Onderzoek OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

In en rond Haarlemmermeer en Amsterdam groeit het aantal inwoners, bedrijven en reizigers. Tot 2040 komen er mogelijk 250.000 nieuwe woningen en 230.000 extra arbeidsplaatsen bij. Om het openbaar vervoer mee te laten groeien onderzoekt de gemeente Haarlemmermeer met acht andere partijen wat nodig is. Van ruim 30 mogelijke oplossingen werken die partijen en de gemeente toe naar de 5 meest kansrijke oplossingen. En daarna naar 1 voorkeursalternatief.

Praat mee over de toekomst van het OV tussen Amsterdam en Haarlemmermeer 

De 5 meest kansrijke oplossingen staan beschreven in de ontwerp-Notitie Reikwijdte Detailniveau (ontwerp-NRD). In de ontwerp-NRD staat ook beschreven hoe het milieuonderzoek gaat plaatsvinden.  

Reageren op de ontwerp-NRD kan tot en met 7 mei 2024. De reacties worden ingediend in de vorm van een zienswijze. Hoe een zienswijze kan worden ingediend staat beschreven op www.platformparticipatie.nl/ovamsterdam-haarlemmermeerexterne-link-icoon  Hier kan ook de ontwerp-NRD worden gedownload. 

Informatiebijeenkomsten Hoofddorp op 11 april 2024 

Op donderdag 11 april worden in de Jan Grasfoyer van Cpunt in Hoofddorp twee informatiebijeenkomsten gehouden. Hier wordt uitgebreide informatie gegeven over het project en de inspraakprocedure. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De eerste bijeenkomst is van 16:15 – 18:15 uur en de tweede van 19:15 – 21:15 uur. De tweede bijeenkomst kan ook online worden gevolgd. Meer informatie over de informatiebijeenkomsten en hoe u zich daarvoor kunt aanmelden is te vinden op: https://ovamsterdamhaarlemmermeer.nl/externe-link-icoon

Samenwerkende partijen

De gemeente Haarlemmermeer werkt samen met zeven andere partijen in de regio. Dat zijn: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, de Gemeente Amsterdam, Schiphol Group, Schiphol Area Development Company N.V. en de NS. 

Plangebied

Fases project OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (voorheen Noord/Zuidlijn) 

Het project bestaat uit 6 fases:

  • Initiatieffase (2017- 2022)
  • Verkenningsfase (2022-2025) 
  • Planstudiefase 
  • Planuitwerkingsfase 
  • Realisatiefase 
  • Beheerfase 

De fase waarin we nu zitten is de verkenningsfase. In deze verkenningsfase staat de vraag centraal wat de urgentie van het project is en welke oplossingsrichtingen relevant zijn om verder te onderzoeken.

Samenhang met overheidsbeleid

Investeren in toekomstige bereikbaarheid is nauw verbonden met de bouwopgave in de regio. De gemeente Haarlemmermeer werkt met de eerdergenoemde partijen samen aan het rijksprogramma: Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Wilt u meer weten over het rijksprogramma? Bekijk dan de website https://www.samenbouwenaanbereikbaarheid.nl/externe-link-icoon

Roltrap treinstation Schiphol

Roltrap treinstation Schiphol. Foto: Kees van der Veer.

Tijdlijn  

  • 2017 Start van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) onderzoek Zuidwest Amsterdam – Schiphol Hoofddorp. (Initiatieffase).  
  • 2022 November 2022 start verkenning OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer. Het doel van deze verkenningsfase is om van een lange lijst met mogelijke oplossingen naar 1 voorkeursalternatief te werken.  
  • 2024 Maart start participatie ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (ontwerp-NDR). Inwoners en reizigers kunnen reageren op de vijf meest kansrijke oplossingen. En worden actief bij de verkenning betrokken. Onder andere met informatiebijeenkomsten.  

Nieuws

Lees het laatste nieuws over het onderzoek op InforMeer.

Meer informatie

Wilt u meer informatie?