Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Verslag inloopbijeenkomst Hoofddorp Noord

Op 6 april 2022 organiseerde de gemeente, in samenwerking met ontwikkelaar Evast, een inloopbijeenkomst waarop het voorontwerp bestemmingsplan werd gepresenteerd. Omwonenden en ondernemers die actief zijn in en om het plangebied waren voor de bijeenkomst uitgenodigd. Lees hieronder welke punten zij inbrachten.

Afwikkeling vrachtverkeer

Op de bijeenkomst werden twee varianten getoond voor de afwikkeling van het vrachtverkeer in het gebied. Bij de eerste variant kan het vrachtverkeer de Daalmeerstraat en Noordmeerstraat in beide richtingen nemen. Bij de tweede variant wordt er een eenrichtingencircuit (rotonde, Noordmeerstraat, stukje Wijkermeerstraat en Debbemeerstraat) voor vrachtverkeer gecreëerd.

Variant twee had bij de aanwezigen de voorkeur. Een mogelijk probleem bij de eerste variant is de breedte van de Noordmeerstraat. Vrachtwagens zouden elkaar niet kunnen passeren, nog afgezien van belemmeringen als gevolg van geparkeerde auto’s en ladende/lossende vrachtwagens. Bij variant twee hoeft vrachtverkeer elkaar niet te passeren. Daarbij werd wel opgemerkt dat al het vrachtverkeer door de Debbemeerstraat moet, een straat waar nu alleen bestemmingsverkeer komt. Die straat wordt dus aanzienlijk drukker.

Verkeerssituatie Hoofdweg

Meerdere omwonenden gaven aan zich zorgen te maken over de verkeerssituatie op de Hoofdweg en het kruispunt met de N201. Door de snelheid van het gemotoriseerde verkeer is het voor fietsers, wandelaars en ander langzaam verkeer moeilijk om over te steken. Hierdoor is de andere kant van de Hoofdvaart en het groen aan de andere kant van het kruispunt moeilijk te bereiken. Er werd gevraagd naar de mogelijkheden voor betere oversteekbaarheid voor langzaam verkeer en naar verkeersremmende oplossingen op de Hoofdweg.  

Woonvergunningen

Al voordat de ontwikkelstrategie voor Hoofddorp Noord werd opgesteld, kwamen er bij de gemeente aanvragen binnen voor woningen boven en bij bedrijven in de omgeving van het plangebied. Meerdere bezoekers aan de informatiebijeenkomst lieten weten dat de afhandeling van deze aanvragen te wensen overlaat. Een enkeling heeft de vergunning wel gekregen, terwijl andere aanvragen continu worden afgewezen. Dit roept vragen op en leidt tot frustratie.  

Parkeerplaatsen

Een aantal bezoekers van de inloopbijeenkomst uitte zorgen over het verdwijnen van parkeerplaatsen door de komst van een nieuwe uitrit en de rotonde. Er wordt gewezen op de parkeerkrapte die er nu al is.  

Reactie gemeente

In een nota van beantwoording reageren we binnenkort op de ingebrachte punten. De nota zal op deze website worden gepubliceerd.