Logo van Hoofddorp-Zuid dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Verslag overleg omwonenden 26 juni 2023 over snelheidsremmende maatregel Koning Willem Alexanderlaan Nassaupark

Afgelopen maanden ontvingen we van meerdere bewoners aan de Koning Willem-Alexanderlaan meldingen over te hard rijden in de straat. De gemeente deed naar aanleiding van de klachten een aantal verkeersonderzoeken naar de verkeerssnelheid in de wijk. De uitkomst van de onderzoeken en de plannen bespraken we tijdens een online informatiebijeenkomst op 26 juni. Namens de gemeente waren de projectmanager Nassaupark, gebiedsmanager en een verkeerskundige van de gemeente aanwezig.

Presentatie onderzoeken en voorstel van de gemeente

De verkeerskundige van de gemeente gaf tijdens de bijeenkomst een presentatie over de verrichte onderzoeken. Er zijn twee snelheidsonderzoeken uitgevoerd. Hoewel aan de normen wordt voldaan, is vooral bij de Koning Willem-Alexanderlaan een verschil, als het gaat over de uitschieters met hogere snelheden. Op basis van deze informatie en de verzoeken van bewoners stelt de gemeente voor om een snelheidsremmende maatregel in de Koning-Willem Alexanderlaan aan te brengen bestaande uit een verkeersplateau of een drempel. Over de locatie van deze maatregel is het gesprek met de aanwezigen gevoerd, waarbij twee suggesties zijn gedaan. 3

De oorzaak van de toename van verkeer volgens bewoners

Bewoners geven aan dat de toename van het aantal verkeersbewegingen Koning Willem-Alexanderlaan vooral komt door de toename van verkeer uit Tudor Gardens. En dit komt volgens hun door het te vroeg definitief afsluiten van de tijdelijke uitrit naar de Bennebroekerweg. Wekelijks worden meer huizen nieuw opgeleverd waarbij het aantal verkeersbewegingen en de druk op de Koning Willem-Alexanderlaan alsook Laan van Tudor verder toeneemt. Ook de afbouw en het inrichten van de nieuw opgeleverde woningen leidt tot extra verkeersdrukte.

Discussie over de maatregelen

Een bewoner aan de Koning Willem-Alexanderlaan ziet een drempel voor zijn deur niet zitten door de trillingen die hierdoor in huis worden veroorzaakt.

Omwonenden willen niet dat er een keus gemaakt wordt tussen 1 verkeersplateau of 1 drempel. Zij willen dat er 2 verkeersplateau's worden geplaatst bij:

  • de kruising tussen de Koning Willem-Alexanderlaan en de Koningin Maximalaan en 
  •  de kruising Prinses Arianelaan en de Koning Willem-Alexanderlaan.

Bekijk de 'Tekening locaties snelheidsremmende maatregel Nassaupark' voor de locaties van de twee verkeersplateau's.

Deze twee maatregelen zijn opnieuw besproken met de verkeerskundigen van de gemeente Haarlemmermeer in het verkeersberaad en het projectteam. Bij dat beraad is aangegeven dat de aanleg van 2 verkeersplateaus niet noodzakelijk is. Maar er is ook geen bezwaar tegen de aanleg. De voorbereidingen hiervoor worden in gang gezet.

Overige bewonersvragen

Er zijn bewoners die van de buurtconsultatie over de snelheidsremmede maatregel gebruik hebben gemaakt om een aantal aanvullende zorgen te uiten met een aantal wensen.

Lees hieronder de overige vragen die gesteld zijn door bewoners met bijbehorende antwoorden. 

Bij bochten wordt vanuit verkeersveiligheidsoogpunt juist afgeraden om verkeersborden aan te brengen. Ook het aanbrengen van spiegels levert eerder verkeersonveilige situaties dan dat het veiliger wordt. De Koningin Maximalaan is eigenlijk bestemd voor bestemmingsverkeer. Uit de verkeersmetingen blijkt dit ook. De bijna haakse bocht in de weg is op zich al snelheidsremmend.

Bij de school komen borden met ‘school'. Maar we plaatsen niet meer verkeersborden met de maximale snelheid. Het is landelijk beleid is om zoveel mogelijk onnodige verkeersborden weg te halen. Uit de weginrichting moet blijken welk gedrag er van de weggebruiker wordt gevraagd. In Nassaupark is de weg volgens de richtlijnen voor een 30 km/u gebied ingericht, dus extra borden 'herhalen 30 km/u zone’ zijn niet nodig. Bovendien hebben extra borden maar een tijdelijk effect.

De bestaande nieuwe bestrating wordt nu niet vervangen. De bestrating voldoet aan de normen. De geluidsoverlast wordt na de snelheidsremmende maatregelen minder door de afnemende snelheid.

De ontsluiting via Tudorpark wordt niet afgesloten. Die ontsluiting is nodig voor de bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten. Ook is de ontsluiting nodig om de bestrating bij de toegangsweg van de wijk langs de te bouwen school te kunnen aanleggen. Daar wordt de weg dan tijdelijk worden afgesloten om de bestrating te kunnen aanleggen. De ontsluiting is destijds met alle partijen onderzoek en vastgesteld en staat nu niet ter discussie.  

Het is vanuit het oogpunt verkeersveiligheid juist niet gewenst om plantenbakken te plaatsen. Omdat mensen dan net voor deze bakken nog snel willen inhalen zonder zicht op bijvoorbeeld fietsers. Bij een andere weg in de gemeente worden de plantenbakken om die reden juist weggehaald.   

Afspraken over het vervolg van communicatie

De gemeente vertelt op deze website over de uitkomst van het onderzoek. De gemeente vraagt om een centraal aanspreekpunt in de buurt. Een bewoner biedt zich hiervoor met goedvinden van de overige aanwezigen aan. Buurtbewoners hebben hun e-mail met hem gedeeld.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met  Sjors Koggel via telefoonnummer 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl. Zet in het onderwerp van uw mail  'Uitkomst overleg omwonenden 26 juni 2023 over snelheidsremmende maatregel Koning Willem Alexanderlaan Nassaupark'.