Bijstandsfraude melden

Denkt u dat iemand in de gemeente Haarlemmermeer onterecht een uitkering krijgt? Dan kunt u dit op verschillende manieren (anoniem) doorgeven.
Woont de persoon die misschien fraudeert niet in de gemeente Haarlemmermeer? Dan kunt u dit niet bij ons melden. U meld dit bij de gemeente waar die persoon woont.

Wat is fraude met een uitkering?

Fraude is een vorm van bedrog. Als u zou frauderen met een uitkering, dan krijgt u meer dan waar u recht op heeft. Voorbeelden van fraude met een bijstandsuitkering zijn:

  • U krijgt bijstand, maar vertelt de gemeente niet dat u een baan heeft gekregen. 
  • U krijgt bijstand, maar woont niet op het adres dat u heeft opgegeven. 
  • U krijgt bijstand, maar vertelt de gemeente niet dat u bent gaan samenwonen.
  • U krijgt bijstand, maar vertelt de gemeente niet dat u een erfenis heeft ontvangen.

Wat gebeurt er als iemand fraudeert met zijn uitkering?

Als iemand fraudeert met zijn uitkering, moet hij of zij het teveel ontvangen geld terugbetalen. Ook kan die persoon een boete krijgen.

Als het om ernstige fraude gaat, kan de gemeente zijn uitkering intrekken. Ook kan de gemeente aangifte doen bij het Openbaar Ministerie. Als het gaat om fraude boven € 50.000 kan de officier van justitie de zaak volgens het strafrecht behandelen. De fraudeur kan dan een taakstraf, boete of gevangenisstraf krijgen. En een strafblad.

Hoe kan ik doorgeven dat iemand fraudeert?

U kunt fraude met een bijstandsuitkering op verschillende manieren doorgeven:

Welke gegevens moet ik doorgeven als iemand fraudeert?

Wanneer u uitkeringsfraude meldt, heeft de gemeente gegevens over de fraude nodig. Deze gegevens moet de gemeente kunnen controleren. Denk bijvoorbeeld aan:

  • informatie over een werkadres,
  • werktijden,
  • een kenteken van een auto.

Verder is het belangrijk dat de melding gaat over een inwoner van de gemeente Haarlemmermeer die een uitkering ontvangt. Of een inwoner van de gemeente Haarlemmermeer die een uitkering ontving op het moment dat hij of zij fraude pleegde.

Krijg ik te horen wat er gebeurt als ik fraude heb gemeld?

U krijgt een bevestiging dat de gemeente uw melding heeft ontvangen. Maar alleen als u uw contactgegevens heeft vermeld bij uw melding. U krijgt geen informatie over het resultaat van uw melding.