Begroting en verantwoording

Jaarlijks stelt de gemeenteraad 4 belangrijke documenten vast: de programmabegroting, voorjaarsrapportage, najaarsrapportage en de jaarstukken. Bij elkaar noemen we dat de planning en control cyclus. Met deze documenten stelt de gemeenteraad financiële en beleidsmatige kaders vast.

Via onderstaande link kunt u alle stukken digitaal raadplegen:

Begroting en verantwoording