Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Wilt u als zelfstandig ondernemer de mogelijkheden bespreken voor bijstand? Vraag dan hulp aan de gemeente. Nadat u uw aanvraag heeft gedaan, neemt een medewerker van de gemeente contact met u op.

Heeft u als zelfstandige schulden?

Als u schulden heeft, kan de gemeente u misschien helpen vanuit het Bbz. Kan de gemeente u niet helpen vanuit het Bbz en beëindigt uw bedrijf? Dan kunt u geholpen worden met een schuldenregeling. Menzing & Partners helpt ondernemers hierbij. Lees meer op de website van Menzing & Partners.

Meer informatie over faillissement vindt u op de website van de Kamer van Koophandel.

Bent u een startende ondernemer?

Ontvangt u nu een uitkering of zou u in aanmerking kunnen komen voor een uitkering? Of wilt u starten vanuit een werkloosheidssituatie? Dan moet u eerst een ondernemingsplan inleveren. Blijkt uit uw ondernemingsplan dat het bedrijf dat u wilt starten levensvatbaar is? Dan kunt u als startende ondernemer onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde situaties gebruik maken van deze vormen van bijstand:

 • Periodieke uitkering voor levensonderhoud: u krijgt maximaal 36 maanden een uitkering. Deze uitkering is een aanvulling tot het sociale minimum. Die uitkering is een lening waar u geen rente over hoeft te betalen.  
 • Bedrijfskapitaal: u krijgt een lening. U kunt maximaal € 37.398 lenen. Over deze lening betaalt u rente.
 • Vergoeding begeleidingskosten: u krijgt begeleiding van een deskundige. De gemeente stelt deze deskundige beschikbaar.

De onderstaande punten gelden alleen als u nog niet met een bedrijf bent gestart en alleen vanuit de PW(participatiewet)-uitkering:

 • Voorbereidingsperiode: u houdt uw uitkering en u hoeft niet te solliciteren als u zich laat begeleiden door een deskundige.
 • Voorbereidingskosten: u maakt gebruik van een lening voor noodzakelijke investeringen. Over deze lening hoeft u geen rente te betalen.

Heeft u al langer dan 1,5 jaar een eigen bedrijf?

Heeft u langer dan 1,5 jaar een eigen bedrijf? Is er in uw huishouden geen andere persoon met een inkomen om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien? Dan kunt u in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de volgende regelingen:

 • Periodieke uitkering voor levensonderhoud: u krijgt een aanvulling op uw inkomen tot het sociaal minimum. Deze uitkering is een lening waar u geen rente over hoeft te betalen. De uitkering duurt maximaal 12 maanden. In sommige gevallen kan de gemeente de uitkering met maximaal 24 maanden verlengen.
 • Bedrijfskapitaal: u maakt gebruik van een lening. Over deze lening betaalt u rente. U kunt maximaal € 203.135 lenen. U moet de lening binnen 10 jaar terugbetalen.
 • Borgstelling: de gemeente staat (onder voorwaarden) borg voor een lening voor bedrijfskapitaal.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van bovenstaande regelingen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn. Dit betekent dat uw bedrijf genoeg inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Heeft u ander inkomen? Dan telt dit ook mee. Het totale inkomen moet voldoende zijn voor u en uw gezin. 
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf. Dat is gemiddeld 23,5 uur per week. 
 • U kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of borgstellingsfonds.

Moet u als zelfstandige stoppen met uw bedrijf?

Als u moet stoppen met uw bedrijf, kunt u voor financiële ondersteuning een beroep doen op het Bbz. Met een aanvullende periodieke uitkering voor levensonderhoud kunt u tijdens de afbouwfase van uw bedrijf uw inkomen aanvullen tot het sociaal minimum.

Bent u zelfstandige en geboren voor 1960?

Bent u vóór 1 januari 1960 geboren en heeft u een niet-levensvatbaar bedrijf? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde situaties gebruikmaken van de volgende regelingen:

 • Periodieke uitkering voor levensonderhoud: u krijgt een aanvulling op uw inkomen tot het sociaal minimum. Deze uitkering is een lening waar u geen rente over hoeft te betalen. De uitkering duurt maximaal 12 maanden. In sommige gevallen kan de gemeente de uitkering met maximaal 24 maanden verlengen.
 • Bedrijfskapitaal: u maakt gebruik van een lening. Over deze lening betaalt u rente. U kunt maximaal € 10.157 lenen.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze regelingen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent zelfstandige en geboren voor 1960.
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf. Dat is gemiddeld 23,5 uur per week. 
 • Uw inkomen uit uw bedrijf is lager dan de bijstandsnorm.
 • U heeft minstens 10 jaar achter elkaar een bedrijf of zelfstandig beroep uitgeoefend.
 • Uw bruto-inkomen uit uw onderneming is gemiddeld ten minste € 8.068 per boekjaar.

155 help een bedrijf

Op www.155.nl kunnen ondernemers gratis een geldnoodscan doen en direct zien of zij tot de mogelijke doelgroep behoren voor een sociale ondernemersregeling (Bbz of loaz).