Afbeelding: mensen in de Raadzaal, foto door Jur Engelchor

Verkeer Badhoevedorp: 'Bemoei je ermee!'

15 februari 2024
Badhoevedorp

De hele gemeenteraad stemde donderdag 15 februari unaniem voor het plan van aanpak voor de Tussenevaluatie Verkeersstructuurplan Badhoevedorp. Dit betekent een onderzoek met een verkeerstelling, een doorberekening van het verkeersmodel én een belevingsonderzoek door een extern bureau. Samen met de dorpsraad zetten we de tussenevaluatie op en betrekken we alle inwoners die mee willen doen.

Voorzitter van de dorpsraad Huib van Kollenburg “Als dorpsraad kijken wij met belangstelling uit naar de samenwerking met de gemeente om het proces vorm te geven. We nodigen u van harte uit om met ons mee te denken en deel te nemen aan dit belangrijke initiatief. Indien u interesse heeft om bij te dragen aan de ontwikkeling, meld u dan alstublieft aan. Uw betrokkenheid en input worden ten zeerste gewaardeerd.”

3 opties: raad kiest voor optie mét belevingsonderzoek

Er waren voor de uitvoering van de tussenevaluatie 3 opties voorgesteld. Het belangrijkste aandachtspunt bij de tussenevaluatie is: hoe kunnen we de leefbaarheid en de bereikbaarheid van Badhoevedorp in de toekomst zo goed mogelijk voor elkaar krijgen? Bij 2 opties was een belevingsonderzoek onderdeel. Een belevingsonderzoek is een onderzoek over hoe inwoners het verkeer in het dorp ervaren. De raad koos voor de meest uitgebreide optie met een belevingsonderzoek, uitgevoerd door een extern bureau. 

Tussenevaluatie Verkeerstructuurplan als Quatrebras klaar is

De tussenevaluatie Verkeerstructuurplan Badhoevedorp gaat over het beoordelen van het in 2020 geactualiseerde Verkeersstructuurplan Badhoevedorp: Actualisatie Verkeersstructuurplan 2020. In een Verkeersstructuurplan (VSP) staat wat de belangrijkste wegen in de toekomst in het dorp zijn. En welke maatregelen daarbij horen. Meestal vindt een evaluatie plaats als het hele plan met maatregelen is uitgevoerd: wat gaat goed, wat kan beter of anders. De raad wilde in dit geval, door de zorgen van de inwoners over het verkeer, dat er een tussenevaluatie komt als de wijk Quatrebras klaar is.  

Oproep: 'Bemoei je ermee!' 

Wethouder Ruigrok vraagt iedereen om mee te denken over hoe het beter kan met de bereikbaarheid in Badhoevedorp: “We gaan het Verkeersstructuurplan samen met de Dorpsraad breed evalueren. Ik roep iedereen op om mee te denken. Bemoei je ermee! Hoe kunnen we de bereikbaarheid van het dorp nou zo goed mogelijk, voor in de toekomst, voor elkaar krijgen?”

Meedenken en meedoen kan door iedereen

Iedereen kan meedoen. Wilt u een grotere inzet leveren? En ook uw straat of buurt vertegenwoordigen, dan is een plek in de kopgroep misschien wel iets voor u! De komende weken gaan we aan de slag met het samenstellen van de kopgroep waar we een brede vertegenwoordiging in willen van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, reizigers en wandelaars. 

Meld u aan!

Aanmelden om mee te denken kan met een e-mail naar omgevingsmanager Like van Hulten, via badhoevedorp@haarlemmermeer.nl. Zet in het onderwerp 'Meedenken verkeer Badhoevedorp' en noem uw woonadres.