Nieuwe weg naast Helsinkilaan

01 juli 2023
Nieuw-Vennep, Openbare ruimte, Werkzaamheden

In het masterplan voor het Pionier-Bolsterrein staat een nieuwe weg naast de Helsinkilaan. De nieuwe weg loopt naast de Helsinkilaan, tussen de Athenelaan en de Operaweg. De bestaande Helsinkilaan en de parkeerplaatsen blijven voor een groot gedeelte zoals ze nu zijn. Er komen drempels om sluipverkeer te voorkomen. Dat was een idee van de Estafette en bewoners. De nieuwe weg krijgt een rotonde voor de aansluiting op de Operaweg en een voorrangskruispunt voor de Athenelaan.

Voorrang voor fietsers en drempels bij oversteek 

De gemeente werkt nu aan een voorlopig ontwerp. Daarover praten we met Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, bewoners, De Estafette en het Herbert Vissers College (HVC). De eisen van de provincie en de vervoerregio én de wensen van de bewoners verwerken we zo goed mogelijk in het plan. In bijeenkomsten met de bewoners zijn veel zorgen geuit over de veiligheid van de fietsoversteek. In het nieuwe ontwerp krijgen fietsers voorrang op de nieuwe rotonde. En we plaatsen drempels zodat de snelheid van auto’s bij de fiets- en voetgangersoversteek wordt afgeremd. Ook streven we ernaar om zoveel mogelijk parkeerplaatsen te compenseren. Bewoners ervaren namelijk een hoge parkeerdruk. Wanneer de weg precies wordt aangelegd, wordt pas later bekend. Dit is afhankelijk van onder andere de snelheid waarmee op het Pionier-Bolsterrein gebouwd wordt.  

Geluid 

Een belangrijk punt van aandacht bij het ontwerp is geluid. Doordat er meer verkeer komt over de Athenelaan en Operaweg, neemt het geluid in aangrenzende woningen toe. We moeten als gemeente zorgen dat het geluid binnen een acceptabel niveau blijft. Het blijkt dat sommige woningen extra isolatie nodig hebben of extra glas. De gemeente zal de huurders en eigenaren van de woningen informeren in dit proces meenemen. 

T-splitsing Lucas Bolsstraat - Athenelaan 

Behalve met het ontwerp voor de nieuwe weg naast de Helsinkilaan, is de gemeente ook bezig met het uitwerken van een voorlopig ontwerp voor de t-splitsing van de Lucas Bolsstraat met de Athenelaan. De Lucas Bolsstraat krijgt een andere functie en een maximaal toegestane snelheid van 30 km per uur. Hierdoor gaan er minder auto’s rijden op de Lucas Bolsstraat. En ontstaat daar meer ruimte voor de fietser. In het ontwerp krijgt het fietspad langs de Noorderdreef een aansluiting op het fietspad langs de Athenelaan. In de huidige situatie heeft de fietser geen voorrang. In de nieuwe situatie krijgt de fietser wel voorrang. De gemeente is hierover in overleg met het HVC, de oudercommissie van het HVC en de Dorpsraad. Met hen werken we het ontwerp verder uit. Hierbij heeft de veiligheid van de schoolgaande jongeren prioriteit.