Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Wilt u als zelfstandig ondernemer de mogelijkheden bespreken voor bijstand? Vraag dan hulp aan de gemeente. Nadat u uw aanvraag heeft gedaan, neemt een medewerker van de gemeente contact met u op.

Heeft u al langer dan 1,5 jaar een eigen bedrijf?

Heeft u langer dan 1,5 jaar een eigen bedrijf? Is er in uw huishouden geen andere persoon met een inkomen om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien? Dan kunt u in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de volgende regelingen:

 • Periodieke uitkering voor levensonderhoud: u krijgt een aanvulling op uw inkomen tot het sociaal minimum. Deze uitkering is een lening waar u geen rente over hoeft te betalen. De uitkering duurt maximaal 12 maanden. In sommige gevallen kan de gemeente de uitkering met maximaal 24 maanden verlengen.
 • Bedrijfskapitaal: u maakt gebruik van een lening. Over deze lening betaalt u rente. U kunt maximaal € 203.135 lenen. U moet de lening binnen 10 jaar terugbetalen.
 • Borgstelling: de gemeente staat (onder voorwaarden) borg voor een lening voor bedrijfskapitaal.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van bovenstaande regelingen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn. Dit betekent dat uw bedrijf genoeg inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Heeft u ander inkomen? Dan telt dit ook mee. Het totale inkomen moet voldoende zijn voor u en uw gezin. 
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf. Dat is gemiddeld 23,5 uur per week. 
 • U kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of borgstellingsfonds.

Bent u een startende ondernemer?

Ontvangt u nu een uitkering of zou u in aanmerking kunnen komen voor een uitkering? Of wilt u starten vanuit een werkloosheidssituatie? Dan moet u eerst een ondernemingsplan inleveren. Blijkt uit uw ondernemingsplan dat het bedrijf dat u wilt starten levensvatbaar is? Dan kunt u als startende ondernemer onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde situaties gebruik maken van deze vormen van bijstand:

 • Periodieke uitkering voor levensonderhoud: u krijgt maximaal 36 maanden een uitkering. Deze uitkering is een aanvulling tot het sociale minimum. Die uitkering is een lening waar u geen rente over hoeft te betalen.  
 • Bedrijfskapitaal: u krijgt een lening. U kunt maximaal € 37.398 lenen. Over deze lening betaalt u rente.
 • Vergoeding begeleidingskosten: u krijgt begeleiding van een deskundige. De gemeente stelt deze deskundige beschikbaar.

De onderstaande punten gelden alleen als u nog niet met een bedrijf bent gestart en alleen vanuit de PW(participatiewet)-uitkering:

 • Voorbereidingsperiode: u houdt uw uitkering en u hoeft niet te solliciteren als u zich laat begeleiden door een deskundige.
 • Voorbereidingskosten: u maakt gebruik van een lening voor noodzakelijke investeringen. Over deze lening hoeft u geen rente te betalen.

Bent u zelfstandige en geboren voor 1960?

Bent u vóór 1 januari 1960 geboren en heeft u een niet-levensvatbaar bedrijf? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde situaties gebruikmaken van de volgende regelingen:

 • Periodieke uitkering voor levensonderhoud: u krijgt een aanvulling op uw inkomen tot het sociaal minimum. Deze uitkering is een lening waar u geen rente over hoeft te betalen. De uitkering duurt maximaal 12 maanden. In sommige gevallen kan de gemeente de uitkering met maximaal 24 maanden verlengen.
 • Bedrijfskapitaal: u maakt gebruik van een lening. Over deze lening betaalt u rente. U kunt maximaal € 10.157 lenen.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze regelingen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent zelfstandige en geboren voor 1960.
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf. Dat is gemiddeld 23,5 uur per week. 
 • Uw inkomen uit uw bedrijf is lager dan de bijstandsnorm.
 • U heeft minstens 10 jaar achter elkaar een bedrijf of zelfstandig beroep uitgeoefend.
 • Uw bruto-inkomen uit uw onderneming is gemiddeld ten minste € 8.068 per boekjaar.

Moet u als zelfstandige stoppen met uw bedrijf?

Als u moet stoppen met uw bedrijf, kunt u voor financiële ondersteuning een beroep doen op het Bbz. Met een aanvullende periodieke uitkering voor levensonderhoud kunt u tijdens de afbouwfase van uw bedrijf uw inkomen aanvullen tot het sociaal minimum.

Heeft u als zelfstandige schulden?

Als u schulden heeft, kan de gemeente u misschien helpen vanuit het Bbz. Kan de gemeente u niet helpen vanuit het Bbz en beëindigt uw bedrijf? Dan kunt u geholpen worden met een schuldenregeling. Menzing & Partners helpt ondernemers hierbij. Lees meer op de website van Menzing & Partners.

Meer informatie over faillissement vindt u op de website van de Kamer van Koophandel.

155 help een bedrijf

Op www.155.nl kunnen ondernemers gratis een geldnoodscan doen en direct zien of zij tot de mogelijke doelgroep behoren voor een sociale ondernemersregeling (Bbz of loaz).

Eerdere regelingen Tozo en aangepaste Bbz

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is gestopt per 1 oktober 2021. In de periode van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 was de Bbz-regeling tijdelijk uitgebreid. Voor verantwoording en eventueel bezwaren kunt u de rekentool en informatie over de jaaropgave gebruiken.

Hoe bereken ik mijn netto-inkomsten?

Uw inkomsten geeft u door in het aanvraagformulier, inkomstenformulier en verantwoordingsformulier. U geeft onder de kop 'Netto-inkomsten' aan wat uw inkomsten zijn geweest in de periode waarover u de Tozo aanvraagt of verantwoordt. Op de pagina Zo berekent u uw netto-inkomsten leest u uitgebreid hoe u deze inkomsten berekent. Zie ook de afbeelding onderaan deze pagina voor wat onder netto-inkomen valt.

Uw jaaropgave 2021

Heeft u een Tozo- of Bbz-uitkering ontvangen? Dan ontvangt u daarvoor een jaaropgave. De Tozo- of Bbz-uitkering die u in 2021 heeft gekregen, wordt gezien als inkomen over het jaar 2021. U moet deze uitkering dus opgeven als inkomen bij uw belastingaangifte over 2021.

Veelgestelde vragen

De gemeente heeft vragen ontvangen over deze jaaropgave. Hieronder vindt u het antwoord op de 3 veelgestelde vragen.

De bedragen op de jaaropgave kloppen niet. Waarom staat er een hoger bedrag dan ik aan Tozo- of Bbz-uitkering heb gekregen?

De uitkering die u heeft ontvangen is een netto-uitkering. Dit is een bedrag waarvan de belasting (loonheffing en premie Zorgverzekeringswet) is ingehouden. De gemeente heeft deze belasting namelijk al afgedragen aan de Belastingdienst. Op uw jaaropgave ziet u de bruto-uitkering. Dit is het bedrag zonder de ingehouden belasting. Het bruto-inkomen heeft u nodig bij uw belastingaangifte. Daarom staan er brutobedragen op uw jaaropgave. 

Waarom krijgt mijn partner ook een jaaropgave? 

Als u bij de aanvraag van de Tozo- of Bbz-uitkering heeft aangegeven dat u een partner heeft, dan krijgt u 2 jaaropgaven. De Tozo- of Bbz-uitkering is namelijk een bijstandsuitkering voor uw huishouden. Dus voor u en uw partner samen. De uitkering wordt daarom verdeeld over 2 personen en vormt voor beiden inkomen voor de inkomstenbelasting. Op elke jaaropgave staat daarom de helft van de Tozo- of Bbz-uitkering. Het is wettelijk niet toegestaan om 1 jaaropgave te versturen. 

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij?

Bespreek uw vraag dan met uw accountant of boekhouder. Lukt dat niet? Stuur dan een e-mail aan tozo@haarlemmermeer.nl. Geef dit e-mailadres aan als veilige afzender. Anders komen de e-mails van deze afzender misschien bij uw ongewenste e-mail terecht.

Wat telt als inkomen: loon, uitkeringen en overige inkomsten.