Leegstaande woning verhuren

Als particulier kunt een leegstaande woning verhuren. De huurovereenkomst is in principe altijd voor onbepaalde tijd. Wilt u de woning verhuren met een tijdelijke huurovereenkomst, dan heeft u een leegstandvergunning van de gemeente nodig.

Wat zijn de voorwaarden bij een leegstandvergunning?

U kunt uw woning in 2 situaties via de Leegstandwet verhuren:

  1. De woning staat te koop en u woont zelf al in uw nieuwe woning. 
  2. U wilt de woning gaan slopen of renoveren. 

Als uw woning te koop staat, kunt u een vergunning krijgen voor 5 jaar. U kunt deze vergunning niet verlengen. 

Als u de woning over een tijd wilt slopen of renoveren, krijgt u een vergunning voor maximaal 7 jaar.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Is er in de afgelopen 5 jaar al een leegstandvergunning geweest voor het adres? Dan kunt u geen leegstandvergunning aanvragen. 

Aanvraag per e-mail 

Om een leegstandvergunning aan te vragen, stuurt u een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet daarin duidelijk uw gegevens en het adres van het huis dat te koop staat. U krijgt dan het aanvraagformulier toegestuurd. De definitieve aanvraag start zodra u het formulier ingevuld aan ons heeft teruggestuurd.

U mag zelf bepalen hoeveel huur u vraagt voor de woning. 

Wat u straks nodig heeft 

U kunt zich al voorbereiden op de definitieve aanvraag door 2 documenten klaar te leggen: 

  1. Een kopie van het eigendomsbewijs van uw woning. 
  2. Een bewijs dat de woning te koop staat. Zoals een verkoopbrochure of een verwijzing naar een website van de makelaar.  

Wat kost een aanvraag?

Het aanvragen van de vergunning kost € 223,45 (tarief 2024). U ontvangt een rekening voor de betaling, ook als de aanvraag niet wordt goedgekeurd. U krijgt de vergunning via e-mail. 

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

U krijgt een aanvraagformulier (pdf) via e-mail. Deze vult u in en stuurt u terug via e-mail. Binnen 8 weken ontvangt u het besluit over uw aanvraag. 

Wat zijn de regels voor een huurcontract? 

  • De huurder van een woning die verhuurd is volgens de Leegstandwet, heeft geen huurbescherming. 
  • De huurovereenkomst geldt voor minimaal 6 maanden. 
  • Er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor de huurder en minimaal 3 maanden voor de verhuurder. 
  • De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.

Kan ik gebruikmaken van hypotheekrenteaftrek? 

Verhuurt u uw woning tijdelijk met een leegstandvergunning? Dan kunt u geen hypotheekrente meer aftrekken. Komt de woning weer leeg te staan? Dan mag u wel weer hypotheekrente aftrekken. 

Waar vind ik meer informatie?