Herfstpark: bestrating weghalen en groener maken

Het wordt steeds warmer in ons land. Vooral op plekken waar veel bestrating is en weinig groen. De gemeente gaat hier wat aan doen. Dit staat in het ‘Klimaatadaptatiebeleid’. Hierin staan afspraken over hoe we onze gemeente gaan aanpassen aan de veranderingen in het klimaat. In het Herfstpark ligt veel bestrating (granieten keitjes). Dit gaan we weghalen en het Herfstpark groener maken. We hebben bewoners gevraagd om met ons mee te denken.

Voorlopig ontwerp bekijken

Op 7 september organiseerden we een online bijeenkomst. Hierin kon u vragen stellen. Ook kon u uw ideeën delen over hoe het Herfstpark er uit moet gaan zien. Een samenvatting hiervan staat verderop deze pagina.

Online bijeenkomst

Van de ideeën en reacties is een voorlopig ontwerp gemaakt. We nodigen u uit het ontwerp te bekijken tijdens een online bewonersbijeenkomst op 17 oktober 2023 om 19.00 uur en duurt tot uiterlijk 20.00 uur.  De link naar de online bijeenkomst via Teams vindt u op 17 oktober op deze pagina. 

Lees alvast de spelregels voor online bijeenkomsten.

Tijdens de bijeenkomst geven we u uitleg. Ook kunt u vragen stellen of een reactie geven op het ontwerp. Kunt u niet bij de bijeenkomst zijn of wilt u het ontwerp nog een keer bekijken? Vanaf 18 oktober staat het ontwerp en het reactieformulier op deze pagina.

Reactieformulier 

Tussen 18 oktober tot en met 1 november 2023 zetten we een reactieformulier op deze pagina. Daarmee kunt u reageren op het voorlopig ontwerp.

Samenvatting van ontvangen reacties, vragen en ideeën

Tijdens de online bijeenkomst op 7 september hebben veel reacties en ideeën ontvangen. Hartelijk dank hiervoor! Hieronder leest u de samenvatting van de reacties, vragen en ideeën.

Zo min mogelijk bomen weghalen

De gemeente wil zoveel mogelijk bomen laten staan. Natuurlijk kijken we wel of de bomen nog gezond zijn en hoe lang we verwachten dat deze nog kunnen blijven staan.

Een aantal ontvangen ideeën

  • Een mooi, speels groen park met veel bloemen.
  • Zoveel mogelijk lage beplanting dat niet veel onderhoud nodig heeft.
  • Leuke slingerende paadjes tussen het groen waar geen fietsers en brommers overheen kunnen rijden.
  • Meer gras, bijvoorbeeld in verschillende hoogtes. Wel zorgen dat het geen voetbalveldje of honden uitlaatplaats wordt.
  • Vogelhuisjes en insectenhotel ophangen.
  • Kunst in de buurt van paadjes zodat minder validen hier ook bij kunnen.
  • Fietspad laten slingeren zodat er niet te hard gereden kan worden.
  • Speelplek voor hele kleine kinderen met bankje voor ouders/grootouders.

Een vijver die uitloopt naar de sloot

Doel is extra wateropvang en het is goed voor de natuur. Dat lukt niet, want op deze plek is het lastig om een doorstroom te maken.

Extra wateropvang willen we regelen door het weghalen van de stenen. Het regenwater kan dan op veel plekken in de (gezonde) bodem zakken.

Geluidsoverlast verminderen

Vooral voor de huizen met de slaapkamer aan de kant van het park. Geluidsoverlast hopen we te verminderen door het weghalen van stenen en het groener maken. Stenen weerkaatsen geluid maar groen dempt juist geluid.

Bankjes in park weghalen of alleen waar het park open is

Bankjes trekken hangjeugd aan. We willen wel een aantal banken in het Herfstpark. We kijken nog naar hoeveel. Als u overlast heeft van hangjeugd, kunt u een (anonieme) melding maken via de website van de gemeente.

Meer lantaarnpalen in het park

Opmerkingen over de verlichting zijn doorgegeven aan de beheerder van dit gebied. De beheerder beslist hierover.

Slingerend fietspad door het park aanleggen

We willen geen fietspad door het park.

Rechte fietspad achter de woningen aanpassen

Er is overlast van brommers. Dit fietspad valt niet onder het project herfstpark groener maken.

Planning werkzaamheden 

Op dit moment hebben we gepland dat aannemer Stoop eind november start met de werkzaamheden. We verwachten dat de aannemer tot in april 2024 bezig is. 

Een precieze datum is nu nog niet bekend. Als de planning definitief bekend is, zetten we alle informatie op deze pagina. 

Contact opnemen bij vragen

U kunt bellen met Werner Ketelaar via telefoonnummer 0900 1852 als u vragen heeft. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet 'Herfstpark' in het onderwerp van uw e-mail.