Begroting en verantwoording

Elk jaar maakt de gemeenteraad afspraken over het beleid en de financiën. Deze beleidsmatige en financiële kaders kunt u online nalezen.

Bezoek het financieel portaal van gemeente Haarlemmermeer voor alle informatie.

4 belangrijke stukken

De gemeente maakt ieder jaar 4 belangrijke documenten met financiële en beleidsmatige afspraken:

  1. Programmabegroting.
  2. Voorjaarsrapportage.
  3. Najaarsrapportage.
  4. Jaarstukken.

Deze stukken kunt u nalezen in het financieel portaal. U vindt daar bijvoorbeeld de begroting en verantwoording van 2020 en de begroting en verantwoording van 2021.