Luchtfoto van Hoofddorp bij NS station

Onderzoek OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

27 oktober 2023
Bijeenkomsten, Haarlemmermeer van morgen, Spoorzone Hoofddorp

In en rond Haarlemmermeer en Amsterdam groeit het aantal inwoners, bedrijven en reizigers. Tot 2040 komen er 250.000 nieuwe woningen en 230.000 extra arbeidsplaatsen bij. Om het openbaar vervoer mee te laten groeien wordt onderzocht wat nodig is. Van ruim dertig mogelijke oplossingen wordt toegewerkt naar de vijf meest kansrijke oplossingen. En daarna naar één voorkeursalternatief.

U hebt er vast al iets over gehoord of gelezen. Een van de alternatieven is namelijk het verlengen van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp. Dit alternatief is al veel in de media geweest en is vastgesteld als meest voor de hand liggende optie. Hoe denkt u daarover? Geldt deze optie ook voor u als meest voor de hand liggend?   

Praat mee   

Uw reactie helpt om verbeteringen te maken. Er zijn drie informatiebijeenkomsten waar u zich voor kunt aanmelden. Aanmelden kan hier.externe-link-icoon

De informatiebijeenkomsten zijn:   

Dinsdag 7 november van 19.00 uur tot 21.00 uur in ROC TOP Business - Vlaardingenlaan 15 Amsterdam. 

Donderdag 16 november van 19.00 uur tot 21.00 uur in het MBO College Airport - ROC van Amsterdam Opaallaan 25 Hoofddorp 

Donderdag 30 november (online bijeenkomst) u ontvangt een link voor deze bijeenkomst nadat u zich heeft aangemeld.   

Trein op station Hoofddorp

Station Hoofddorp. Foto: Kees van der Veer

Samenwerkende partijen 

Het onderzoek richt zich op de verbinding van treinstation Amsterdam Zuid tot en met treinstation Hoofddorp. De gemeente Haarlemmermeer voert het onderzoek uit met acht andere partijen in de regio. Deze partijen zijn: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam, Schiphol Group, Schiphol Area Development Company N.V. en de N.S. 

Fases project  

Het project OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer bestaat uit zes fases te weten:  

  • Initiatieffase (2017- 2022) 
  • Verkenningsfase (2022-2024) 
  • Planstudiefase 
  • Planuitwerkingsfase 
  • Realisatiefase 
  • Beheerfase 

De fase waarin we ons nu bevinden is de verkenningsfase. In deze verkenningsfase staat de vraag centraal wat de urgentie van het project is en welke oplossingsrichtingen relevant zijn om nader te onderzoeken. 

Samenhang met overheidsbeleid 

Investeren in toekomstige bereikbaarheid is nauw verbonden met de bouwopgave in onze regio. De gemeente Haarlemmermeer werkt met de eerdergenoemde partijen samen aan het programma van het Rijk : Samen bouwen aan bereikbaarheid .externe-link-icoon

Meer informatie 

Wilt u meer weten of u aanmelden voor de nieuwsbrief, kijk dan op de nieuwe website ovamsterdamhaarlemmermeer.nlexterne-link-icoon of op  haarlemmermeer-van-morgen externe-link-icoon

U kunt ook een mailtje sturen via e-mail info@ovamsterdamhaarlemmermeer.nl