Werkzaamheden Purmerstraat Wormerstraat

De gemeentelijke gebouwen aan de Purmerstraat en Wormerstraat in Hoofddorp zijn al flink op leeftijd. Het gaat om de Dik Tromschool en het Purmergebouw. De gemeente wil ze daarom vervangen door nieuwe gebouwen. Om de komende tijd alle kinderen voldoende plek te geven, plaatsen we eerst twee tijdelijke lokalen bij de Dik Tromschool. Op deze webpagina leest u wat de plannen zijn.

huidige schoolgebouw Dik Tromschool

Foto: huidige schoolgebouw Dik Tromschool

Er spelen twee onderwerpen over de gebouwen 

  • Bouw tijdelijke lokalen voor de Dik Tromschool (najaar 2023) 
  • Nieuwbouw voor de gebouwen op het terrein 

Tijdelijke schoollokalen voor de Dik Tromschool 

Het bestaande gebouw van de Dik Tromschool is te klein voor het aantal leerlingen. Voor het einde van 2023 komen er twee tijdelijke lokalen op het schoolplein. Dit staat los van de nieuwbouwplannen die hieronder staan beschreven. De werkzaamheden, zoals de aanleg van stroom en water, en het plaatsen van de lokalen, kunnen geluidshinder geven. Als over een paar jaar het nieuwe schoolgebouw is opgeleverd, halen we de oude school en de tijdelijke lokalen weg.

Nieuwbouw voor Dik Tromschool en Dienstengebouw 

De Dik Tromschool en het Purmergebouw (huisartsen, fysiotherapeuten, Partou en huurdersvereniging) gaan al vele tientallen jaren mee. Ze zijn aan het einde van hun levensduur. Nieuwbouw is goedkoper dan de bestaande gebouwen opknappen en verduurzamen.  

Vernieuwing duurt enkele jaren 

Het gaat om een flink aantal gebouwen. De gemeente wil het gebruik van tijdelijke gebouwen zoveel mogelijk voorkomen. Daarom trekken we meerdere jaren voor de vernieuwing uit. De gemeente ging daarvoor in gesprek met alle gebruikers van het terrein aan de Purmerstraat/Wormerstraat. De gemeenteraad heeft ingestemd met de nieuwbouwplannen. Ook stelde de raad het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de herinrichting van het terrein vast. Meer informatie over dit plan leest u hier.

De vernieuwing van gebouwen is één grote schuifoperatie 

Het is niet te doen om alle gebouwen in één keer te slopen en nieuw te bouwen. Daarom slopen we steeds een gebouw, waardoor er een plek vrij komt. Op die plek bouwen we een ander nieuw gebouw terug. Elk gebouw schuift dus een stukje op. Allemaal binnen het terrein van de Purmerstraat/Wormerstraat.  

Een planning van de werkzaamheden

We weten niet precies hoe de bouw in de tijd verloopt en houden de omwonenden op de hoogte.

  • Stap 1: Sloop van het dienstengebouw De Purmer (vanaf 2024). 
  • Stap 2: Op het terrein van De Purmer bouwen we de nieuwe Dik Tromschool met kinderdagverblijf en nieuwe gymzaal (oplevering 2026).  
  • Stap 3: Mogelijke verschuiving Mevlana naar de plek van de huidige gymzaal. Het is aan Mevlana of ze de gymzaal verbouwen of een nieuw gebouw op die plek voor terug bouwen (oplevering 2027).  
  • Stap 4: Sloop van de oude Dik Tromschool (oplevering 2027).  
  • Stap 5: Bouw van een nieuw dienstengebouw op het voormalige schoolterrein. Op de onderste verdieping komen ruimtes voor bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk en/of andere (para)medische dienstverlening. Daarop komen ca 30 woningen.   

Alle gebouwen worden energiezuinig. Het bestaande groen ontzien we zoveel mogelijk.

Inloopbijeenkomst trok tientallen belangstellenden

Om de plannen voor het terrein aan de Purmerstraat / Worrnerstraat toe te lichten, hielden we op 30 oktober een inloopbijeenkomst voor bewoners in De Meerstede in Hoofddorp. Er kwamen zo’n zeventig belangstellenden op af. We deelden informatie over de gebouwen, het groen, het verkeer, parkeren en de planning  via een aantal informatieve posters.

Medewerkers van de gemeente stonden de bewoners te woord en gaven informatie. Bewoners konden hun mening over de plannen geven. Er was onder andere te zien hoe we de gebouwen op het terrein willen neerzetten. Dat kan omdat van het terrein een kavelpaspoort is gemaakt. Een kavelpaspoort is een document waarin de kenmerken van de kavel (stuk grond) staan en wat de plek is van de gebouwen.

Heeft u vragen? 

Laat het ons weten en neem contact op met projectmanager Rachid Maachou. U kunt hem een e-mail sturen via info@haarlemmermeer.nl met als onderwerp “Plan terrein Purmerstraat/Wormerstraat”.