Meedenken Assinkbos groener maken

De gemeente wil Assinkbos in Hoofddorp groener maken. Denkt u hierover met ons mee?

Waarom Assinkbos groener moet worden

In Assinkbos liggen veel tegels, stenen en asfalt. Bij elkaar noemen we dit ‘verharding’. We willen een deel van de onnodige verharding weghalen en vervangen door groen. Meer groen staat niet alleen mooier, het is ook beter voor het klimaat dat aan het veranderen is. Het wordt steeds warmer en er valt meer regen. Meer groen zorgt voor meer schaduw. Meer groen zorgt ook voor minder wateroverlast na een regenbui. Het regenwater blijft niet op de stoepen of rijweg liggen maar zakt in de grond. Ook is het goed voor de biodiversiteit zodat insecten en andere dieren kunnen genieten van de verschillende soorten planten en bomen.

Reacties

Online bijeenkomst via Teams

Op 23 april is er een online bewonersbijeenkomst geweest. In die bijeenkomst werden vragen gesteld en ideeën en wensen doorgegeven.

Reactieformulier

Tot en met 8 mei kon u uw ideeën, wensen of vragen doorgeven via een reactieformulier. De reacties en onze antwoorden hebben we verzameld in een reactie-overzicht.

Ontwerp

Voorlopig ontwerp

We verwachten dat vanaf oktober 2024 het voorlopig ontwerp op de website staat. U krijgt dan weer 2 weken de tijd om door te geven wat u van dit ontwerp vindt. De reacties die we ontvangen verwerken we zo veel mogelijk in het definitieve (uiteindelijke) ontwerp. 

Definitief ontwerp

We verwachten dat in december 2024 het definitieve ontwerp op de website staat. Van het definitief ontwerp laten we tussen januari en september 2025 een technische tekening maken. Een technische tekening maken duurt een aantal maanden, maar is nodig zodat de aannemer de werkzaamheden goed uit kan voeren. Terwijl we de technische tekening maken gaan we ook een aannemer zoeken (aanbesteding).

Planning van de werkzaamheden

Het aanplanten van bomen en planten doen we in het plantseizoen. Dit loopt van oktober tot en met maart. We verwachten dat de aannemer de werkzaamheden uitvoert tussen september en december 2025. Ongeveer 14 dagen voor de start van de werkzaamheden sturen we omwonenden altijd een brief. Hierin staat de precieze planning en informatie over de bereikbaarheid.

Heeft u vragen?

Neem bij vragen contact op met Arno Star via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet 'Assinkbos' in het onderwerp van de mail.

Reactie-overzicht

Hieronder leest u de vragen en reacties die ingezonden zijn via het reactieformulier, dat tot en met 8 mei op deze pagina stond. Ook vindt u hier onze antwoorden.

Vraag/reactie

Boom/bomen bij nummer XX zouden wij graag veranderd willen zien in een variant die minder rommel geeft. 

'Voortuinen' die nu verplicht als oprit gebruikt moet worden, willen sommige bewoners graag als tuin gebruiken met daarbij ook een groene omheining/planten. Niet iedereen gebruikt de oprit vanwege bomen en geparkeerde auto's in de straat. Uitdraaien is hierdoor nu heel lastig.

Ons antwoord

We gaan kijken of en hoe we dit kunnen verbeteren. Elke boomsoort geeft wat 'last' als we dit zo kunnen noemen. Denk bijvoorbeeld aan bladeren die van de boom vallen.

Vraag/reactie

Op het pleintje bij nummer xx wil ik graag 1/2 smalle bomen en lage struiken. Indien mogelijk vind ik het leuk als ze in de herfst verkleuren. Verder in de straat meer bomen / struiken bij nummer xx en xx. Eventueel aan de overkant t.o.v. nummer xx ook bomen/struiken.

Ons antwoord

We nemen uw ideeën mee in de ontwerpfase.

Vraag/reactie

Misschien een idee om bij de parkeerplaats achter de Assinkbos jongeren flat en bij de schuren die grenzen aan de parkeerplaats, struiken/beplanting te plaatsen. Dan is het aanzicht ook niet zo sober. Maar houd er wel rekening mee, dat sommige bewoners, het niet zo nauw nemen en afval uit hun auto te dumpen (wat nu al gebeurd). Ook bij voortuinen die grenzen aan de zijmuur van buren tegels eruit voor beplanting. Bij veel regen blijft het regenwater liggen.

Ons antwoord

Leuk idee om de parkeerplaats groener te maken. De gemeente gaat alleen over de openbare grond. We doen dus niets met grond die niet van ons is zoals de voortuinen. De eigenaar hiervan is de woningbouworganisatie. Misschien kunnen bewoners hierover contact opnemen met de woningbouworganisatie en NMCX.

Vraag/reactie

Wat ons ten eerste verbaasd is dat er een groot gedeelte van het Assinkbos niet in de plannen is opgenomen. Juist de grote parkeerplaats tussen nummer 177 en 131 is een grote steenoppervlakte. Nummer 119 tot en met 131 is wel opgenomen in het plan, terwijl daar een groot grasveld voor ligt. Graag toch uw aandacht hiervoor. De gemeente heeft 40 jaar geleden heeft hiertussen de bomen juist het groen wat er al was, weggehaald. Misschien zou dat toch weer hersteld kunnen worden. Er is namelijk parkeerruimte genoeg. Dan zouden wij graag tussen huisnummer XX en XX een haag bij de voortuinen geplaatst zien worden. I.v.m. de vele stenen voortuinen.

Ons antwoord

De beheerder van dit gebied beslist welke deel er wel en welk deel er niet opgeknapt wordt. We hadden dit duidelijker in de brief moeten zetten. De gemeente gaat alleen over de openbare grond. We doen dus niets met grond die niet van ons is, zoals de voortuinen. De eigenaar of huurder kan daar zelf een haag of andere planten neerzetten.

Vraag/reactie

Zolang er maar geen hoge, zon-wegnemende bomen worden geplaatst. Het is maar 5 dagen per jaar heet weer, de rest van het jaar is de zon gratis warmte voor in huis. En de bomen ook van een soort die de auto niet vervuilt noch in de herfst metersdikke bladafval achterlaat. Ook wil ik dat de parkeerplaatsen voor de deur goed bereikbaar en goed zichtbaar blijven ter voorkoming van criminaliteit. In de diverse 'lege' hoekjes in de knikken van de straat zou een groene opvulling kunnen komen.

Ons antwoord

We willen de buurt groener maken. Daarbij wil de beheerder van dit gebied (ook) grote bomen planten. Grote bomen zijn niet alleen voor meer schaduw maar ook voor een schonere lucht. Ze nemen ook meer CO2 op dan kleinere bomen. Grote bomen bieden ook meer verblijfplaatsen voor verschillende vogels, insecten en andere dieren. We kijken welke boomsoorten hier goed passen. 

Tijdens de tweede bewonersbijeenkomst laten we niet alleen het ontwerp zien maar ook welke boomsoorten volgens ons het beste passen is Assinkbos. Elke boomsoort geeft wat 'last' als we dit zo kunnen noemen. Denk aan bladeren die van de boom vallen. Bij het kiezen van de boomsoorten houden we hier rekening mee.