Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Verkeerstelling 2022

We telden in het verleden en in de periode september en oktober 2022 het verkeer in Badhoevedorp. Met tellussen op de weg maten we hoeveel en welk verkeer er door de straten reed. Dus of er vrachtverkeer, bestelbussen of auto’s reden. En we maten hoe snel het verkeer reed. Op deze pagina staan de uitkomsten van dit onderzoek.

De manier waarop verkeer door Badhoevedorp rijdt verandert 

De A9 ligt niet meer in Badhoevedorp maar erbuiten. Het verkeer maakt nu anders gebruik van de straten in het dorp dan vóór de omlegging van de A9. In een aantal straten rijdt minder verkeer dan vroeger. Daarnaast komen er nieuwe woningen en daardoor meer auto’s en fietsers. Daarom maakten we het Actualisatie 2020 Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP). In een VSP staan afspraken over wat in de toekomst de belangrijkste wegen van het dorp zijn. Deze structuur is de basis voor het inrichten van de woon- en leefomgeving. 

Verkeer algemeen 

We telden het verkeer in de volgende straten: Fuchsiastraat, Anjersingel, Keizersweg, Snelliuslaan, Oleanderlaan, Robert Kochstraat, Pa Verkuijllaan, Keplerstraat en Sloterweg.  Uit de tellingen blijkt dat het aantal voertuigen niet anders is dan wat we in het VSP 2020 berekenden. Het aantal voertuigen is lager dan het aantal dat er mag zijn als alle straten in 2030 klaar zijn. De aantallen zijn ook niet hoger dan de landelijke normen toestaan. Omdat nog niet alle maatregelen uit het VSP Badhoevedorp zijn uitgevoerd moeten we de situatie blijven controleren.  

In 2023 tellen we het verkeer opnieuw

Dit doen wij in de periode maart- juni 2023. Zo krijgen wij nog meer inzicht in de hoeveelheid verkeer, het soort verkeer en de snelheid van het verkeer op de Keplerstraat, Fuchsiastraat, Anjersingel, Keizersweg, Snelliuslaan,  Oleanderlaan, Robert Kochstraat, Pa Verkuijllaan en Sloterweg.    

Robert Kochstraat 

Sinds september 2022 is de nieuwe Robert Kochstraat open. Wij ontvingen vele berichten van bezorgde inwoners over het verkeer in de straat. Het verkeer rijdt tussen de Oleanderlaan en Kamerlingh Onneslaan via de Robert Kochstraat voor een deel het dorp in en uit. Ook de bus en het vrachtverkeer. De maximumsnelheid is 30 km/u. De bewoners maken zich zorgen over de verkeersveiligheid, verkeersopstoppingen en trillingen van de woningen. In gesprekken met de gemeente zijn deze zorgen geuit. Er is een aantal onderzoeken gedaan. En er zijn maatregelen genomen. Meer informatie leest u in het nieuwsartikel over de nieuwe Robert Kochtstraat.externe-link-icoon

Er rijdt minder verkeer door de Robert Kochstraat   

Wij onderzochten hoeveel verkeer er rijdt op de Robert Kochstraat. In het verleden en in de periode september- oktober 2022 legden wij tellussen neer op de weg. Met de tellussen maten wij hoeveel verkeer er door de Robert Kochstraat reed. Hierbij maakten wij onderscheid tussen bouwverkeer, vrachtwagens, (bestel)bussen en auto’s.  Ook maten wij de snelheid van het verkeer dat over de tellussen reed.   Uit het onderzoek kwam dat er op de Robert Kochstraat minder verkeer rijdt dan in het verleden. Het komt overeen met wat er verwacht mag worden op een 30 km/u weg in de Haarlemmermeer.    

Het oostelijke deel van de Robert Kochstraat wordt ook 30km/u   

In het oostelijke deel- daar waar de overgang ligt naar het deel waar nu nog 50 km/u geldt - rijdt 15% van de automobilisten harder dan 39km/u. Dit ligt nog wel binnen de norm. Volgens de landelijke normen is er een probleem als 15% van de automobilisten harder rijdt dan 10 km/u boven de toegestane maximumsnelheid. Toch besluiten wij om de snelheid van het oostelijke deel aan te passen naar 30 km/u.    In het westelijke deel van de Robert Kochstraat is de uitkomst van de snelheidsmeting dat ongeveer 85 % van de automobilisten niet te hard rijdt.    

We telden in 2014, 2015 en in oktober 2022 het verkeer op de Robert Kochstraat   

We maten het aantal voertuigen dat per 24 uur op een doordeweekse dag hier reed. Dus of er vrachtverkeer, bussen, bestelbussen of auto’s reden. En we maten de snelheid van het verkeer.   

 • In 2015 en 2022 maten we op de Robert Kochstraat (tussen Hendrika Eijken van ‘t Hofstraat en dokter  Sabelstraat)  
 • In 2019 en 2022 maten we op de Robert Kochstraat (tussen Oleanderlaan en Hendrika Eijken van ‘t Hofstraat) 
 • In 2022 maten we op de Robert Kochstraat (tussen Curiestraat en dokter Sabelstraat)   

Verkeer in de Robert Kochstraat: van 11.000 naar gemiddeld 3500 - 4.000 voertuigen per dag 

Het omleggen van de A9, de opening van de S106 en de lagere snelheid van 30 km/u zorgen voor minder verkeer op de Robert Kochstraat.  

 • In de tellingen van september en oktober 2022 zien we dat op de nieuwe Robert Kochstraat 30 km/u straat  gemiddeld 3.500 tot 4.000 voertuigen per dag rijden. Dat is minder dan de waarde die de gemeente voor Badhoevedorp stelde. Die waarde gaat ervanuit dat je ergens goed kunt leven met maximaal 4.000 voertuigen per dag op 30 km/u wegen. 
 • In september 2022 was dit aantal gemiddeld 5.500 voertuigen per dag. Dit was voordat de nieuwe straat openging en veranderde van een 50 km/u weg naar 30 km/u weg. Volgens de landelijke normen mogen er 6.000 voertuigen per dag rijden op een 30 km/u weg. 
 • In januari 2019, na de omlegging van de A9, was dit gemiddeld 7.000 voertuigen per dag. 
 • In 2015 reed er nog gemiddeld 11.000 voertuigen per dag op de Robert Kochstraat. 

Er rijdt minder vrachtverkeer op de Robert Kochstraat 

Daarbij valt op dat het gemiddeld aantal gemeten vrachtwagens afneemt naar mate je oostelijker telt (het dorp in). Dat laat zien dat het meeste vrachtverkeer een bestemming heeft langs de Robert Kochstraat. Het is dus aannemelijk dat dit bouwverkeer en laad- en losverkeer ten behoeve van de nieuwbouw is. 

Robert Kochstraat (tussen Hendrika Eijken van t Hofstraat en dokter Sabelstraat)  

 • In maart 2015 reden hier 11.242 voertuigen. 
 • In oktober 2022 was dat 3.897  
 • In maart 2015 reed hier op een gemiddelde werkdag 521 vrachtwagens/bussen.   
 • In oktober 2022 was dat 182 vrachtwagens/bussen.  

Robert Kochstraat (tussen Oleanderlaan en Hendrika Eijken van 't Hofstraat) 

 • In januari 2019 reden hier 7.030 voertuigen. 
 • In oktober 2022 was dat 3.953  
 • In januari 2019 reed hier op een gemiddelde werkdag 372 vrachtwagens/bussen.   
 • In oktober 2022 zijn dat 228 vrachtwagens/bussen.  

Robert Kochstraat (tussen Curiestraat en dokter Sabelstraat) 

 • In september 2022 reden hier 5.627 voertuigen. 
 • In oktober 2022 was dat 3.433  
 • In september 2022 reed hier op een gemiddelde werkdag 302 vrachtwagens/bussen.   
 • In oktober 2022 zijn dat 157 vrachtwagens/bussen.  

We maten de snelheid   

Om te bepalen of het verkeer niet sneller rijdt dan is toegestaan moet 85% van de automobilisten niet te hard rijden. Dit heet de V85-percentiel. Volgens de landelijke regels is er een probleem als 15% van de automobilisten harder rijdt dan 10 km/u boven de toegestane maximumsnelheid.  Op dit moment bestaat de Robert Kochstraat nog uit twee snelheden. Het oude deel van de Robert Kochstraat, de vroegere oprit naar de A9, is 50 km/u. Het nieuwe deel van de Robert Kochstraat is 30 km/u. Uiteindelijk is in 2024 de hele Robert Kochstraat 30 km/u. Er zijn verschillen in hoe hard het verkeer rijdt op het westelijke deel van de Robert Kochstraat en het oostelijke deel van de Robert Kochstraat. De snelheid metingen gaan over het nieuwe deel van de Robert Kochstraat. De metingen laten zien dat het verkeer gemiddeld 30 km/u rijdt. Bij de overgang van het oude deel van de Robert Kochstraat naar het nieuwe deel zien we dat het verkeer nog iets harder rijdt dan de maximum snelheid. 

Bloemenbuurt  

In 2020  maakten de bewoners van de bloemenbuurt zich zorgen over een toename van verkeer als de wijk Quatrebras klaar is en over de verbinding tussen de Fuchsiastraat en de Schipholweg. Wij legden in 2021 en 2022 tellussen neer.  De tellingen geven aan hoe het verkeer zich ontwikkelt sinds de opening van de Oleanderlaan.  

 • In 2021 en 2022 maten we op de Anjersingel (tussen Azaleastraat en Anemoonlaan).   
 • In 2021 en 2022 maten we op de Fuchsiastraat (tussen Anjersingel en Lupinesingel).  
 • In 2022 maten we op de Oleanderlaan (tussen Robert Kochstraat en Schipholweg).  
 • In 2022 maten we op de Oleanderlaan (tussen Schipholweg en Robert Kochstraat).  

Voor de Oleanderlaan zijn er alleen tellingen van oktober 2022. Hierdoor kunnen wij de tellingen van de Oleanderlaan alleen vergelijken met de voorspellingen uit de vernieuwde VSP Badhoevedorp.  

 Er rijdt niet te veel verkeer door de straten  

Anjersingel (tussen Azaleastraat en Anemoonlaan)  

 • Voor de Anjersingel geldt dat aan de aantallen goed is te zien is wanneer wij bepaalde maatregelen uitvoerden.  Bij de eerste telling in september 2021 was de aansluiting Oleanderlaan/Schipholweg er nog niet. De bewoners van de opgeleverde woningen in Quatrebras reden toen via de Anjersingel.  
 • Bij de tweede telling in september 2022 was de aansluiting met de Schipholweg geopend. Het verkeer nam met bijna de helft af.  
 • Bij de laatste telling in oktober 2022 lijkt het verkeer zich te verplaatsen van de Robert Kochstraat naar de Anjersingel. En het vrachtverkeer/bussen is toegenomen. Dit kan komen doordat het westelijke deel van de Robert Kochstraat nu een 30km/u weg is.  

De aantallen zijn nog altijd lager dan wat het was voor de opening van de aansluiting Oleanderlaan/Schipholweg. Ook zijn de aantallen niet hoger dan de landelijke normen toestaan. Volgens deze normen mogen er 6.000 motorvoertuigen per dag rijden op een 30km/u weg.  

 • In september 2021 reden hier 2.732 voertuigen.   
 • In september 2022 was dat 1.519.  
 • In oktober 2022 reden er 2.239.  
 • In september 2021 reed hier op een gemiddelde werkdag 66 vrachtwagens/bussen.   
 • In september 2022 was dat 57 vrachtwagens/bussen.  
 • In oktober 2022 zijn dat 124 vrachtwagens/bussen.  

Fuchsiastraat (tussen Anjersingel en Lupinesingel)  

 • In september 2021 reden hier 1.218 voertuigen.   
 • In september 2022 was dat 1.928.  
 • In oktober 2022 reden er 2.788.  

Oleanderlaan   

 • In oktober 2022 reden door de Oleanderlaan -tussen Schipholweg en Robert Kochstraat- 3.468 voertuigen.
 • En door de Oleanderlaan -tussen Robert Kochstraat en Schipholweg- was dit 4.049.
 • De voorspelling voor 2030 is dat hier dan 3.900 voertuigen rijden.  

We maten de snelheid   

Om te bepalen of het verkeer niet sneller rijdt dan is toegestaan moet 85% van de automobilisten niet te hard rijden. Dit heet de V85-percentiel. Volgens de landelijke regels is er een probleem als 15% van de automobilisten harder rijdt dan 10 km/u boven de toegestane maximumsnelheid.    

 Anjersingel (tussen Azaleastraat en Anemoonlaan)  

Op de Anjersingel waar 30 km/ u geldt, rijdt ongeveer 15% van de automobilisten harder dan 33 km/u. Dit ligt binnen de norm.   De gemiddeld gereden snelheid op de Anjersingel is 28 km/u.    

Fuchsiastraat (tussen Anjersingel en Lupinesingel)  

Op de Fuchsiastraat waar 30 km/u geldt, rijdt ongeveer 15% van de automobilisten harder dan 39 km/u. Dit ligt nog wel binnen de norm.   De gemiddeld gereden snelheid op de Fuchsiastraat is 33 km/u.    

Oleanderlaan  

Op de Oleanderlaan -tussen Robert Kochstraat en Schipholweg- waar 50 km/u geldt, rijdt ongeveer 15% van de automobilisten harder dan 54 km/u. Dit ligt nog wel binnen de norm.   De gemiddelde gereden snelheid is 47 km/u.  

Op de Oleanderlaan -tussen Schipholweg en Robert Kochstraat- waar 50 km/u geldt, rijdt ongeveer 15% van de automobilisten harder dan 56 km/u. Ook dit ligt nog wel binnen de norm. De gemiddelde gereden snelheid is 48 km/u.  

Keplerstraat 

We telden het verkeer in de Keplerstraat 

Voor de Keplerstraat zijn er alleen tellingen van oktober 2022. Hierdoor kunnen wij de tellingen van oktober 2022 alleen vergelijken met de voorspellingen uit de Actualisatie 2020 Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP).   Wij legden tellussen neer op de weg in de Keplerstraat (tussen de Sloterweg en de Torricellistraat). Met de tellussen maten wij het verkeer dat per 24 uur op een doordeweekse dag door de Keplerstraat reed. Dus of er vrachtverkeer, (bestel)bussen of auto’s reden. En we maten de snelheid van het verkeer.  

 Er rijdt niet te veel verkeer door de Keplerstraat  

Uit de tellingen van oktober 2022 blijkt dat 2.325 voertuigen door de Keplerstraat reden. Op een gemiddelde werkdag reden hier 101 vrachtwagens/bussen. De voorspelling voor 2030 is dat hier dan 3.000 voertuigen rijden.    

Het verkeer houdt zich aan de snelheid in de Keplerstraat  

We maten de snelheid van het verkeer in de Keplerstraat. In de Keplerstraat, waar 50 km/u geldt, is de uitkomst van de snelheidsmeting dat ongeveer 85% van de automobilisten niet te hard rijdt. Ongeveer 15% van de automobilisten rijdt harder dan 37 km/u. Dit ligt binnen de norm.  

Om te bepalen of het verkeer niet sneller rijdt dan is toegestaan, moet 85% van de automobilisten niet te hard rijden. Dit heet de V85-percentiel. Volgens de landelijke regels is er een probleem als 15% van de automobilisten harder rijdt dan 10 km/u boven de toegestane maximumsnelheid.   

Sloterweg 

We telden het verkeer op de Sloterweg   

Wij legden in 2014, 2015 en in oktober 2022 tellussen neer op de Sloterweg. Met de tellussen maten wij het aantal voertuigen dat per 24 uur op een doordeweekse dag over de Sloterweg reed. Dus of er vrachtverkeer, bussen, bestelbussen of auto’s reden. En we maten de snelheid van het verkeer.   

 • In 2014 en 2022 maten we op de Sloterweg (tussen Adelaarstraat en Sperwerstraat).   
 • In 2015 en 2022 maten we op de Sloterweg (tussen Schipholweg en Keplerstraat).   
 • Voor de Sloterweg deden we tussen 2014 en 2022 geen andere tellingen.  Hierdoor kunnen wij de tellingen van oktober 2022 alleen vergelijken met de tellingen uit 2014 en 2015. Daarom is er beter een vergelijking te maken met de voorspellingen uit het vernieuwde VSP Badhoevedorp.  

 Er rijdt niet te veel verkeer op de Sloterweg   

Het verkeer op de Sloterweg – tussen Adelaarstraat en Sperwerstraat en ook tussen Schipholweg en Keplerstraat – zit onder het aantal voertuigen dat wij volgens het VSP in 2030 verwachten.  

 Sloterweg- tussen Adelaarstraat en Sperwerstraat-  

 • In 2014 reden hier 3.602 voertuigen.   
 • In oktober 2022 was dat 4.414.   
 • In 2030 verwachten wij dat hier 5.300 voertuigen rijden.   
 • In 2014 reed hier op een gemiddelde werkdag 66 vrachtwagens/bussen.   
 • In oktober 2022 zijn dat 409 vrachtwagens/bussen.  

Sloterweg- tussen Schipholweg en Keplerstraat-  

 • In 2015 reden hier 3.097 voertuigen.   
 • In oktober 2022 was dat 6.091.   
 • In 2030 verwachten wij dat hier 6.400 voertuigen rijden.   
 • In 2015 reed hier op een gemiddelde werkdag 125 vrachtwagens/bussen.   

In oktober 2022 reed er meer vrachtverkeer op de Sloterweg   

Bij de metingen van het vrachtverkeer op de verschillende straten in Badhoevedorp zien wij geen bijzonderheden, behalve op de Sloterweg. Bij de laatste telling in oktober 2022 reden er opvallend meer vrachtwagens. Waarschijnlijk komt dit doordat de Schipholweg ter hoogte van de Hoofdweg afgesloten was. Hier werkte de aannemer van de Provincie aan de weg. We blijven het aantal vrachtwagens op de Sloterweg volgen. Om te zien of de drukte tijdelijk was of blijvend is.    

Iets te veel verkeer rijdt te snel op een deel van de Sloterweg    

De gemiddeld gereden snelheid op de Sloterweg- tussen Adelaarstraat en Sperwerstraat- is 36 km/u. Op het deel tussen Schipholweg en Keplerstraat is dit 27,7 km/u.   Om te bepalen of het verkeer niet sneller rijdt dan is toegestaan moet 85% van de automobilisten niet te hard rijden. Dit heet de V85-percentiel. Volgens de landelijke regels is er een probleem als 15% van de automobilisten harder rijdt dan 10 km/u boven de toegestane maximumsnelheid.    
Op de Sloterweg- tussen Adelaarstraat en Sperwerstraat- waar 30 km/u geldt, rijdt ongeveer 15% harder dan 43 km/u. Dat betekent dat iets meer dan 15% harder rijdt dan 10 km/u boven de toegestane maximumsnelheid. Dit is volgens het V85 percentiel te hard.  We denken dat dit in de toekomst verbetert. Er komt een brug en andere inrichting op de plek waar eerst de A9 was. Ook de komst van buslijn 195 heeft een positieve invloed op dit deel van de Sloterweg. Hierdoor passen de gereden snelheden beter bij een 30 km/u weg.  Op de Sloterweg- tussen Schipholweg en Keplerstraat- waar 50 km/u geldt, rijdt ongeveer 15% van de automobilisten harder dan 37 km/u. Dit ligt nog wel binnen de norm.   

Pa Verkuijllaan 

We telden het verkeer op de Pa Verkuijllaan (tussen Burgemeester Amersfoordtlaan en Arendstraat)   

Wij legden hier in 2015 en in oktober 2022 tellussen neer. Met de tellussen maten wij het aantal voertuigen dat per 24 uur op een doordeweekse dag over de Pa Verkuijllaan reed. Dus of er vrachtverkeer, bussen, bestelbussen of auto’s reden. En we maten de snelheid van het verkeer.   Voor de Pa Verkuijllaan geldt dat er tussen 2015 en 2022 geen andere tellingen zijn. Hierdoor kunnen wij de tellingen van oktober 2022 enkel vergelijken met de tellingen uit 2015. Daarom is er beter een vergelijking te maken met de voorspellingen uit de Actualisatie 2020 Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP).  

Er rijdt niet te veel verkeer op de Pa Verkuijllaan (tussen Burgemeester Amersfoordtlaan en Arendstraat)    

Het verkeer zit onder het aantal voertuigen dat wij volgens het VSP in 2030 verwachten.  

 • In 2015 reden hier 4.269 voertuigen.   
 • In oktober 2022 was dat 6.334.   
 • In 2030 verwachten wij dat hier 9.100 voertuigen rijden.   
 • In 2015 reed hier op een gemiddelde werkdag 192 vrachtwagens/bussen.   
 • In oktober 2022 zijn dat 239 vrachtwagens/bussen.  

Het verkeer houdt zich aan de snelheid in de Pa Verkuijllaan (tussen Burgemeester Amersfoordtlaan en Arendstraat)   

In de Pa Verkuijllaan (tussen Burgemeester Amersfoordtlaan en Arendstraat), waar 50 km/u geldt, is de uitkomst van de snelheidsmeting dat er niet harder wordt gereden dan 50 km/u. De gemiddelde gereden snelheid is 42 km/u.  
Om te bepalen of het verkeer niet sneller rijdt dan is toegestaan, moet 85% van de automobilisten niet te hard rijden. Dit heet de V85-percentiel. Volgens de landelijke regels is er een probleem als 15% van de automobilisten harder rijdt dan 10 km/u boven de toegestane maximumsnelheid.   

U kunt contact opnemen met de gebiedsmanager Paul Heuberger als u vragen heeft   

Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-28354798. U kunt ook een e-mail sturen via info@haarlemmermeer.nl . Zet in het onderwerp van uw mail ‘Verkeersonderzoek Badhoevedorp’.