Wethouder Jurgen Nobel en Marja Ruigrok ondertekenen intentieverklaring HOV Haarlemmermeer zuidwest

Groen licht voor Planstudie HOV Haarlemmermeer Zuidwest

02 mei 2024
Hoofddorp, Hoofddorp-Zuid

De gemeente Haarlemmermeer heeft samen met de Vervoerregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland onlangs de intentieovereenkomst Planstudie HOV Haarlemmermeer zuidwest (Lisserbroek - Nieuw-Vennep-west – Hoofddorp-zuid) ondertekent

 Daarmee zijn afspraken gemaakt over de werkzaamheden en de kostenverdeling voor de planstudiefase. De intentieovereenkomst is aangegaan voor maximaal 24 maanden. In de overeenkomst is ook de intentie uitgesproken om aan het eind van de planstudiefase tot een samenwerkingsovereenkomst (SOK) te komen voor het vervolg. 

Deze HOV-verbinding biedt inwoners van de nieuwe woningbouwlocaties het noodzakelijke openbaar vervoer. Daarnaast verbetert het totale openbaar vervoeraanbod in Lisserbroek, Nieuw-Vennep en Hoofddorp. De planstudie HOV Haarlemmermeer zuidwest gaat over het deel vanaf Lisserbroek, via Nieuw-Vennep-west en Hoofddorp-zuid naar station Hoofddorp. Dit is een ander deel dan het HOV-tracé Lisserbroek dat zich al in de realisatiefase bevindt. Beide projecten sluiten op elkaar aan. 

Ondertekening intentieverklaring Planstudie HOV Haarlemmermeer Zuidwest

Van links naar rechts rechts namens de gemeente Haarlemmermeer wethouder Jurgen Nobel, namens de Vervoerregio Amsterdam Marja Ruigrok (lid van het Dagelijks Bestuur) en Jeroen Olthof gedeputeerde van de provincie Noord-Holland.

Onderdeel van versnellen woningbouwgebieden

Het project HOV Haarlemmermeer zuidwest is onderdeel van de door het Rijk aan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) toegekende gelden voor het versnellen van woningbouw in de MRA. Met de komst van HOV Haarlemmermeer zuidwest is de ontwikkeling van woningbouwlocaties in Nieuw-Vennep west en Hoofddorp zuid mogelijk. Daarnaast versterkt deze HOV-verbinding het regionale OV-netwerk in groot Amsterdam.      

Tracédelen HOV Haarlemmermeer zuidwest

Kaart: Tracédelen HOV Haarlemmermeer zuidwest (planstudie) en HOV Lisserbroek (realisatiefase)