Logo van Hoofddorp-Zuid dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Victoriapark Midden

In het zuiden van Hoofddorp, tussen de Bennebroekerweg en de Nieuwe Bennebroekerweg ter hoogte van de Hoofdvaart, komt een nieuwe woonwijk: Victoriapark Midden. Woningcorporatie Ymere is de eigenaar en ontwikkelaar van deze wijk.

450 woningen in Victoriaanse stijl

Er komen maximaal 450 woningen in Victoriapark. De toekomstige wijk bestaat uit 40 procent sociale huur, 10 procent middeldure woningen en 50 procent vrije sector woningen. De wijk krijgt een Victoriaanse stijl, en sluit daarbij aan op de Tudorstijl van de wijken Tudorpark en Tudor Gardens.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan dat de ontwikkeling van Victoriapark Midden mogelijk maakt, heet ‘Hoofddorp Zuidrand bij Citer‘ en is in 2017 vastgesteld. In het bestemmingsplan staan de regels waar het bouwplan aan moet voldoen. Het bestemmingsplan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon. In het bestemmingsplan is de woonbestemming op hoofdlijnen vastgelegd. Voordat de nieuwe woonwijk gebouwd kan worden, moet er eerst een uitwerkingsplan worden gemaakt.  

Beeldkwaliteitsplan en uitwerkingsplan

Ook is er een beeldkwaliteitsplan nodig om de ontwikkelingen mogelijk te maken. Met dit plan beschrijft de gemeente de buurt, het soort huizen en de regels voor het uiterlijk van de gebouwen. Ook het ontwerp van de openbare ruimte wordt hierin opgenomen. Inmiddels is de gemeenteraad akkoord met het beeldkwaliteitsplan zoals door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Nu het beeldkwaliteitsplan definitief is, wordt het plan verder uitgewerkt.

Het uitwerkingsplan is een aanvullend bestemmingsplan waarmee de bouwmogelijkheden voor de wijk meer in detail worden geregeld. Het uitwerkingsplan zal worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Als het proces voor het uitwerkingsplan is afgerond, kan de omgevingsvergunning voor de bouw worden aangevraagd.  

Laatste stand van zaken

Het beeldkwaliteitsplan is in december 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Voor de ontwikkeling van Victoriapark Midden zijn Dura Vermeer Bouw Midden West en gebiedsontwikkelaar Amvest de samenwerking aangegaan in de ontwikkelcombinatie Victoriapark CV. Ymere ontwikkelt de sociale huurwoningen. 

Vervolgstappen

Victoriapark CV, Ymere, Heren5 architecten en Atelier Loos van Vliet werken aan de stedenbouwkundige verkaveling, deze vormt samen met het beeldkwaliteitsplan het toekomstige woongebied Victoriapark. Daarna start Victoriapark CV met het ontwikkelen van de woningen. Naar verwachting gaan de eerste woningen in 2025 in verkoop.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen via victoriapark@haarlemmermeer.nl onder vermelding van Victoriapark Midden. Ook kunt u zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief. Dan krijgt u informatie over de laatste stand van zaken.   

Bekijk ook het artikel over de 450 nieuwbouwwoningen in Victoriaparkexterne-link-icoon