Inburgering

Komt u vanuit het buitenland voor langere tijd in Nederland wonen? Dan moet u inburgeren en de Nederlandse taal leren. Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor het inburgeringsproces. Komt u naar Haarlemmermeer? Dan helpt de gemeente u met de inburgering.

Wat betekent inburgering?

Het is belangrijk dat u kunt meedoen aan de Nederlandse maatschappij. Daarom leert u de Nederlandse taal en normen en waarden. En u gaat werken. Dat is inburgering. 

U heeft tijdens de inburgering te maken met de gemeente en andere organisaties. Bij de gemeente krijgt u een begeleider die u de stappen van het inburgeren uitlegt.

Moet ik inburgeren?

In de volgende situaties moet u inburgeren:

 1. U komt van buiten de Europese Unie in Nederland wonen. Dit geldt ook als u de Turkse nationaliteit heeft.
 2. U bent vanaf 1 januari 2022 in de gemeente Haarlemmermeer komen wonen vanuit een asielzoekerscentrum.
 3. U heeft een brief van DUO ontvangen waarin staat dat u verplicht moet inburgeren.

Valt u onder een of meerdere van deze situaties? Dan moet u inburgeren. De gemeente neemt contact met u op. U wordt uitgenodigd voor een gesprek. U maakt dan afspraken over uw inburgeringstraject. Deze afspraken staan in een Persoonlijk Inburgerings- en Participatieplan.

Bent u al bezig met uw inburgering? Dan gaat u door met de eerder gemaakte afspraken.

In welke situaties is inburgeren niet nodig?

In de volgende situaties is het niet nodig om in te burgeren:

 • U bent jonger dan 18 jaar.
 • U bent met pensioen.
 • U heeft een paspoort van een land in de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein. Of u bent familie van iemand met zo’n paspoort.
 • U bent 8 jaar of langer in Nederland naar school geweest voor uw 16e jaar.
 • U heeft Nederlandse diploma’s. Of u heeft bewijs dat u een opleiding in de Nederlandse taal doet of heeft gedaan.
 • U komt tijdelijk naar Nederland voor studie of werk.

Hoe kan ik inburgeren?

Er zijn 3 manieren om in te burgeren:

 • De B1-route. U leert binnen 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1. Dit niveau staat voor eenvoudig Nederlands. Daarnaast werkt u of doet u vrijwilligerswerk.
 • De onderwijsroute. Dit is bedoeld voor jongeren om snel een schooldiploma te halen.
 • De zelfredzaamheidsroute. Deze route volgt u als u niet een van de 2 andere routes kunt volgen.

Wat kost inburgering?

Op de website inburgeren.nlexterne-link-icoon staat meer informatie over het betalen van uw inburgering. Hoe u dit betaalt, hangt af wanneer u bent begonnen met inburgeren.

Met wie kan ik contact opnemen voor vragen over inburgering?

U kunt contact opnemen met uw casemanager bij gemeente Haarlemmermeer.

Heeft u algemene vragen over inburgering? Deze kunt u sturen naar inburgering@haarlemmermeer.nl. Vermeld ‘Inburgering' bij het onderwerp. Of bel naar 0900 1852 en vraag naar Team Inburgering.

Heeft u algemene vragen over Nederlander worden door optie of naturalisatie? Ga naar Nederlander worden