Herfstpark: bestrating weghalen en groener maken

Het wordt steeds warmer in ons land. Vooral op plekken waar veel bestrating is en weinig groen. De gemeente gaat hier wat aan doen. Dit staat in het ‘Klimaatadaptatiebeleid’. Hierin staan afspraken over hoe we onze gemeente gaan aanpassen aan de veranderingen in het klimaat. In het Herfstpark ligt veel bestrating (granieten keitjes). Dit gaan we weghalen en het Herfstpark groener maken. We hebben bewoners gevraagd om met ons mee te denken.

Vragen stellen en ideeën delen

Op 7 september organiseerden we een online bijeenkomst via MS Teams. Hierin kon u vragen stellen over het Herfstpark. Ook kon u uw ideeën delen over hoe het Herfstpark er uit moet gaan zien. Tot en met 18 september kon u het online reactieformulier invullen.

We hebben alle vragen, ideeën en reacties verzameld. Hieronder leest u de samenvatting. U heeft het complete (anonieme) reactieoverzicht per e-mail ontvangen als u dit heeft aangegeven in het reactieformulier.

Samenvatting van ontvangen reacties, vragen en ideeën

We hebben veel reacties en ideeën ontvangen. Hartelijk dank hiervoor!

Zo min mogelijk bomen weghalen

De gemeente wil zoveel mogelijk bomen laten staan. Natuurlijk kijken we wel of de bomen nog gezond zijn en hoe lang we verwachten dat deze nog kunnen blijven staan.

Een aantal ontvangen ideeën

  • Een mooi, speels groen park met veel bloemen.
  • Zoveel mogelijk lage beplanting dat niet veel onderhoud nodig heeft.
  • Leuke slingerende paadjes tussen het groen waar geen fietsers en brommers overheen kunnen rijden.
  • Meer gras, bijvoorbeeld in verschillende hoogtes. Wel zorgen dat het geen voetbalveldje of honden uitlaatplaats wordt.
  • Vogelhuisjes en insectenhotel ophangen.
  • Kunst in de buurt van paadjes zodat minder validen hier ook bij kunnen.
  • Fietspad laten slingeren zodat er niet te hard gereden kan worden.
  • Speelplek voor hele kleine kinderen met bankje voor ouders/grootouders.

Een vijver die uitloopt naar de sloot

Doel is extra wateropvang en het is goed voor de natuur. Dat lukt niet, want op deze plek is het lastig om een doorstroom te maken.

Extra wateropvang willen we regelen door het weghalen van de stenen. Het regenwater kan dan op veel plekken in de (gezonde) bodem zakken.

Geluidsoverlast verminderen

Vooral voor de huizen met de slaapkamer aan de kant van het park. Geluidsoverlast hopen we te verminderen door het weghalen van stenen en het groener maken. Stenen weerkaatsen geluid maar groen dempt juist geluid.

Bankjes in park weghalen of alleen waar het park open is

Bankjes trekken hangjeugd aan. We willen wel een aantal banken in het Herfstpark. We kijken nog naar hoeveel. Als u overlast heeft van hangjeugd, kunt u een (anonieme) melding maken via de website van de gemeente.

Meer lantaarnpalen in het park

Opmerkingen over de verlichting zijn doorgegeven aan de beheerder van dit gebied. De beheerder beslist hierover.

Slingerend fietspad door het park aanleggen

We willen geen fietspad door het park.

Rechte fietspad achter de woningen aanpassen

Er is overlast van brommers. Dit fietspad valt niet onder het project herfstpark groener maken.

Voorlopig ontwerp

Van de ideeën en reacties die we hebben ontvangen maken we een voorlopig ontwerp. Als dit klaar is, nodigen we de bewoners van Herfstpark uit om dit ontwerp te bekijken. Dit doen we via een digitale bewonersbijeenkomst via Teams. De bewoners mogen dan doorgeven wat zij van het ontwerp vinden. De reacties die we dan ontvangen, worden zoveel mogelijk verwerkt in het uiteindelijke ontwerp. 

Werkzaamheden in najaar 2023

Als het uiteindelijke ontwerp klaar is gaan we de werkzaamheden voorbereiden en een aannemer zoeken. We verwachten dat de aannemer de werkzaamheden in het najaar van 2023 uit kan voeren, in het plantseizoen. Dit loopt van oktober 2023 tot en met maart 2024.

Een precieze datum is nu nog niet bekend. Ongeveer 14 dagen voordat de werkzaamheden starten, sturen we u nog een bewonersbrief en zetten we alle informatie op de website.

Contact opnemen bij vragen

U kunt bellen met Wim Dekker via telefoonnummer 0900 1852 als u vragen heeft. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Graag 'Herfstpark' in het onderwerp zetten.