Welkom bij gemeente Haarlemmermeer

Begroting en verantwoording

Elk jaar maakt de gemeenteraad afspraken over het beleid en de financiën. Deze beleidsmatige en financiële kaders kunt u online nalezen.

Bezoek het financieel portaalexterne-link-icoon van gemeente Haarlemmermeer voor alle informatie.

4 belangrijke stukken

De gemeente maakt ieder jaar 4 belangrijke documenten met financiële en beleidsmatige afspraken:

  1. Programmabegroting.
  2. Voorjaarsrapportage.
  3. Najaarsrapportage.
  4. Jaarstukken.

Deze stukken kunt u nalezen in het financieel portaalexterne-link-icoon. U vindt daar bijvoorbeeld de begroting en verantwoording van 2023externe-link-icoon en begroting en verantwoording van 2024externe-link-icoon.