden en andere betrokkenen en dat blijft hetzelfde met dit besluit van de raad. 

Afspraken met initiatiefnemers

De gemeente wil dat dat inwoners en ondernemers meeprofiteren van een windmolen of zonneakker in hun omgeving. Daarom moet een deel van de opbrengst gedeeld worden met de buurt en moet het mogelijk zijn voor inwoners om mede-eigenaar te worden.  Dat noemen we lokaal eigenaarschap. De regels die hiervoor zijn opgesteld zijn goedgekeurd door de gemeenteraad.
De ontwikkelaar van een energieproject (initiatiefnemer) moet hiervoor tot een overeenkomst komen met de omgeving. De inzet is een voorwaarde om een vergunning te krijgen. De ontwikkelaar moet laten zien hoe de initiatiefnemers in gesprek gaan met bewoners en hoe zij zorgen dat bewoners tijdig en begrijpelijk worden geïnformeerd.