Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Wilt u als zelfstandig ondernemer de mogelijkheden bespreken voor bijstand? Vraag dan hulp aan de gemeente. Nadat u uw aanvraag heeft gedaan, neemt een medewerker van de gemeente contact met u op.

Heeft u als zelfstandige schulden?

Als u schulden heeft, kan de gemeente u misschien helpen vanuit het Bbz. Kan de gemeente u niet helpen vanuit het Bbz en beëindigt uw bedrijf? Dan kunt u geholpen worden met een schuldenregeling. Menzing & Partners helpt ondernemers hierbij. Lees meer op de website van Menzing & Partnersexterne-link-icoon.

Meer informatie over faillissement vindt u op de website van de Kamer van Koophandelexterne-link-icoon.

Bent u een startende ondernemer?

Ontvangt u nu een uitkering of zou u in aanmerking kunnen komen voor een uitkering? Of wilt u starten vanuit een werkloosheidssituatie? Dan moet u eerst een ondernemingsplan inleveren. Blijkt uit uw ondernemingsplan dat het bedrijf dat u wilt starten levensvatbaar is? Dan kunt u als startende ondernemer onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde situaties gebruik maken van deze vormen van bijstand:

 • Periodieke uitkering voor levensonderhoud: u krijgt maximaal 36 maanden een uitkering. Deze uitkering is een aanvulling tot het sociale minimum. Die uitkering is een lening waar u geen rente over hoeft te betalen.  
 • Bedrijfskapitaal: u krijgt een lening. U kunt maximaal € 37.398 lenen. Over deze lening betaalt u rente.
 • Vergoeding begeleidingskosten: u krijgt begeleiding van een deskundige. De gemeente stelt deze deskundige beschikbaar.

De onderstaande punten gelden alleen als u nog niet met een bedrijf bent gestart en alleen vanuit de PW(participatiewet)-uitkering:

 • Voorbereidingsperiode: u houdt uw uitkering en u hoeft niet te solliciteren als u zich laat begeleiden door een deskundige.
 • Voorbereidingskosten: u maakt gebruik van een lening voor noodzakelijke investeringen. Over deze lening hoeft u geen rente te betalen.

Heeft u al langer dan 1,5 jaar een eigen bedrijf?

Heeft u langer dan 1,5 jaar een eigen bedrijf? Is er in uw huishouden geen andere persoon met een inkomen om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien? Dan kunt u in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de volgende regelingen:

 • Periodieke uitkering voor levensonderhoud: u krijgt een aanvulling op uw inkomen tot het sociaal minimum. Deze uitkering is een lening waar u geen rente over hoeft te betalen. De uitkering duurt maximaal 12 maanden. In sommige gevallen kan de gemeente de uitkering met maximaal 24 maanden verlengen.
 • Bedrijfskapitaal: u maakt gebruik van een lening. Over deze lening betaalt u rente. U kunt maximaal € 203.135 lenen. U moet de lening binnen 10 jaar terugbetalen.
 • Borgstelling: de gemeente staat (onder voorwaarden) borg voor een lening voor bedrijfskapitaal.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van bovenstaande regelingen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn. Dit betekent dat uw bedrijf genoeg inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Heeft u ander inkomen? Dan telt dit ook mee. Het totale inkomen moet voldoende zijn voor u en uw gezin. 
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf. Dat is gemiddeld 23,5 uur per week. 
 • U kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of borgstellingsfonds.

Moet u als zelfstandige stoppen met uw bedrijf?

Als u moet stoppen met uw bedrijf, kunt u voor financiële ondersteuning een beroep doen op het Bbz. Met een aanvullende periodieke uitkering voor levensonderhoud kunt u tijdens de afbouwfase van uw bedrijf uw inkomen aanvullen tot het sociaal minimum.

Bent u zelfstandige en geboren voor 1960?

Bent u vóór 1 januari 1960 geboren en heeft u een niet-levensvatbaar bedrijf? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde situaties gebruikmaken van de volgende regelingen:

 • Periodieke uitkering voor levensonderhoud: u krijgt een aanvulling op uw inkomen tot het sociaal minimum. Deze uitkering is een lening waar u geen rente over hoeft te betalen. De uitkering duurt maximaal 12 maanden. In sommige gevallen kan de gemeente de uitkering met maximaal 24 maanden verlengen.
 • Bedrijfskapitaal: u maakt gebruik van een lening. Over deze lening betaalt u rente. U kunt maximaal € 10.157 lenen.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze regelingen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent zelfstandige en geboren voor 1960.
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf. Dat is gemiddeld 23,5 uur per week. 
 • Uw inkomen uit uw bedrijf is lager dan de bijstandsnorm.
 • U heeft minstens 10 jaar achter elkaar een bedrijf of zelfstandig beroep uitgeoefend.
 • Uw bruto-inkomen uit uw onderneming is gemiddeld ten minste € 8.068 per boekjaar.