Begroting en verantwoording

Jaarlijks stelt de gemeenteraad 4 belangrijke documenten vast:
  • de programma-begroting
  • de voorjaars-rapportage
  • de najaars-rapportage
  • de jaarstukken

Met deze documenten stelt de gemeenteraad financiële en beleidsmatige kaders vast. Bekijk alle stukken digitaal: begroting en verantwoording.