Kindregeling

De Belastingdienst (ook wel: Toeslagen) heeft bij veel ouders tussen 2005 en 2019 onterecht kinderopvangtoeslag teruggevraagd of stopgezet. Dit staat bekend als de ‘Kinderopvangtoeslagaffaire’. Zijn jouw ouders getroffen door de fouten die zijn gemaakt bij de Kinderopvangtoeslag? Dan kan het zijn dat je in de eerste helft van 2023 een brief van de Belastingdienst ontvangt. Deze brief gaat over de kindregeling.

Wat is de kindregeling?

De kindregeling is gemaakt voor kinderen en jongeren van gedupeerde ouders. De kindregeling is een herstelregeling, bedoeld als steun in de rug voor kinderen en jongeren. De kindregeling bestaat uit 2 delen: een geldbedrag, en hulp en advies.

Geldbedrag

In de brief van de Belastingdienst staat welk geldbedrag je krijgt. Hoeveel geld je krijgt, hangt af van je leeftijd.

Hulp en advies

Als je in Haarlemmermeer woont, kun je hulp krijgen van ons. De gemeente bespreekt met jou welke hulp nodig is en wat bij je past. Deze hulp is voor brede ondersteuning op de vijf leefgebieden: huisvesting, schulden, inkomen, zorg en gezin.

Heb ik recht op de kindregeling?

Je hebt recht op de kindregeling als je voldoet aan deze voorwaarden:

  • Je ouders of verzorgers hebben een brief van de Belastingdienst gekregen. Daarin staat dat er fouten met de kinderopvangtoeslag zijn gemaakt. Je ouders zijn dan vastgesteld gedupeerd. 
  • Je bent voor of uiterlijk op 5 november 2022 geboren. En je was op 1 januari 2005 20 jaar of jonger.

Op Kindregelingvoorjou lees je alles over de kindregelingexterne-link-icoon.

Hoe kan ik hulp krijgen van de gemeente?

Je kunt contact met ons opnemen door te mailen naar: kinderopvangtoeslag@haarlemmermeer.nl. Wanneer je 18 jaar of ouder bent kun je zelf contact opnemen. Wanneer je jonger bent dan 18 jaar kunnen je ouders of verzorgers contact opnemen met ons. Wij vragen je dan om de brief van de Belastingdienst.

Ik heb geen brief ontvangen. Heb ik dan wel recht op de kindregeling?

De meeste kinderen en jongeren die recht hebben op de kindregeling zijn bekend bij de Belastingdienst. Je krijgt dan vanzelf een brief. Je hoeft je niet zelf aan te melden.

Heb je geen brief gekregen en denk je dat je wel recht hebt op de kindregeling? Controleer bij de Belastingdienst of je je kunt aanmelden voor de kindregelingexterne-link-icoon. In sommige gevallen kan het zo zijn dat aanmelden wel nodig is.

In deze 3 situaties moet je je wel aanmelden voor de kindregeling:

  1. Je hebt pleegouders. Of je hebt pleegouders gehad.
  2. Je ouders of verzorgers zijn overleden.
  3. Je hebt geen burgerservicenummer (BSN). Bijvoorbeeld omdat je in het buitenland bent geboren.

Hebben mijn ouders ook recht op hulp?

Jouw ouders kunnen ook hulp krijgen van de gemeente. Zij kunnen terecht op de pagina Herstel kinderopvangtoeslag.