Jongerengemeenteraad debatteert over de omgevingsvisie

Volop inspiratie voor omgevingsvisie

19 juli 2019
Haarlemmermeer van morgen

‘Wil ik mijn hele leven in Haarlemmermeer wonen?’, ‘Mogen de akkers worden bebouwd met nieuwe woonwijken?’ en ‘Wat is nou echt belangrijk voor de toekomst van deze gemeente?’ Over die vragen ging het in de jongerengemeenteraad op een woensdag in juli.

De tien jonge Haarlemmermeerders uit de raad waren het niet over alles met elkaar eens. De een wil een nieuwe woonkern bouwen in het zuidoosten van de polder. De ander denkt dat het goed is dat er woningen komen op de akkers en het groen te verspreiden door de gemeente. Een derde vindt meer hoogbouw een goede oplossing voor het tekort aan woonruimte. De een woont graag in een drukke omgeving waar veel te doen is en de ander wil een grote tuin en veel uitzicht. Hoe verschillend de tien jongeren ook denken over hun toekomst, allemaal hebben ze goede bijdragen voor de omgevingsvisie van Haarlemmermeer. En dat was ook het doel van het debat.

Jongerengemeenteraad debatteert over de omgevingsvisie

Author: Jur Engelchor

Toekomst van Haarlemmermeer

Deze zomer wordt in het raadhuis gewerkt aan de concept-omgevingsvisie. Daarin staat hoe we ook in de toekomst prettig kunnen wonen in Haarlemmermeer én goed kunnen ondernemen. De opvattingen van de jongerenraadsleden zijn daarbij inspiratie voor de schrijvers. Ook alles wat is gezegd tijdens de vijf omgevingsgesprekken die dit voorjaar zijn gehouden, is belangrijke inbreng. Uit die gesprekken bleek dat overal in Haarlemmermeer dezelfde vragen, zorgen en wensen zijn. Bijvoorbeeld ‘koester het open landschap’, ‘hoe pakken we de energietransitie aan?’ of ‘zorg voor voldoende woningen voor jongeren, maar ook voor ouderen’. En natuurlijk zijn er ook verschillen: tussen persoonlijke opvattingen, maar ook tussen het oosten en het westen van de polder.

Vakantiegevoel

Begin juli werd de serie omgevingsgesprekken afgesloten in Burgerveen. Daar ging het over gebied dat gebied loopt van Oude Meer via Rijsenhout naar Buitenkaag.

“We wonen aan het mooiste natuurgebied van Nederland en je zit in een half uur in Amsterdam, Haarlem of Leiden”, zegt een deelnemer uit Rijsenhout. Om te ontspannen, hoeven de mensen die hier wonen niet ver te reizen. 

Een inwoner uit Burgerveen zegt: “Als ik hier de dijk oploop, heb ik meteen een vakantiegevoel.”

Veel mensen vinden de plek waar ze wonen zo mooi dat ze het geluid van de opstijgende en dalende vliegtuigen en van de steeds drukker wordende A4 op de koop toenemen.

Rode draad

In totaal hebben meer dan honderd mensen meegedaan aan de vijf omgevingsgesprekken. Verschillende raadsleden hebben meegeluisterd met de gesprekken. Voor Corrie Verbeek, die samen met een team werkt aan de omgevingsvisie, was het heel inspirerend om gesprekken te voeren met inwoners over de omgeving waarin ze leven en werken:

“Welke kwaliteiten waarderen ze? Waar maken ze zich zorgen over? Of het nu ging over het favoriete recreatiegebied of de aanstaande energietransitie, alles kon aan de orde komen, als het maar met de leefomgeving te maken had. We proberen nu per gebied de rode draad eruit te halen. Wat zijn de belangrijkste opgaven voor dat gebied voor een fijne leefomgeving in de toekomst?”

Zeer betrokken

Ook wethouder Mariëtte Sedee kijkt met een goed gevoel terug. “De omgevingsgesprekken waren zinvol omdat de deelnemende inwoners hun visie op de toekomst van Haarlemmermeer hebben uitgesproken. Het is me opgevallen dat er levendig werd gediscussieerd en dat de deelnemers zeer betrokken zijn bij hun omgeving. De resultaten van de omgevingsgesprekken helpen ons bij het opstellen van de omgevingsvisie Haarlemmermeer. Ik bedank alle deelnemers hartelijk voor hun bijdrage.”

Verslagen online

De verslagen van de vijf omgevingsgesprekken en van het jongerendebat zijn te vinden op deze website: verslagen omgevingsgesprekken. Hier staan ook de resultaten van de vragenlijsten die inwoners begin dit jaar hebben ingevuld over de omgevingsvisie. Ook dat is inbreng voor de omgevingsvisie. In het najaar bespreken het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad de concept-omgevingsvisie.