Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Fietsplan Haarlemmermeer

De duurzame en bereikbare toekomst die gemeente Haarlemmermeer voor ogen heeft, kan niet zonder de fiets. Daarom werkt de gemeente aan een fietsplan. In dat fietsplan staat welke verbeteringen en voorzieningen in het fietsnetwerk van Haarlemmermeer komen. Het uitgangspunt is dat u zich veilig, comfortabel en snel met de fiets kunt blijven verplaatsen.  

Fietsplan en nota van beantwoording vastgesteld  

Het college is op 9 april akkoord gegaan met het fietsplan. Het concept-fietsplan heeft van maandag 6 februari tot maandag 27 maart 2023 ter inzage gelegen. Iedereen heeft in deze periode kunnen reageren op het conceptplan. De reageerders zijn blij met de aandacht die de gemeente besteedt aan de fiets. Men herkent zich over het algemeen in de opzet van het plan. Verder gingen de inspraakreacties met name over: 

  • de toekomstige doorfietsroute over de Geniedijk tussen de Nieuweweg en station Hoofddorp;  
  • ontbrekende schakels in het fietsnet en die door de Piratenwijk en de Fruittuinen in Hoofddorp in het bijzonder; 
  • het onderhoud van fietspaden; 
  • een veilige fietsenstalling voor het centrum van Hoofddorp; 
  • aanvullingen op de knelpunten die opgenomen waren in het concept-fietsplan.

Het fietsplan en de antwoorden van het college op de reacties ( nota van beantwoording) treft u hier aan: 

Fietsers op fietspad richting Hoofddorp

Fietspad richting Hoofddorp. Foto: Margo Oosterveen

Prettig bewegen met de fiets 

De gemeente wil dat u in de toekomst prettig kunt blijven bewegen. Met het fietsplan wil de gemeente uw keuzemogelijkheid voor de verschillende manieren van bewegen vergroten en het gebruik van de fiets stimuleren. Prettig bewegen pakt de gemeente op in de volgorde: lopen, fietsen, het openbaar vervoer, de auto en of andere vervoermiddelen. Het zogenaamde STOMP- principe: Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a Service (onder andere deelvervoer) en Particuliere auto.  

Bekijk op de digitale fietskaarten alle fietspaden en doorfietsroutes in gemeente Haarlemmermeer. Let op! De mogelijke aanpassingen die in het fietsplan staan omschreven zijn op deze kaarten nog niet te zien. De gemeenteraad moet het fietsplan eerst nog bespreken. Wanneer de gemeenteraad dat doet kun lezen op https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl/externe-link-icoon

Fietsgeluk staat voorop

Het concept-fietsplan is opgesteld aan de hand van de piramide voor fietsgeluk. Die piramide is weer gebaseerd op de piramide van Maslov. Een theorie die de behoeften van de mens in kaart brengt, in de vorm van een piramide van laag naar hoog. Het concept-fietsplan bevat daarom naast voorstellen voor de aanleg van nieuwe of bredere fietspaden (veiligheid) ook voorstellen voor de uitbreiding van parkeervoorzieningen bij R-nethaltes (gemak). En voor het vervangen van de open verharding van een fietspad door asfalt (comfort). Veiligheid, gemak en comfort zijn onderdelen van de piramide en zorgen volgens de theorie voor fietsgeluk. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan het fietsplan.  

Het fietsplan is onderdeel van 

Het fietsplan borduurt voort op de Mobiliteitsvisie en de Netwerkstudieexterne-link-icoon.

Omdat Haarlemmermeer onderdeel is van de Vervoerregio Amsterdam zijn ook de beleidsstukken die daar vastgesteld worden van belang voor ons beleid. En dit alles past weer binnen het provinciale en landelijke beleid, namelijk de Green Deal Fietsexterne-link-icoon.

Het fietsplan is ook afgestemd op de concept Verkeersstructuurplannen Nieuw-Vennep en Hoofddorp en de visie voor Stadscentrum Hoofddorp.