Verslag participatiegroep Flexwonen Oosterdreef

Op deze pagina leest u het verslag van de participatiegroep flexwoningen aan de Oosterdreef in Nieuw-Vennep.

Vergaderdatum: 27 mei 2021
Aanwezig:

  • Vanuit de gemeente: Paul Heuberger, Thysia Kleijwegt
  • Vanuit Ymere: Barend Jonker, Charlotte Meulenbelt, Laura Mangnus (verslag)
  • Vanuit participatiegroep: bekend bij gemeente  

Opening

Paul Heuberger, gebiedsmanager voor Nieuw-Vennep, verwelkomt de aanwezigen en begeleidt een voorstelrondje. Daarna heet Charlotte Meulenbelt iedereen welkom namens Ymere en start de presentatie op. De agenda van vanavond is niet afgebakend, maar we willen vooral de mogelijkheid geven om vragen te stellen. Vanavond gaat voornamelijk over de participatie rondom de kavelafscheiding met de volkstuinen en de gemeenschappelijke binnentuinen.

Stand van zaken

Charlotte Meulenbelt begint met een duidelijk overzicht. We praten over het stukje Oosterdreef, naast Venneperweg. De locatieovereenkomst en intentieovereenkomst zijn afgerond. Met het definitief ontwerp zijn we druk bezig. De start bouw staat nog altijd gepland in Q4, eind dit jaar. 

Wij verwelkomen met de gemeente graag participatie en daarom is Thysia is erbij voor de gemeente. Dit is een gezamenlijk project van Ymere met de gemeente en zij gaat over de afscheiding van de volkstuinen. Charlotte laat de plattegrond zien van de begane grond van de nieuwe bebouwing en de drie locaties waar participatie over mogelijk is: de twee Binnentuinen en afscheiding volkstuintjes.

Thysia vertelt naar aanleiding van de plattegrond. Er is een waterloop getekend tussen de parkeerplaatsen en volkstuinen. We zijn benieuwd wat de wensen zijn over de invulling van dat water. Die staat namelijk nog niet vast. Daarom horen we graag jullie ideeën. Zo kunnen wij daar rekening mee houden. We willen op termijn een aantal opties aan jullie voorleggen om uit te kiezen, en daarvoor halen we graag jullie input op. 

Vraag:Er zou een brede sloot gemaakt worden, zou het hek ook doorgetrokken kunnen worden? Dat weerhoudt buitenstaanders van het toetreden van onze tuinen. Terreinafscheiding is daar de belangrijkste reden voor. 
Thysia: Dat kan ik voorstellen aan de ontwerpers om te onderzoeken. Als het mogelijk is nemen we het mee in de opties.

Opmerking:Ik had begrepen in april 5 meter breed. Dat is een behoorlijk breed stuk en daar kom je niet zomaar overheen. Als die 5 meter niet gehaald wordt, kunnen er weer vragen gesteld worden. Maar als de afscheiding inderdaad 5 meter breed is, is er voor mij minder urgentie voor hekwerk.
Thysia: We hebben toen aangegeven dat we zouden onderzoeken hoe breed het zou kunnen worden. Ik weet dat 5 meter genoemd is, maar weet niet of dat inderdaad zou kunnen. 

Opmerking:In het overleg van 12 april heb ik duidelijk gesproken over het hek dat nu aan de kant van het station staat. Ik heb toen ook duidelijk aangegeven dat we dat bruggetje en dat hek nodig hebben voor de veiligheidsdiensten. 
Charlotte: Hij moet nog ingemeten worden, zodat we hem goed kunnen intekenen, maar we houden er rekening mee dat deze er moet zijn voor de hulpdiensten. We hebben hem zeker op de lijst staan en zijn deze opmerking zeker niet vergeten.

Gemeenschappelijke binnentuinen

Een belangrijk onderdeel van dit plan is het creëren van groen en geborgen ruimtes, dat doen wij met een Noord- en Zuidtuin. De tuinen krijgen allebei een eigen karakter, maar dat karakter moet wel passen bij de omgeving. We willen daarom nu interesse peilen bij de participatiegroep wat er nou goed voelt bij die tuin. 

We zitten nu in een voorlopig ontwerp en dat staat dus niet vast. Als we naar de Noordertuin kijken willen we deze wat kleinschaliger inrichten met veel planten en groen: klein verkaveld en met wat zitjes en een moestuin. De andere tuin, die aan de Venneperweg ligt, willen we graag als verblijfsruimte gaan inrichten. Daar komt ook een abri in het midden en zo is er wat meer plek voor ontmoeting. Die tuin krijgt een meer landelijk en speels uiterlijk. De vraag vanuit Ymere is of er mensen zijn die willen meedenken. Mochten mensen hierin geïnteresseerd zijn, nemen we u graag mee in het proces.

Opmerking: Ik denk dat wij onze ervaring best kunnen delen met onze buren straks! Onze ervaring met vogels en naaktslakken bijvoorbeeld. Misschien schept dat zelfs wel een band met de nieuwe buren. 

Vragenronde

Charlotte geeft aan dat dit de onderwerpen waren die vanavond op de agenda stonden en vraagt of er nog andere vragen zijn over het project.

Opmerking:Ik heb geen vragen en ik hoop dat alles lukt op een manier dat ook de motorvereniging en de Oranjevereniging allemaal tevreden kunnen zijn.

Vraag:Ik heb eigenlijk nog een vraag over de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen. Is die vanaf de Oosterdreef? En komt bij het station een brugje? 
Charlotte: De bereikbaarheid van de parkeerplaatsen kan via de Oosterdreef, maar de hoofdontsluiting voor auto’s en fietsen is aan de Venneperweg. De loopbrug bij het station is nog niet definitief maar dat zou een voetgangersbrug zijn inderdaad. Voor die voetgangersbrug is op dit moment geen geld.

Vraag:We moeten natuurlijk een calamiteitenroute hebben en daarvoor moeten wij een aansluiting hebben naar de openbare weg. Dat zal zoals ik het nu zie, zijn via de Oosterdreef. Klopt dat? 
Barend: Onze woningen zelf moeten natuurlijk ook bereikbaar zijn voor de nooddiensten en dat gebeurt via dezelfde ontsluiting. De calamiteitenroute is breed genoeg. Voor onze woningen is dat ook doorberekend. Ze rijden daar over een verharde oprit. Het zal iets anders zijn dan het nu is, maar ik ga er niet vanuit dat het een probleem is voor de nooddiensten, want dan zou dat voor onze bewoners ook zo zijn.

Opmerking:Misschien is het wel verstandig om de hulpdiensten daarover te informeren. Zodat als er een evenement is, dat ze weten hoe het zit. 
Barend: Het bruggetje naar het cross terrein komt binnenkort op de tekening en onze plannen worden ook sowieso gekeurd door de brandweer en dan komt dit naar boven. We zullen het zeker meenemen.

Opmerking:Tijdens een evenement zou het ook nog kunnen dat we het hek openzetten dat we direct op de spoorlaan zijn. 
Barend: Als er knelpunten zijn met de hulpdiensten moeten we dat oplossen, maar daar komen we zeker op tijd achter door de keuring van de brandweer.

Het vervolg

Het vervolg zijn verdere stappen in het participatietraject en zorgen voor een definitief ontwerpen en het vergunningstraject. We willen een nieuwe datum plannen voor een vervolgafspraak. Wij komen bij jullie terug met een datum voor de zomervakantie. Dat kan eventueel via datumprikker worden geregeld. Op die datum zullen wij ook meteen opties voorleggen voor de afscheiding. 

Thysia komt nog even terug op de breedte van de waterafscheiding. In het verslag staat inderdaad 5 meter. Die meting is inclusief oever. Als u op de tekening kijkt naar 1 parkeerplaats, dan is dat ongeveer gelijk. Met de oevers erbij is dat dus inderdaad circa 5 meter. 

Voor de tuinenparticipatie melden Paul en 2 bewoners zich aan. Ook de mensen van de Bosstraat zullen worden gevraagd om mee te participeren. 

Mocht u tussentijds nog vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen.